I kommunen finns det cirka 50 idrottshallar i varierande storlek, 15 kommunala idrottsplatser och cirka 200 föreningsägda idrottsplatser. Flertalet badhus, skidbackar med lift, ishallar, tempererade utebad och två föreningsdrivna ridhus.

Anläggningarna ligger spridda över hela kommunen. Badhus och idrottsplatser finns i så gott som varenda serviceort. Du ska ha ett bra basutbud inom bekvämt reseavstånd, oavsett var i kommunen du bor.

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se