"rootPage" is not defined.

Är du en förening egen aktör och vill söka ett bidrag eller stipendium? Då har du kommit rätt. Nedan hittar du olika typer av stöd som du har möjlighet att söka.

Är du är en förening med inriktning mot friluftsliv, fiske, seniorer/pensionärer, socialt arbete, integration eller liknande finns det olika bidrag att söka.

Digitala ansökningar

De digitala ansökningar gör du direkt i Interbook Go (IBGO), nedan hittar du vilka ansökningar du kan göra.

Innan du gör din ansökan, ta del av informationen angående bidraget för att exempelvis få veta om du har behörighet eller om du måste göra något innan du skickar in ansökan.

Bidrag till badplatser

Bidrag till enstaka arrangemang förening (kultur)

Bidrag till fiske

Bidrag till friluftsliv

Bidrag till skoterleder

Socialnämndens aktivitetsbidrag

Kommunalt lönebidrag

Inkluderingsbidrag för asylsökande och nyanlända

För att söka bidrag måste din förening vara registrerad i föreningsregistret. Klicka på den lila knappen "Sök bidragen i IBGO här" nedan för att gå vidare.

Är du en idrottsförening med ungdomsverksamhet, en ungdomsförening eller en förening med inriktning mot funktionsnedsättning finns det olika bidrag att söka.

Digitala ansökningar

De digitala ansökningar gör du direkt i Interbook Go (IBGO), nedan hittar du vilka ansökningar du kan göra.

Innan du gör din ansökan, ta del av informationen angående bidraget för att exempelvis få veta om du har behörighet eller om du måste göra något innan du skickar in ansökan.

Drift- och investeringsbidrag till anläggningar

Lokalbidrag

Utbildningsbidrag

Maskinbidrag till elljusspår

Bidrag till friluftsliv

Inkluderingsbidrag för asylsökande och nyanlända

Bidrag till enstaka arrangemang förening (kultur)

Kommunalt lönebidrag

Nya verksamhetsformer

Nominera kandidat till fritidsnämndens idrottsstipendium och ledarstipendium

Nominera kandidat till fritidsnämndens idrottsstipendium och ledarstipendium

För att söka bidrag måste din förening vara registrerad i föreningsregistret. Klicka på den lila knappen "Sök bidragen här" nedan för att gå vidare.

Sök bidragen i IBGO här (Länk till annan webbplats)

Kommunalt aktivitetsstöd

  • Aktivitetsstöd ungdomsföreningar
  • Aktivitetsstöd idrottsföreningar
  • Aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar

Är du är en kulturförening, kulturarvsförening eller en person som verkar för allmän kultur finns det olika bidrag att söka.

Digitala ansökningar

De digitala ansökningar gör du direkt i Interbook Go (IBGO), nedan hittar du vilka ansökningar du kan göra.

Innan du gör din ansökan, ta del av informationen angående bidraget för att exempelvis få veta om du har behörighet eller om du måste göra något innan du skickar in ansökan.

Ansökan om årligt verksamhetsbidrag

Bidrag till friluftsliv (fritid)

Enstaka arrangemang förening

Inkluderingsbidrag för asylsökande och nyanlända

Kommunalt lönebidrag (fritid)

Startbidrag

Utvecklingsbidrag

Enstaka arrangemang

Samlingslokaler

För att söka bidrag måste din förening vara registrerad i föreningsregistret. Klicka på den lila knappen "Sök bidragen i IBGO här" nedan för att gå vidare med registrering och ansökan.

Sök bidragen i IBGO här (Länk till annan webbplats)

Ansökningar via blankett och e-blankett

Kulturbidrag som både föreningar och privatpersoner kan söka.

Innan du gör din ansökan, ta del av informationen angående stipendiet för att exempelvis få veta om du har behörighet eller om du måste göra något innan du skickar in ansökan.

Ungdomsstipendium

Gör gärna din ansökan via e-blankett på knappen nedanför:

Ansöka eller nominera kandidat till ungdomskulturstipendium (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansöka eller nominera kandidat till ungdomskulturstipendium (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Kulturstipendium

Gör gärna din ansökan via e-blankett på knappen nedanför:

Ansöka eller nominera kandidat till kulturstipendium (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansöka eller nominera kandidat till kulturstipendium (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Arbetsstipendium

Ansöka om Arbetsstipendium (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Öppen ansökan till Nordanås utställningsrum 2023

Nu finns möjligheten för konstföreningar, studieförbund, förberedande konstskolor och enskilda kulturarbetare att ställa ut i Nordanås utställningsrum. Sista ansökningsdag är 29 december.

Ambitionen är att ge en stor frihet och flexibilitet att använda, anpassa, vidareutveckla, sprida och dela med sig av ett utövande i olika former. Vill du, din förening eller skola visa er process eller verk?

För privatperson ska ansökan innehålla:

  • CV
  • Beskrivning av utställningsidé
  • Arbetsprover, minst 3 stycken

För förening/skola ska ansökan innehålla:

  • Beskrivning av utställningsidé
  • Arbetsprover, minst 3 stycken

Är du en förening med inriktning mot samlingslokaler, Folkets hus, nationella minoriteter, vägar, julgranar, trädgårdar eller lekparker finns det bidrag att söka här.

Digitala ansökningar

De digitala ansökningar gör du direkt i Interbook Go (IBGO), nedan hittar du vilka ansökningar du kan göra.

Innan du gör din ansökan, ta del av informationen angående bidraget för att exempelvis få veta om du har behörighet eller om du måste göra något innan du skickar in ansökan.

Samlingslokaler

Ansöka om att bli en godkänd allmän samlingslokal som får årligt bidrag (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Nationella minoriteter

Bidrag till friluftsliv

Kommunalt lönebidrag

Inkluderingsbidrag för asylsökande och nyanlända

Bidrag till enstaka arrangemang förening (kultur)

Ansökan om bidrag till trädgårdsförening eller biodlare

Bidrag till anläggning av/renovering av lekplats

Bidrag för drift av lekpark

Bidrag till trädgårdsförening eller biodlarförening

För att söka bidrag måste din förening vara registrerad i föreningsregistret. Klicka på den lila knappen "Sök bidragen här" nedan för att gå vidare.

Sök bidragen i IBGO här (Länk till annan webbplats)

Här kan din förening hitta möjligheter att söka olika bidrag till både delfinansiering för olika insatser eller för enskild insats.

Barn- och ungdomsverksamhet

Friluftsliv

Funktionsnedsättning

Kultur

Lokaler och investering

Projekt

Övriga bidrag

AKTUELLT

AKTUELLT

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: