6. KP974 Safescape

Scharinsområdet i Ursviken, Skellefteå, står inför utmaningar i form av efterfrågan på bostäder, gamla industriområden och underutnyttjande. Det spännande är att området erbjuder en möjlighet att bli ett nytt lokalt centrum, rekreationsnav och vitalisera kopplingen mellan Skellefteälven, staden och omgivningarna.

Skissbild med människor på en brygga vid vattenFörstora bilden
Översiktsbild av området som visar husens formationer och hur skog och natur omsluter områdetFörstora bilden
Skissbild, collage som visar människor som umgås, byggen i trä, barn som leker och badar beroende på årstid.Förstora bilden

Koncept

Historiska spår från det industriella förflutna får ny mening och förvandlas till en allomfattande gång- och cykelorienterad ryggrad som binder samman områdets prioriteringar av säkerhet, sammanhang, ekologi och rörlighet. Den aktiverade älvstranden är avsedd för allmän plats och rekreation. Detta förtätade, balanserade tillvägagångssätt planerar att ge cirka 2300 bostäder under de kommande två decennierna och välkomnar olika arter och kulturer att kalla denna plats hemma.

Texten är en översättning via AI av arkitektbyråernas engelska text.

The Scharins Site in Ursviken, Skellefteå, SE, faces challenges of housing demand, brownfield conditions, and underutilization. Excitingly, it offers an opportunity to become a new local center, recreational hub, and revitalize the connection between Skellefte River, Town, and surroundings. Historical traces of the industrial past gain new meaning, transforming into a all-inclusive pedestrian and cycling-oriented backbones which bind the project priorities of safety, context, ecology, and mobility. The activated riverfront is dedicated to public space and recreation. This densified, balanced approach plans to provide approximately 2300 residences over the next two decades, welcoming diverse species and cultures to call this place home.