2. CP117 Journeys of Care

Skellefteå är utgångspunkten för de nya gröna näringarna i norra Sverige. Projektet tar oss med på en resa till en plats med en industriell historia, genom en process av ekologisk sanering och en ny stadsutveckling.

Skissbild med människor på en brygga vid vattenFörstora bilden
Översiktsbild av området som visar husens formationer och hur skog och natur omsluter områdetFörstora bilden
Översiktsbild över klimatetFörstora bilden

Koncept

Den urbana resan rymmer olika typer av bostäder med tillgång till kulturella aktiviteter. Den naturliga resan formulerar en grön korridor som förbinder en bäck med ett tätt björkområde för att skapa väderskydd och tillgång till vatten. Den regenerativa resan gör det möjligt att utforska fytoremedieringsträdgårdarna med vegetation som kommer att ge bättre markförhållanden för framtida utveckling. Genom att väva samman dessa resor innehåller förslaget tre etapper som anpassar sig till tidigare erfarenheter för att rymma den mångfald som krävs för att bo på en postindustriell plats.

Texten är en översättning via AI av arkitektbyråernas engelska text.

Skellefteå is the departure point for the new green industries in the north of Sweden. The project takes on a journey to a site with an industrial history, through the process of ecological remediation and a new urban development. The urban journey accommodates different housing typologies with access to cultural activities. The natural journey formulates a green corridor that connects a stream with a dense birch area to create climate shelters and access to water. The regenerative journey allows exploration of the phytoremediation gardens with vegetation that will allow better soil conditions for future developments. By weaving together these journeys, the proposal contains three stages that adapt to previous experiences to host the diversity required to inhabit a post-industrial site.