3. GP259 Influencer flod

Vår vision för Skellefteå är ett försök att tänka och agera med omsorg för ett landskap som behöver lyssna på de naturliga elementen såväl som på behoven hos en snabbt växande befolkning av arbetstagare och på de aktiviteter som bör erbjudas dem.

Skissbild med människor på en brygga vid vattenFörstora bilden
Översiktsbild av området som visar husens formationer och hur skog och natur omsluter områdetFörstora bilden
Skissbild, collage som visar människor som umgås, byggen i trä, barn som leker och badar beroende på årstid.Förstora bilden

Koncept

Projektet har en strävan efter att inkludera allt och alla i det nyligen förnyade området, i en akt av omsorg som en skyldighet att övervinna bifurkationen mellan natur och kultur, gå bortom de antropocentriska binärerna och gränserna och engagera sig i ett etiskt mer-än-mänskligt projekt. Vi accepterar älvens flöden och ständiga förändring, samtidigt som vi välkomnar de moderna behoven av urbanisering, dock i ett försök att skapa en rättvis och etisk dialog mellan de två. Platsen blir en scen för berättelsen om en älv och berättelsen om människor som lever med älven.

Texten är en översättning via AI av arkitektbyråernas engelska text.

Our vision for Skellefteå is an attempt to think and act with care for a landscape that needs listening to the natural bodies as well as the needs of a fast-growing population of workers and to the activities that should be offered to them. The project has an effort to include everybody and everything in the newly regenerated area, in an act of care as the obligation to overcome the nature/culture bifurcation, going beyond the anthropocentric binaries and boundaries, engaging in an ethical more-than-human project. We accept the flows and the always becoming of the river, while welcoming modern needs of urbanization, though in an effort of creating a just and ethical dialogue between the two. The site becomes the scenery for the tale of a river, and the tale of people living with the river.