Text

I Skellefteå kommun finns 1 500 sjöar, fem stora kustmynnande älvar och 42 mil kust att nyttja för fiske. Oavsett vilken typ av fiske du är intresserad av är chansen stor att du kan uppleva det här.

Nu är det ännu enklare att hitta fiskevatten som passar dig inom kommunen. Med hjälp av de här fiskeguiderna får du hjälp med allt ifrån hur du fiskar till rekommenderade fiskeplatser.

Lokala fisketips

Sätt igång och utforska fisket i de olika kommundelarna! Här nedan hittar du ett antal lokala fiskeguider med både generell information om våra vanliga fiskarter och fiskemetoder, men även lokala fisketips på särskilt bra platser att fiska.

Skellefteälven erbjuder ett fantastiskt sportfiske. Under vår och höst är fisket efter lax och öring mycket populärt. Under våren kommer näringsvandrande havsöringar på besök till älven och på hösten samlas stora mängder lekvandrande fisk. Till landfisket används tyngre skeddrag, spinnflugor eller bottenmete.

Fiske med båt utövas flitigt i Skellefteälven. Båtfiskarna använder wobblers eller tubflugor som riggas med ett sänke cirka två meter ovanför betet. Sommartid kan du ha ett bra fiske efter harr, gädda och abborre i Skellefteälven. Vill du ta en paus mellan kasten kan du
lägga dig och sola i parkmiljön på Rovön eller laga mat över öppen eld vid någon av grillplatserna som finns längs strandpromenaden.
Både Klintforsån och Bjurån har sina utlopp i området, här kan du fiska harr och öring.

Mobackendammen till Lejonströmsbron

I området nedanför kraftverksdammen samlas stora mängder lekvandrande laxfisk under sensommaren och hösten. Laxens huggvillighet ökar under augusti och fisket blir bättre ju senare in på hösten du fiskar. Vid Mobacken går det bra att fiska från båda sidor av älven, men tillgången på fiskeplatser är bättre på den södra sidan. Betet ska fiskas nära botten, vilket gör att det är lätt kan fastna i stock och sten. Fiskebryggan vid Medlefors erbjuder en bra plats för spinnfiske, även för dig med rörelsehinder.

Vid Rovön är älvens norra sida grund, vilket gör att det går lätt att vada ut i älven. Här kan du fånga lax, öring, harr, gädda och abborre.

Fisket kring Skellefteå centralort förvaltas av Kvistforsens-, Klintforsåns och Lejonströms fiskevårdsområden. Separata fiskekort krävs för varje fiskevårdsområde och de lokala reglerna varierar.

Karta över Skellefteälven, centrala Skellefteå
  1. Mobacken, norra. Bra sträcka för spinnfiske under vår och höst. Begränsad tillgång på lättfiskade platser från land.
  2. Mobacken, södra. På södra sidan finns fiskeplatserna spridda över ett större område. ”Båtplatsen”. Bra område för spinnfiske under vår och höst. Fiska mellan båtplatsen och Lejonströmsbron.
  3. "Båtplatsen”. Bra område för spinnfiske under vår och höst. Fiska mellan båtplatsen och Lejonströmsbron.
  4. Fiskebryggan. Anpassad för personer med funktionsnedsättning. Fiskeplats med bra fiske under vår och höst. Goda chanser att fånga öring, lax och harr.
  5. Rovön. Populär plats för flugfiske, lätt att vada ut i älven. OBS! Vattennivån kan höjas snabbt, var försiktig.
  6. Lejonströmsbron. Bra sträcka för spinnfiske från land. Parkeringsmöjlighet i närhet till fisket.
  7. Klintforsåns utlopp. Mellan utloppet och Lejonströmsbron kan du fånga harr, både på spinn och fluga.
  8. Lustholmen. Nedströms holmen på norra sidan är älven mindre strömsatt och grundare. Här finns gott om gädda och abborre. Våren är bästa fiskeperioden i området.

  Lejonströmsbron till Parkbron

  Denna sträcka har stor variation, djupa och grunda partier, lugna vatten runt holmarna på älvens norra sidan eller strömfåran längs den södra. Detta ger dig möjlighet att fiska många olika arter. Inom de grunda vegetationsrika områdena hittar du gädda och abborre. Fisket bedrivs med fördel från båt. De djupare partierna vid strömfåran erbjuder fiske efter både lax, öring och harr. Vid Ytterholmen går gränsen för Lejonströms fiskevårdsområde, nedströms denna gräns är fisket gratis och du behöver inget fiskekort för att fiska från denna gräns och ut till havet.

  Karta Skellefteälven, Lejonström
  1. Lejonström, nedre. Längs södra sidan ner till Laxgatan finns bra fiskeplatser för lax och havsöring. Bästa fiskeperioderna är tidig vår och sen höst.
  2. Parkbron. Båtfiske vid bron ger ofta hugg under senare delen av hösten.
  3. Laxgatan, övre. I strömfåran vid Karl-Fredriksholmen är
   öringfisket bra under våren. Lättfiskad plats från land.
  4. Laxgatan, nedre. Älvens mest populära fiskeplats för bottenmete efter harr.
  5. ”Svandammen”. Fiskeplats vid strandpromenaden i närhet till Nordanåområdet. Här kan du fånga gädda och abborre.
  6. Mellan holmarna. I de lugna vattnen mellan holmarna finns rovfiskarnas jaktmarker. Spinnfiska från båt eller land.

  Parkbron till Anderstorp

  Härifrån och ut till havet är fisket i Skellefteälven gratis. Du behöver inget fiskekort för att fiska men det finns ändå fiskeregler du måste följa.

  Detta är den bästa sträckan för havsöringsfiske i centrala Skellefteå. Det mesta fisket i området sker från båt. Båtfisket är bra från Viktoriabron och hela sträckan ner till kraftledningen vid Tuvan. På norra sidan vid Älvsbackabron finns en bra fiskeplats för både båt- och landfiske. Vid det gamla elevhemmet på Anderstorp finns en till bra fiskeplats från land. Här fångas regelbundet stor öring under vår och höst. Under senhösten förflyttar sig laxarna nedströms från Mobacken. Då ökar fångstchanserna i älvens nedre delar, senhösten är därför en riktigt bra fiskeperiod.

  Karta Skellefteåälven mellan Parkbron och Anderstorp
  1. Viktoriabron. Populärt område för båtfiske, både upp- och nedströms bron. Det mesta fisket sker på södra sidan.
  2. ”Elevhemmet”. En av centrala Skellefteås bättre fiskeplatser för landfiske efter havsöring. Bästa fisket är under vår och höst.
  3. Anderstorps vårdcentral. Populär sträcka av älven för båtfiske under senhösten.
  4. ”Reningsverket”. Bra fiskeplats för spinnfiske efter havsöring under vår och höst. Fisket sker i anslutning till privata fastigheter, visa därför hänsyn.
  5. Älvsbackabron. Nedströms bron finns en fiskeplats med bra strömmar över ett grundområde. Goda fångstchanser under vår och höst. Fisket kan bedrivas från både land och båt.
  6. ”Båthuset”. Bra fiskesträcka för spinnfiske efter havsöring under vår och höst.

  Skellefteälven - Bergsbyn till havet

  I detta område erbjuder Skellefteälven fantastiska möjligheter för den fiskeintresserade. Vår och höst är de stora vandringsperioderna för havsöring och lax, då är det extra mycket fisk i området. Bergsbydammen utgör vandringshinder för mindre fiskar, vilket gör att det under vissa perioder samlas stora mängder fisk på sträckan nedströms dammen. Här fångas merparten av de spöfångade havsöringarna i Skellefteälven. Medelvikten är i regel lägre här än uppströms dammen. Både landfiske och trolling är populärt i området. De vanligaste betena är tyngre skeddrag, spinnfluga, wobbler, tubfluga och bottenmete med räka eller bläckfisk som agn. Under både sommar och vinter kan du fiska harr, sik, gädda och abborre i kustområdet.

  Bergsbyn till gunsen

  Fisket vid Bergsbydammen mycket populärt. Detta fi ske upplåts inte av ett fiskevårdsområde. För att fiska här måste du ha fiskerättsägarnas medgivande. Vanligast är spinnmete med räka, bläckfisk eller spinnfluga. Fisket sker bottennära och bottennapp är därför inte ovanligt. Observera att fisket från land sker i anslutning till privata fastigheter och stor hänsyn bör därför tas till hur man uppträder.

  Båtfiske är populärt i området. Det ger möjlighet fiska effektivt över hela älvens bredd. Du kan även ankra upp och använda båten som plattform för vanligt spinnfiske.

  Bild på karta över fiskeområde från Bergsbyn till Gunsen
  1. Tuvan. Bra sträcka för båtfiske under vår och höst. Populära beten är tubfluga eller wobbler. Fisket med båt bedrivs ofta genom att kryssa fram och tillbaka över hela älvens bredd.
  2. Bergsbyn, övre. Uppströms dammen är fisket bra och medelvikten är ofta högre än nedströms dammen.
  3. Bergsbydammen, norr. En av älvens mest populära fiske platser från land. Här fångas mycket fisk. Fisket är riktigt bra vid högre vattenföring.

  Stackgrönnan till sundgrundsbron

  Gädda och abborre lekvandrar i Bergängesbäcken, från Skellefteälven upp till sjön Yttreviken. Därför är fisket i bäckens mynningsområde extra bra under vår och försommar. För att fiska här måste du ha fiskerättsägarnas medgivande. I Ursviksfjärden finns många fiskarter och det sportfiskas flitigt i området, både sommar och vinter. Arter som fångas är abborre, lake, mört, gädda, sik, harr och havsöring. Tillgång till båt ger dig större möjligheter. Har du ingen båt finns kanoter att hyra på Kanotudden. Vinterns is gör hela fjärden tillgänglig för olika sorters fiske. Flera av fiskeplatserna i området är erkänt bra och det har bland annat fångats stor lake.

  Bild på karta över fiskeområden från Stackgrönnan
  1. Scharins. Området vid Bergängesbäckens utlopp erbjuder bra gäddfi ske.
  2. Innerviksfjärdarna. Vårtid leker gäddor i fjärden. Före och efter leken kan fisket vara riktigt bra, fiska ytligt.
  3. Björnsholmen. En av de bästa platserna för vinterns lakfiske.
  4. Degeröbacken. Under sen vår fångas grov abborre i området
   och sommarens gäddfiske håller hög klass.
  5. Öhn. Bra fiskeplats för både abborre och lake.
  6. Alderholmen. Bra pimpelfiskeplats för abborre och mört.
  7. Båtpassagen. Vid kulverten samlas ofta abborre, fiska på den inre sidan.
  8. Sundgrundsbron. Området kring bron erbjuder bra gäddfiske från vår till höst.

  Kurjoviken till storgrundet

  Detta område erbjuder ett fantastiskt kikmete efter sik. Bästa tiden är
  tidig vinter på nyis eller sen vår när isen blivit tunnare. Sik kan ibland
  samlas i stora mängder. Tidiga morgon brukar ge bra resultat men under senvår kan det även vara bra att prova fiska strax efter middag. Lotsstationen är en bra plats där du ofta hittar huggvillig sik, sällan några stora stim men ofta större fiskar.

  Kring Storgrundet är fi sket efter gädda och abborre riktigt bra. Fisk från havet trivs i de skyddade vikarna. Flera arter vandrar upp för att leka i småsjöarna upp mot Snesviken. I Snesviken kan du fiska både sommar och vinter. Mest effektivt blir fisket från båt. Vinterfisket ger bättre möjlighet till spontana fisketurer efter abborre och mört. De flesta fiskeplatserna i området är relativt lättillgängliga.

  Bilden visar karta på fiskeområde från Kurjoviken till storgrundet
  1. Killingörviken. Meta och spinnfiska vid vägtrumman.
  2. Hamnbassängen. Populär plats för kikmete efter sik
  3. Lotsstationen. Här samlas stora och huggvilliga sikar. Du har även chans att fånga harr.
  4. Tjuvkistan. Runt de små grunden samlas sik och harr.
  5. Brambärsviken. Bra fiske efter gädda och abborre i hela
   viken, både sommar och vinter.
  6. Storgrundets badplats. Allmänt känd fi skeplats för gädda och abborre.
  7. Snesviken. Spinnfiska efter gädda på sommaren och
   pimpla abborre på vintern. Fiska vid den lilla ön.
  8. Brambärsviken. Pimpelfiske efter abborre är bra i hela
   viken. Prova även på norra sidan Brambärsgrundet.

  Harrbäckssand till kågnäsudden

  I området finns många bra fi skeplatser för vinterfiske efter sik, harr och havsöring. För att hitta fisk bör du söka grundare områden där djupet inte är större än cirka en meter. Fiskarna uppehåller sig ofta i närhet till uppstickande grund och stenar där strömmar bildas, eller i vikar med släta sandbottnar. Fisket i området är som bäst när istäcket inte når allför långt ut från kusten, då koncentreras fisk till färre platser. Under de isfria årstiderna kan du spinn- eller flugfiska havsöring och harr i området kring Kågnäsudden. Skeddrag eller kastdobb riggad med fluga är effektivt vid kustfiske.

  Bild på karta över fiskeområde Harrbäckssand
  1. Harrbäckssand. I området kan du fånga sik, harr och havsöring. Fiska mellan land och ön.
  2. Södra Sillskatan. Sillskataviken är långgrund och har mestadels sandbotten. Stundtals finns mycket sik i området.
  3. Penningskrinet. Längs stranden från Penningskrinet och Långsanden patrullerar ofta sik på jakt efter föda. Pimpla på grunt vatten nära land.
  4. Kågnäsudden. Grunden vid öns sydspets är en bra fiskeplats för harr och sik. Prova även i området mellan ön och fastlandet.
  5. Kågnäsudden. I området kan du fånga havsöring, kasta ut mot ön.

  Örviken och yttre ytterviksfjärden

  Örvikenområdet erbjuder bra kustfiske efter abborre och gädda under både sommar och vinter. På sommaren kan man kombinera din fisketur med sol och bad vid den fina badstranden. I de strömsatta sunden in mot Ytterviksfjärden samlas mycket småfisk. Detta lockar större rovfi skar till området. Det fångas årligen abborrar i kilosklassen på både spinnfi ske och mete vid vägen över Smågrunden.

  Vinterns pimpelfiske ger chans att fånga många olika arter i området. Vanligast är abborre, mört, lake och sik. Har du lite tur kan en harr eller havsöring hugga ditt bete. Timmerviken ligger i skyddat läge från havet, här ligger isen kvar länge vilket ger bra förutsättningar för isfiske efter sik långt i på våren

  Bilden visar en karta över fiskeområde över Örviken
  1. Vägtrummorna. Populär fiskeplats för gädda och abborre under sommaren.
  2. Badplatsviken. I anslutning till strömfåran vid vägtrummorna kan du pimpla abborre och mört.
  3. Ytterviksfjärden. Lake söker sig till strömsatta områden i sund med stenig botten. Fiska på kvällstid och sök laken längs djupkanter.
  4. Sundudden. Här är det bra gädd- och abborrfiske under sommaren. Fiska i anslutning till bron.
  5. Skolviken. I vikar simmar havslevande gäddor in för att jaga, bäst fiske under vår och höst.
  6. Timmerviken. Bra plats för sikfiske långt in på våren. Det går bra att kikmeta, håll dig på grundare vatten.

  Bureälven - Från Bursjön till havet

  Bureälven är en skogsälv som börjar i trakterna söder om Bastuträsk. Under sina sju mil rinner Bureälven genom flera stora och fina fiskesjöar, till exempel Burträsket, Hjoggböleträsket, Mjövattsträsket, Falmarksträsket och Bodaträsket. De vanligaste arterna för sportfiske i området är gädda, gös, abborre, öring, harr och braxen. Bureälven har även bestånd av flodkräfta. Forssträckorna är inte så många eller särskilt långa i Bureälven. Flera forsar är utbyggda med vattenkraftverk som reglerar vattenflödet. Bureälven är alltså en reglerad älv. De bästa sträckorna för strömfiske finns i älvens nedre delar. Från Bursjön till havsmynningen. Bureälvens varierande karaktär ger många fina möjligheter till sportfiske och friluftsliv vid sjö, älv och hav.

  Bursjön till Strömsholm

  Bureälvens sjöar har en mycket ovanlig invånare på våra kalla breddgrader, gösen. Detta bestånd är ett av Sveriges nordligaste. Med båt kan du nå ut till platser i Bursjön där den mytomspunna och ibland svårfångade gösen gömmer sig. Linnéstigen följer älven upp till Bursjön och vidare mot Holmsjön. Längs vägen passerar du fina fiskeplatser för öring, abborre och gädda. Flottarbron som leder över älven vid Bursjöns utlopp ger möjlighet att fiska från båda sidor. Vid Holmsjöns södra strand finns ett fågeltorn.

  Bild på karta över bursjön
  1. Holmsjön. I sjöns södra spets finns en bra plats för fiske och grillning.
  2. Bursjön. Bland vassen vid Bursjöns utlopp trivs gäddorna.
  3. Gäddviken. I det lugna bakvattnet har gäddan en bra plats att jaga.
  4. Landfors. Spinnfiska vid forsfoten. Här finns havsöring på våren.
  5. Strömsholm, övre. Södra sidan är en utmanande fiskeplats på våren.
  6. Holmsjön. I den lugna sjöns djup simmar många stora abborrar.
  7. Bursjön. Vid uddens södra spets kan abborrar fångas på pimpelspö.
  8. Grillstugan. I djuphålen vid Landfors forsfot står ofta stora abborrar.
  9. Bursjön. Gösen finns i Bursjön. Bäst fångstchans har du från båt som finns att hyra av fiskevårdsområdet.

  Strömsholm till havet

  Sug åt dig och njut av omgivningen. Du står vid Bureälvens största fors som rinner förbi anrika Strömsholms herrgård. Området bjuder på något för alla. Här börjar Linnéstigen. Där kan du gå i historiska fotsteg och utforska ett sprudlande växt- och djurliv. Älvens varierade karaktär erbjuder många platser för ett bra sportfiske. Du har dessutom chans att fånga många olika arter. Öring, gädda, harr, abborre och gös fångas regelbundet i området. Fisket är lättillgängligt och enkelt i området.

  Bild visar karta över Strömsholm
  1. Strömsholm. Området är ett uppväxtsområde för öring.
  2. Kvarnforsen. Öringen trivs i ”campingforsen”.
  3. Kvarnselet. I bakvattnet vid forsens fot jagar gäddorna.
  4. Kvarnforsen. Selet vid campingen är en gädd-hot spot.
  5. Centrum. Denna sträcka av älven håller gott om gädda.
  6. Ytterstforsen. I djuphålen vid forsfoten står de på lur.
  7. Strömsholm, nedre. Fiska på norra sidan i sidofåran.
  8. Kyrkforsen. En bra plats för harrfiske.
  9. Kyrkselet. I det lugna vattnet trivs abborrarna.

  Havet vid Burebukten

  Där Bureälven möter havet hittar sportfiskaren många bra fiskeplatser. Här finns ett smörgåsbord av arter och platser att fiska på under hela året. Strax före Ytterforsen svänger Lillälven av norrut och rinner ringlande fram mot Oxviken i Norrfjärden. I denna sjöliknande havsvik finns den glupska laken. Bäst chans att fånga lake är på vintern med pimpelfiske. Burebukten erbjuder många bra platser för vinterfiske efter bland annat abborre, sik, harr och öring. Sommarens bästa fiske i området är gäddfisket. Vid älvens utlopp samlas mycket småfisk och jagande rovfisk.

  Bild på karta som visa burebukten
  1. Älvsmynningen. Vid älvens utlopp simmar gäddor in från havet.
  2. Hotvikudden. I området utanför Norrfjärden finns gädda, lake och sik.
  3. Älvsmynningen. Här jagar glupska abborrar stim av småfisk.
  4. Tärngrundet, sydspets. En bra plats för vinterfiske efter abborrar.
  5. Fiskehamnen. Sommartid fångas sik både på spinn och fluga.
  6. Danielsten. Kikpimpla utanför badet för att fånga sik eller harr.
  7. Tärngrundet, sydspets. Harren håller abborren sällskap i området.
  8. Björkön. I området finns chans att fånga både harr, sik och öring.
  9. Storgrundet. Utanför ön kan du fånga havsöring på spinnspöet.
  10. Stor-Skarven. Runt sydspetsen finns bra fiskeplatser för öring.
  11. Fiskehamnen. I området mellan hamnen och piren trivs lakarna.
  12. Norrfjärden. Sök platser med hård botten och strömmande vatten.

  Burträsk- Neboträsket till Bodträsket

  Bureälven är en skogsälv som börjar i trakterna söder om Bastuträsk. På sin väg mot havet rinner älven igenom flera fina fiskesjöar till exempel Neboträsket, Burträsket, Bodträsket och Mjövattsträsket. De vanligaste arterna för sportfiske kring Burträsk är gädda, gös, abborre och braxen. Du kan även fiska harr och öring i vissa av de små vattendragen. Burträsket är en av kommunens största sjöar och erbjuder stor variation av fiske. Årligen fångas det stora gäddor och gösar i området. Du kan nå många fiskeplatser från land, men en båt ger dig fler valmöjligheter. Fiskevårdsområdet har båtar att hyra, dessa hyrs ut av Burträsk camping. Kanot kan du hyra på campingen i Bodbysund.

  Norra Burträsket

  Den norra halvan av Burträsket har stor variation i sin karaktär. Tvära
  djupkanter, stora djup, grunda områden och friliggande grynnor. De
  största djupen finns på den nordöstra sidan, medan den södra delen har en mer grund och jämn bottenstruktur. Under våren simmar rovfiskarna in i grunda vikar för att leka. Före och efter leken är de hungriga och lättfångade. Under denna tid kan du därför fånga stora exemplar av både gädda, gös och abborre från land. En bra fiskeplats är vid Bureälvens inlopp i Burträsket. Senare på sommaren när vattnet värms upp söker de större fiskarna sig ut mot kallare vatten på större djup. Är du på jakt efter din drömfångst kan trolling med wobbler, pimpel- eller jiggfiske vara effektiva metoder för att fånga gös, gädda och abborre på djupare vatten. Kvällstid kan de friliggande grunden vara värda ett besök.

  Bild visar karta över norra burträsket
  1. ”Gargviken”. Bra vik för gäddfiske i närhet till Burträsk centrum.
  2. Kommunisterviken. Hela viken från älvens inlopp i Burträsket ner till Lappskatan erbjuds bra möjligheter till gäddfiske. Båt rekommenderas.
  3. ”Åbybron”. Runt bron och ner mot inloppet i Burträsket kan du fånga gädda.
  4. ”Grynnan”. Vid friliggande grund i närhet till djupare vatten samlas ofta stora mängder småfisk, i skymning simmar rovfisk in mot grynnor för att jaga.
  5. Åbergs udde. Djupkanterna går här i närhet till land, detta ger möjlighet att fiska på djupet även från land.
  6. ”Djupfåran”. Gösen står ofta djupt under dagtid. Trolling med lite mindre wobblers längs djupkanter kan vara en mycket effektiv metod.

  Södra Burträsket

  Södra halvan av Burträsket har ett större medeldjup och få grunda områden. Vid Tonäset på den södra sidan går djupkanten nära land, vilket gör det möjligt att fiska relativt djupt utan även utan att använda båt. Området vid småbåtshamnen och Smedsholmen ligger nära Burträsk och erbjuder bra fiskeplatser för gädda och abborre. För att fånga gös har du bör du söka dig ut på större djup, längs Långnäsets södra strandkant eller i Moralandet vid Burträskets södra sida är bra områden. För gäddfiskaren kan ett besök i Vargviken ge fina fångster. Vill ta en paus från fisket finns bad- och grillmöjligheter vid Smedsudden eller ute på Långnäset.

  Bild visar karta över södra burträsket
  1. Hamnen. Denna fiskeplats ligger nära centrala Burträsk, här kan du fiska gädda, abborre och meta mört.
  2. Smedjeholmen. Utanför campingen ligger ön Smedjeholmen. Runt ön har du bra chans att fånga gädda och abborre. Även bra pimpelplats på vintern.
  3. Långnäsudden, norr. På grundområdet norr om Långnäsudden finns gott om abborre.
  4. Jungfruviken. Trolling längs Långnäsets södra kant brukar ge fina fångster av både gädda och gös.
  5. Skataviken. Bra fiskeplats efter gädda inne i viken.
  6. ”Moralandet”. Under sommarens varma dagar kan trollingfiske utanför Tonäsviken ge bra gösfångster.
  7. Tonäsgrundet. En av de bästa platserna för gösfiske.

  Bodträsket

  Burträskets utlopp ligger i Bodbysund där älven rinner vidare ner i Bodträsket. Denna grunda sjö erbjuder ett enkelt fiske efter gädda och abborre som trivs i det grunda varma vattnet. I småbåtshamnen i Bodbysund kan du fiska från bryggorna eller hyra en kanot för en lite längre tur i Bureälven, som är en av kommunens fina kanotleder. Längre nedströms hittar du Svarttjärndammen som reglerar vattennivån i sjöarna. I anslutning till dammen finns en av kommunens mest populära platser för fiske efter Braxen, under sommaren kan du fånga stora Braxnar här.

  bild visar karta över Bodträsket
  1. ”Utloppet”. Fisk samlas i närhet till sjöarnas utlopp, då är rovfiskarna aldrig långt borta.
  2. Bodbysund. Lättfiskad plats i närhet till båthamnen med sina flytbryggor. Kanoter finns att hyra i området.
  3. ”Djuphålet”. Under varma sommardagar söker sig gäddorna mot djupets kallare vatten.
  4. Kvarnrisbäckens utlopp. Inne i det grunda vattnet vid bäckens utlopp samlas småfisk för att äta, då är rovfisken aldrig långt borta.
  5. Svarttjärnavan. Denna sjölika del av Bureälven håller mycket gädda.
  6. Svarttjärndammen. En av kommunens bästa platser för fiske efter braxen. Fiska nedströms kraftverksdammen.

  Neboträsket

  Strax uppströms Burträsket ligger sjön Neboträsket. Detta är en sjö med stor variation i sin bottenstruktur, vilket ger spännande möjligheter till olika sorters fiske. Sjöns djupaste partier når ända ner till 11 meters djup. Tack vare detta trivs gös och gädda eftersom de kan söka sig ner i djupet mot kallare vatten när sommarens sol värmer. För att nå de bästa fiskeplatserna och det lättaste fisket efter gös underlättar det att ha en båt, men det finns även många bra platser för fiske från land.

  Bild på karta över Neboträsket
  1. ”Utloppet”. Vid Neboträskets utlopp kan du fånga gädda i närhet till land, lättast tidigt på våren innan vassen vuxit upp.
  2. Norra Åbyn. Längs stranden ner till utloppet kan du gå och fiska gädda och abborre på sommaren.
  3. Ön. I närhet till ön finns goda chans att hitta ett stim hungriga abborrar.
  4. Holmen. På öns norra sida kan du fiska abborre både sommar- och vintertid.
  5. Burudden. Gösar simmar in från sjöns djupare delar för att jaga småfisk i närhet till älvens inlopp. Fiske med jigg eller pimpelspö kan vara effektiva metoder ifall du vet i vilket område fisken brukar finnas.
  6. Södra Åbyn. Inne i vass och vikar finns alltid chans att fånga gädda, speciellt före och efter leken på våren. När vattnet värms upp söker de större gäddorna sig ut mot djupet igen, fiskar du i vassen på högsom maren är storleken på gäddorna oftast mindre.

  Byskeälven

  Byskeälven är välkänd som en av Sveriges bästa älvar för fiske efter lax och havsöring. Fiskare kommer från när och fjärran för att prova lyckan i älven, många återkommer år efter år. Byskeälven har dock mycket mer än bara laxfiske, bland annat bestånd av harr och stationär öring för det lite lättare fisket. Mitt i Byske samhälle finns många bra fiskeplatser och området erbjuder stora möjligheter för den fiskeintresserade. I älvens mynningsområde och Byskefjärden kan du även uppleva ett roligt fiske efter gädda, abborre, harr och
  sik. Detta är möjligt både på vintern och sommaren.

  Byskeälven i samhället

  Vår och höst dominerar fisket efter nystigen havsöring, så kallade blänkare. De första laxarna kommer i mitten av maj och fisket är därefter riktigt bra ända till slutet av juni. För harrfiskaren erbjuder områdets forsar och strömpartier bra fiskemöjligheter under sommaren. Fisket i samhället är mycket populärt och det kan därför bli trångt längs fiskeplatserna. För att alla ska trivas bedrivs fisket i Byskeälven därför enligt rotationsprincipen. Denna bygger på att visa varandra respekt och i turordning ge alla chans att fiska på de bästa platserna. Börja fiska högst upp på sträckan och förflytta dig nedströms mellan dina kast. Tänk på att inte kliva in och fiska nedströms någon annan som var på platsen före dig, fråga i sådana fall om lov först.

  Bild visar karta över Byskeälv i centrum
  1. ”Slakteriet”. Populär fiskeplats efter lax och havsöring.
   Börja fiska uppe vid forsfoten.
  2. Mellan broarna. Bra sträcka för lax och havsöring längs båda sidor av älven.
  3. ”Normans”. Vandrande lax och havsöring stannar ofta till för vila här. De öppna ytorna underlättar kast med flugspö.
  4. ”Pumpen”. Bra fiskeplats för havsöring. Extra bra vid höga vattenflöden.
  5. ”Polisen”. Mellan bron och forsnacken finns många bra ståndplatser för havsöring.
  6. ”Östlunds aggan”. Fiska uppströms och nedströms det stora stenblocket.
  7. Tjärholmen. På sommaren kan du fiska abborre runt holmen.

  Byske by

  Kommer du en bit från samhället får du i regel vara mer ensam på fiskeplatserna. Men det betyder inte att fisket är sämre här, tvärtom ökar det dina fångstchanser när du får fiska på ostörda platser. Området är omväxlande med forsar och strömsträckor lämpliga för fiske efter lax, havsöring och harr. Längs älvens mer lugnflytande sträckor och i den lugna viken bakom stenbrytaren vid Backselet finns fiskeplatser efter gädda och abborre.

  Bilden visar karta över Byskeby fiskeområde
  1. Byforsnacken. Bra sträcka för spinnfiske efter lax och havsöring.
  2. ”Eskils”. Populär fiskeplats. Fiska mellan grundområdet och forsnacken. Går bra att vada vid låg vattenföring.
  3. ”Ol-Olsa”, södra. Fiska uppströms forsnacken och i djuphålan nedströms nacken.
  4. ”Ol-Olsa”, norra. Mellan ladan och forsnacken finns flera bra platser för harr. Fiska av djupare områden i anslutning till stenar
   och grund.
  5. Backselet. I det lugna vattnet innanför stenbrytaren lurar både gäddan och abborren. Spinnfiske och mete kan ge bra resultat här.

  Stensjön och Fällan

  En riktigt bra fiskesträcka som passar för både experten och nybörjaren. Fisket efter havsöring är mycket bra och här fångas ofta större havsöringar som stannar till i området under sin lekvandring. Längs sträckan finns även flera bra fiskeplatser efter lax och fisket är bäst under försommaren. Harren är den vanligaste fiskarten längs områdets strömsträckor och en mycket trevlig sportfisk. Det är däremot långt mellan de riktigt stora harrarna, men fisket är trevligt ändå.

  Bild på karta över fiskeområde från Stensjön
  1. ”Polygripen”. Börja fiska vid älvens kurva och fiska dig ner mot forsnacken.
  2. Häggholmselet, norra. Sträckan mellan de gräsbevuxna grunden och forsnacken har flera bra ståndplatser för lax. För att nå de bästa fiskeplatserna måste du vada ut en bit i älven.
  3. Svidjeforsen. Vid forsfoten står ofta havsöring. Fiska av de djupare områdena så har du bra chanser till hugg.
  4. Häggholmselet, södra. Bra plats för spinnfiske efter havsöring och lax. Fiska dig ner mot forsnacken.
  5. Häggholmselet, norra. De nedre delarna av selet erbjuder bra harrfiske. Vattnet är grunt vilket gör vadning enkelt.
  6. Häggholmsforsen. Längs hela forsen finns bra ståndplatser för harr. Leta höljor och lugnare vatten i forsen, där hittar du harren.

  Byskeälvens mynningsområde

  I Byskefjärden uppehåller sig harr och sik. Under sommaren kan du
  stundvis uppleva ett bra flugfiske vid områdets uddar, holmar och skär. Abborre och gädda går bra att fiska i anslutning till älvens mynningsområde. Spinnfiske i de lugna vattnen kring älvsmynningen brukar ge fina fångster. Pimpelfiske efter harr, sik och abborre är mycket bra i området. Bästa tiden för kikpimpling är tidig vinter och sen vår.

  Bild på karta som visar fiskeområden över byskefjärden
  1. Spånggrönnorna. Vårtid vandrar lekfisk in från havet, då har du extra bra chans att fånga gädda i mynningsområdet.
  2. Stenarmarna. Längs stenarmen kan du gå och fiska abborre och gädda på sommaren.
  3. Flakaromsgrönnan. Vid den sydöstra spetsen på ön finns ett bra område för kikmete efter sik och harr.
  4. Rödhällan. Utanför hällan finns bra bottnar som lockar harr och sik till området. Fisket är bra både sommar och vinter.
  5. Pimpelgrundet. Bra plats för vinterfiske efter sik och harr. Borra försiktigt så du inte ”stenborrar ”i det grunda området.
  6. Svartnäsudden. Längs strandlinjen finns sik och harr. Under sommaren kan de fångas på spinnutrustning eller fluga. Vintertid är pimpelfiske bra i området.

  Kågeälven

  Inom Kåges närområde finns många möjligheter för den fiskeintresserade. Kågeälvens slingrande lopp genom Kågedalen och kusten i Kågefjärden täcker in många olika typer av fiske, under alla årstider. Under vår och höst kan du uppleva ett fantastiskt fiske efter havsöring. Öringen hittar du längs älvens strömsträckor och har du tur kan ett stenhårt laxhugg förgylla dagen. Harr kan du fiska längs forsarna och de nappar gärna på fluga. För dig som vill fiska andra arter erbjuder Kågeälvens lugna sträckor fiske efter gädda, abborre och lake. I mynningsområdet ut till Kågefjärden finns ett rikt utbud av bytesfisk. Fisket efter jagande gäddor och abborrar kan därför stundvis hålla riktigt hög klass.

  Kågeälven i samhället

  Under vår och höst vandrar havsöringar upp i Kågeälven. Fisket kan vara fantastiskt bra och mycket populärt, vilket gör det trångt på många fiskeplatser. För att alla ska rymmas och få chans att fiska på de bästa platserna tillämpas rotationsprincipen. Denna innebär att du börjar fiska högst upp på sträckan och förflyttar dig nedströms mellan kasten. Tänk på att inte kliva in och tränga dig framför någon som fiskar på platsen före dig, fråga i sådana fall om lov först. Effektiva beten är flugor, spinnare och wobblers. De ”hetaste” fiskeplatserna ligger ofta i anslutning till forsarnas ”nackar”, samt i de djupare partierna längs älvens ström- och forssträckor. I kallare vatten under tidig vår och sen höst kan du med fördel fiska lite djupare och använd gärna större beten.

  Bild på karta som visa kågeälvens fiske i samället
  1. Kvarnforsen. Älvens nedersta fiskeplats för havsöringsfiske. Fiska längs strömkanten vid forsfoten.
  2. ”Kvarnforsnacken”. Bra fiskeplats för både spinnoch flugfiske. Under bron brukar det ofta stå fisk.
  3. Kvarnselet. I älvens lugnare delar hittar du gädda och abborre. Fiska med wobbler eller spinnare.
  4. ”Höljan”. Här hittar du en djupare hölja där det kan stå fisk.
  5. ”Skolnacken”. Börja fiska cirka 150 meter ovanför forsnacken och fiska dig ner mot forsen.
  6. ”Ladan”. Fiska från ladan och ner mot den vinklade forsnacken.
  7. ”Kraftledningen”. Fiska från kraftledningsnacken ner till det stora stenblocket på södra sidan.
  8. Starrmyrforsen. I forsens lugnare delar hittar du harr. Fiska bakom och framför större stenar.
  9. Långängesforsen. Leta harrarnas ståndplatser i delar av forsen där vattnet är lugnare.

  Ersmarks by

  Då du kommer en bit från Kåge samhälle får du i regel vara mer ensam på fiskeplatserna. Forsarna och strömsträckorna i området kring Ersmark erbjuder riktigt bra fiske efter både havsöring och harr. Längs älvens lugnflytande delar hittar du gädda och abborre. Till skillnad från öring och lax är gädda och abborre ofta på hugget även om vattnet blir varmare. Kågeälven sträcker sig flera mil uppströms Ersmark. Kusmark, Sandfors och Storkågeträsk är några bra platser att utforska för olika slags fiske. Med allt detta erbjuder Kågeälven ett fantastiskt sportfiske för de flesta smaker och under större delen av året.

  Bilden visar karta över fiskeområde i Ersmarksby
  1. Pell-Antsforsen, nedre. Här nappar harren och det finns bra chans att fånga havsöring.
  2. Pell-Antsforsen, övre. På sträckan uppströms bron finns flera bra ståndplatser för havsöring. Höljan vid bron är ofta riktigt bra vid högre vattenföring.
  3. ”Saratuvan”. Kort strömsträcka som kan vara bra under våren efter fisk som övervintrat i älven.
  4. ”Holmen”. Nedströms ön finns en bra ”pool” där havsöringar ofta stannar till.
  5. Håkansforsen. I forsens höljor finns huggvillig harr. Fiske med fluga är ofta både roligt och effektivt.
  6. ”Ryganacken”. Nedströms bron är fisket riktigt bra. Fiska från bron och ned mot nacken till Håkansforsen.
  7. ”Skega”. Uppströms bron fångas en hel del fisk under tidig vår och sen höst.

  Inre Kågefjärden

  Kuststräckan utanför Kåge erbjuder många platser med bra fiske efter gädda och abborre. Vårens fiske före och efter lektiden är gäddfiskarens absoluta höjdpunkt. Då samlas gäddor för lek i mynningsområdet eller längs de grunda vikarna och sjöarna med anslutning till havet. Abborre finns i hela fjärden och fisket är stundvis mycket bra. Det går bra att pimpelfiska på de flesta platser. Men du bör vara extra försiktig att beträda isen kring farleden in till sågverket, eftersom Isbrytare håller den öppen under vintern. Älvens mynningsområde kan även ha svaga isar.

  Bild visar karta på fiskeområde över inre kågefjärden
  1. ”Älven”. Här samlas många gäddor under vår och sommar. Fiskekort krävs för att fiska här.
  2. Grönnan. I anslutning till broarna där E4:an går över Kågeälven finns en erkänt bra plats för lakfiske.
  3. ”Utloppet”. Både gäddoch abborrfisket är bra i älvsmynningen. Särskilt vårtid när fisk simmar upp från havet för att leka.
  4. Kåge hamn. Från bryggorna kan du fiska abborre och
   gädda under sommaren.
  5. Sandviksholmen. Bra fiskeplats för abborfiske både vinter- och sommartid.
  6. Lillåfjärden. I fjärden och in mot Storbäcken finns rikligt med fisk. Fisket är bra både sommar och vinter. Varning för svaga isar.

  Yttre Kågefjärden

  I området finns ett antal bra ”glosjöar”som en gång i tiden varit havsvikar. Vikarna är grunda och värms snabbt upp av vårsolen. Det gör att gädda, abborre och mört vandrar in från havet för att leka i området. Leken sker under vår och försommar. Vårfisket efter gädda i vikarna kan vara fantastiskt med gäddor som hungrigt kastar sig över ditt bete. Eftersom fisket kan ge stora fångster är det bra fiskevård att du återutsätter lekfisken så skonsamt som möjligt. Fisket blir mer tillgängligt om du har stövlar.

  Bilden visar karta över fiskeområde i yttre Kågefjärden
  1. Bjässviken. Här samlas gäddor och abborre för att leka. Bra fiske under vår och försommar.
  2. Bjässvikstjärn. Gäddor från havet vandrar upp i tjärnen för att leka. Bra fiskeperioder är före och efter leken vilken sker under maj månad.
  3. Bjässviksholmen. Utanför Grytsundet samlas abborre och gädda.
  4. Grytsundet. I sundet samlas stora mängder gädda för att leka. Viken är grund och vegetationsrik så använd ytgående beten på spinneller flugfiskeutrustning.
  5. Grytan. Sjö med anslutning till havet. Här samlas gäddorna för lek. Fisket kan vara riktigt bra före och efter leken. Fiske med ytgående beten är effektivt. Det ger även roliga och ger spektakulära hugg.

  Visste du att?

  Det finns många föreningar som håller på med fiske. Lokala sportfiskeklubbar, fiskevårdsområden och rikstäckande organisationer som SportFiskarna eller Unga Sportiskares förbund. Att dela ditt fiskeintresse med andra är både roligt och lärorikt.
  Vill du veta mer om detta kan du kontakta Skellefteå kommuns fiskekonsulent.

  Hjälp oss förbättra webbplatsen!

  Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

  Senast uppdaterad:
  Till toppen
  0910-73 50 00

  Besöksadress: Stadshuset,
  Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

  kundtjanst@skelleftea.se