9. TX583 Mjuklandning

Den tidigare industriella verksamheten i Scharins-området förorenade platsen under många år, och trots det utmärkta läget har den stått tom sedan den industriella verksamheten lades ned. Tvärtemot vad det verkar finns det liv här.

Skissbild med människor på en brygga vid vattenFörstora bilden
Översiktsbild av området som visar husens formationer och hur skog och natur omsluter områdetFörstora bilden
Skissbild, collage som visar lägenheter på en gräsmattaFörstora bilden

Koncept

Ruderatvegetation har börjat återta platsen och tillfälligt anställda på Northvolt har nyligen flyttat in - de första invånarna i ett nytt, blomstrande grannskap. Markföroreningar och behovet av snabb och kostnadseffektiv byggnation har gett upphov till en ny stadsdel som genomför en mjuklandning på platsen. Byggnaderna är upphöjda på pelare och rör och kablar är exponerade ovan jord. Det översta jordlagret, när det har sanerats, skulpteras för att skapa ett öppet dagvattenhanteringssystem som innehåller fytoremediering för att ytterligare förbättra området.

Texten är en översättning via AI av arkitektbyråernas engelska text.

The former industrial activities in the Scharins area polluted the site for years, and despite its great location it has remained empty since the shutdown of industrial operations. Contrary to appearances, there is life here. Ruderal vegetation has started to reclaim the site and temporary employees of Northvolt have recently moved in - the first inhabitants of a new, thriving neighborhood. Soil contamination and the need for quick and cost-effective construction has given rise to a new neighborhood that implements a soft landing on the site. The buildings are raised on pillars, and pipes and cables are exposed above ground. The top layer of soil, once remediated, is sculpted to create a open stormwater management system that incorporates phytoremediation to further improve the area.