Årets kulturkommun 4 rader färg

Skellefteå - Årets kulturkommun i Västerbotten

Skellefteå kommun har utsetts till Årets kulturkommun i Västerbotten 21/22. I samband med öppnandet av SARA Kulturhus i september kommer Skellefteå kommun tar över stafettpinnen efter Robertsfors kommun.

– Kulturnämnden är glad över utnämningen till årets kulturkommun. Det nya SARA kulturhus kommer att sätta ljus på staden, och då kan vi med utmärkelsen Årets kulturkommun jobba extra med kulturutbudet på landsbygden och i våra serviceorter. Vi vill tillsammans med många engagerade skapa ett riktigt kulturår, säger Daniel Sjögren, ordförande i kulturnämnden.

Under läsåret 2021/ 2022 får kulturen i Skellefteå kommun mer plats än vanligt.
Skellefteå är utnämnt till Årets Kulturkommun i Västerbotten med motiveringen: För att man valt att satsa på ett kulturliv med både bredd och spets, där en unik byggnad i trä, SARA kulturhus, blir en viktig del i ett redan rikt kulturutbud. Så har kulturen blivit en kraft som utvecklar en hel kommun.

Tre aktörer bakom utnämningen
Bakom utnämningen Årets kulturkommun står Västerbottensteatern, Västerbottens museum och Norrlandsoperan. Året innebär ett extra stort utbud av kultur från länsaktörerna, som planerar och genomför publika arrangemang, workshops, program för skola, debatt och mycket mer tillsammans med kulturaktörer i hela kommunen.

Fler ska få ta del av kulturen
Syftet med Årets Kulturkommun i Västerbotten är att se till att fler får ta del av kulturbolagens (Västerbottensteatern, Västerbottens museum och Norrlandsoperan) verksamheter och att med gemensamma krafter få större dragningskraft till den kultur som skapas och erbjuds länets invånare. Aktiviteterna syftar också till att bygga goda relationer mellan länsinvånarna, aktuell kommun och kulturbolagen (Västerbottensteatern, Västerbottens museum och Norrlandsoperan).

Lyfta fram det mångfasetterade kulturlivet
En tydlig målsättning för Skellefteå som Årets kulturkommun i Västerbotten är att stolt lyfta fram det mångfasetterade kulturliv som finns runt om i hela vår kommun. Det är också en möjlighet för kommunens invånare att ta del av och delta i ett ytterligare vidgat utbud av kulturaktiviteter, samtal, utbyten och workshops som anordnas i samband med kulturåret.

Händer i Skellefteå kommun

30 mars 2021
Dialogmöte med föreningarna inför Årets kulturkommun.

September 2021
Officiell utnämning av Årets kultur kommun. Skellefteå kommun tar över stafettpinnen från Robertsfors kommun.

Maj 2022
Paneldebatt om kulturen i Skellefteå kommun (datum ej klart)

Kulturaktiviteter och evenemang

Här hittar du länk till de kulturaktiviteter som händer runt om i kommunen.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: