13. ZB805 Bruksbyn

Bruksbyn är en plats där den historiska byn och dess ursprungliga funktion har väckts till liv i en ny form. Den historiska bygatan och de historiska byklustren har återigen fått sin funktion som det hållbara sociala och ekologiska sättet att leva. Med 1000 nya bostäder, service, offentliga platser, handel, natur, parker och infrastruktur planerad i mänsklig skala - är Bruksbyn en by där människor vill stanna.

Skissbild med människor på en brygga vid vattenFörstora bilden
Översiktsbild av området som visar husens formationer och hur skog och natur omsluter områdetFörstora bilden
Skissbild, collage som visar på lägenheterFörstora bilden

Koncept

Historiska spår och karaktäristiska detaljer finns i byn som en hyllning till den en gång så viktiga industrin och hamnen i området. Naturkvaliteter och det lokala klimatet har förbättrats och stärkts för att gynna människor och ekosystem. Den levande byn och den vackra naturen på platsen återskapas, förbättras och väcks till liv igen.

Texten är en översättning via AI av arkitektbyråernas engelska text.

Bruksbyn is a place where the historic village and its original function have been brought back to life in a new form. The historic village street and the historic village clusters have once again gained their function as the sustainable social and ecological way of life. With 1000 new homes, services, public places, commerce, nature, parks and infrastructure planned in the human scale - Bruksbyn is a village where people want to stay. Historical traces and characteristic details are present in the village as a homage to the once important industry and port of the area. Qualities of nature and the local climate have been enhanced and strengthen to benefit people and the ecosystems. The living village and the beautiful nature of the site are recreated, enhanced and brought to life again.