4. JY322 Toolkit for a living city

Skellefteåregionen växer och Ursviken är bara det första steget för framtida utveckling, därför tillhandahåller vi inte bara en fast lösning, utan en verktygslåda för planering och genomförande med en rad principer i olika skalor, helt eller delvis anpassningsbara till framtida utveckling.

Skissbild med människor på en brygga vid vattenFörstora bilden
Översiktsbild av området som visar husens formationer och hur skog och natur omsluter områdetFörstora bilden
Skissbild, collage som visar människor som umgås, barn som leker Förstora bilden

Koncept

Fokus ligger på processen, och Ursviken fungerar som en testplats, en prototyp och katalysator för framtida utveckling. Lösningen, som bygger på förorenad mark, omfattar fytoremediering och rutnätsbaserade urbana plattor på pelare där byggnader kan placeras. Fem plattor föreslås, fyra på land och en på vatten, med distinkta identiteter baserade på de offentliga byggnader de inrymmer, alla huvudsakligen byggda av korslimmat trä. Förtätning föreslås i 5 olika steg, både på plats och i den strategiska regionen.

Texten är en översättning via AI av arkitektbyråernas engelska text.

Skellefteå region is growing, and Ursviken is just the first step for future development, thus, we provide not just a fixed solution, but a planning and implementation toolkit with a series of principles at various scales, fully or partially adaptedble to future developments. The focus is on the process, and Ursviken serves as a testing ground, a prototype and catalyst for future developments.
Working with a polluted land, the solution site includes phytoremediation and grid-based urban slabs on pillars for building insertion. Five slabs are proposed, four on land and one on water, with distinct identities based on the public buildings they house, all primarily constructed from CLT. Densification is proposed in 5 different stages, both on site and in the strategic region.