Möjligheternas Torg i Skellefteå centrum är en välbesökt arena för evenemang året runt. Här hålls allt från marknader och aktivitetsdagar till stora konserter och festivaler. Torget har en välplacerad position där det ligger i navet av centrum med det nybyggda Sara Kulturhus som granne mot norr, shoppinggatan som granne mot söder och endast ett stenkast från den vackra Skellefteälven.

Torgets öppna och stora yta på XX m2 ger gott om utrymme. Det finns även två passager; en in och en ut från torget.

På Möjligheternas Torg har stora scener byggts upp där såväl nationella som internationella artister har uppträtt. Mattält har placerats ut, marknader har hållits, tivolin har byggts upp och mycket mer. Listan kan göras lång av vad som är möjligt på Möjligheternas Torg.

Bra att veta

Vid behov av mer ström kontaktar du:

Vid upplåtelse av möjligheternas torg finns dessa aspekter att ta i beaktning, utöver de generella riktlinjer som gäller för Skellefteå.

 • Vintertid används norra delen av torget tidvis som snöupplag.

 • Sommartid möbleras torget med sittgrupper, betongsuggor samt en lekplats. För en aktuell karta av möblering samt kostnad för eventuell nedmontering/frakt kontakta Skellefteå kommuns parkavdelning.

 • Matvagnarna som vanligtvis huserar på torget meddelas av kommunen att platsen är upptagen om hela torget bokats av annan aktör.

 • Enligt nämndbeslut får tillfälliga marknadsstånd för exempelvis skördemarknad ställas upp på torget om ytan inte är bokad.

 • Om eltillgång önskas under upplåtelsen bör detta framgå i ansökan.

 • Möjlighet finns att hyra halva torget, antingen den norra eller södra delen. Om el behövs under evenemanget rekommenderas den södra delen då tillgången till el är bättre där.

 • Den verksamhet som ska bedrivas ska ske med hänsyn till övriga som går och vistas på offentlig plats samt till övrig handel. Vid bedömningen av platsens lämplighet ska även beaktas att helhetsintrycket inte blir att staden förfulas.

 • Anordningar som byggs upp i samband med arrangemanget kan vara tält, scener, läktare, tillfälliga serveringsytor, affischer, banderoll och övrig reklam. Uppbyggnad, genomförande och återställande ska ske på ett sätt som minimerar störningar för allmänhet och trafik.

 • Samordningsmöten ska genomföras med berörda förvaltningar och myndig-heter.

 • Särskild varsamhet krävs när det gäller mark och vegetation när arrangemanget genomförs på grönytor.

 • Det är inte tillåtet att parkera fordon i anslutning till eller inom arrangemangsytan. Fordon som inte används för lastning och lossning ska parkeras på parkeringsplats.

 • Cirkus och tivoli hänvisas i första hand till lämpliga platser, det kan vara Folk-parken eller kommunala fotbollsplaner.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se