Barn och utbildning

Skellefteå kommun erbjuder ett stort utbud av skolor för barn och unga i alla åldrar, bland annat en populär kulturskola...

Bo, trafik och miljö

För dig som bor här eller vill flytta hit erbjuder Skellefteå kommun information och service i allt från avfallshanterin...

Kommun och politik

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

Näringsliv och arbete

För dig som vill utveckla din verksamhet eller starta företag erbjuder Skellefteå kommun information och stöd inom allt ...

Omsorg och stöd

I vissa skeden av livet behöver vi människor hjälp, stöd och omvårdnad av olika slag. Du som är äldre eller har en funkt...

Uppleva och göra

Oavsett årstid har vi mycket att erbjuda i form av natur- och kulturupplevelser, alltifrån urskogar och fiskevatten till...

Det säkerhetspolitiska läget i Europa

Invasionen av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa väcker många tankar, känslor och även oro. Här hittar d...

Så kan du hjälpa flyktingarna från Ukraina

Det är många som är engagerade och vill hjälpa de människor som har flytt hit från Ukraina. Här får du flera tips på hur...

E-tjänster och självservice

Via vår självserviceportal hittar du kommunens e-tjänster. Du kan följa dina inskickade ärenden eller återuppta en påbör...

RELATERAD INFORMATION

Driftstörningar

Här hittar du aktuella driftstörningar, t ex information om vattenläckor, avstängda vägar eller andra störningar som du ...

Jobba i Skellefteå kommun

Här jobbar vi för andra – och varandra. Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag ska kännas riktigt meningsfull t...

Kräftpest i Skellefteälven

Kräftor i Skellefteälven har funnits smittade med kräftpest. Det innebär vissa restriktioner - dels gällade kräftfiske o...

Nyheter

  • Kommunfullmäktige sammanträder 4 oktober

    På sammanträdet kommer bland annat internationell strategi för Skellefteå kommun samt detaljplan för Söder torg inom stadsdelen centrala stan, antagande att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.
  • Utvärdering: flexibilitet och samarbete viktiga framgångsfaktorer under pandemin

    Skellefteå kommuns krishantering under pandemin har utvärderats av konsultföretaget Ramboll. Den nyligen färdigställda rapporten beskriver kommunen som observant och proaktiv i sitt agerande. Flexibilitet och samarbete lyfts fram som framgångsfaktorer. Det finns också ett antal förbättringsområden som kommunen nu ska ta fasta på.

Evenemangskalender