Åk buss i Skellefteå

Kollektivtrafiken

I december togs beslut om förändringar i kollektivtrafiken som kommer att gälla från 13 januari 2020. Det innebär att de flesta beställda gymnasiebussar kommer att bli linjetrafik, som på vissa håll påverkar det ordinarie linjenätet. Här får du några exempel på förändringar. Du kan också gå in på tabussen.nu för att se om det gäller dig.

Här kan du läsa mer om kollektivtrafiken i Skellefteå kommun.


Linje 211 (Renholmen-Åbyn-Byske) Bussen börjar och slutar i Renholmen. 

Linje 212 (Kusmark-Kåge-Skellefteå) Indragen tur mellan Sandfors och Jörns station på grund av ett mycket lågt resande. Från Jörns station går en linje in till Boliden och sen vidare till Skellefteå.

Linje 217 (Kåge-Drängsmark-Östanbäck) Bussen går andra vägen jämfört med idag. En buss går från Ostvik 07.20, från Östanbäck 07.25 och är i Björkhammar 07.35, där man kliver på Byskebussen (linje 210) för fortsatt färd till Skellefteå. Linjesträckningen gäller endast den tiden.

Linje 220 (Örviken-Skellefteå) Trafiken minskas med ett antal turer.
 
Linje 225 (Burträsk-Skråmträsk-Skellefteå) En nyinsatt buss 07.20.

Linje 226 (Burträsk-Hjoggböle-Skellefteå) 06.50-turen kommer att gå 07.20. Resenärer till Skellefteå kan åka med buss 225 som fortsätter avgå 06.50 (restiden är densamma).

Linje 229 (Burträsk-Bygdsiljum) Trafiken minskas med ett antal turer.


Tidtabeller hittar du här till höger (under om du surfar på mobilen) eller tabussen.nu


Gymnasiet har enligt lag inga skyldigheter att ordna med särskild skolskjuts.
Här kan du läsa mer om skolskjuts och elevresor.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-02-07

Frågor & svar

 • När får jag veta mer om planeringen kring Skellefteå resecentrum?

  Vi kommer att visa mer kring vårt arbete med Skellefteå resecentrum under våren 2020.

 • Varför är det nödvändigt med nya busslinjer?
  Syftet är att kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv för fler. Framför allt genom att den nu anpassas efter dem som vill busspendla till sitt arbete. Tätare turer och tidtabeller som är enklare att lära sig ingår också i detta. Förhoppningen är att buss ska bli ett mer naturligt alternativ till att ta bilen. Något som sparar resurser och minskar trängsel inne i centrum.

 • Kommer det att gå snabbare att åka buss till och från centrum?

  Ja, det är en viktig del det nya systemet. Genom att de nya linjerna går rakare och har något färre stopp kommer restiden att bli kortare. Tanken är att det ska gå snabbare och vara mer bekvämt för fler att åka buss, jämfört med att ta bilen. Dvs man slipper att skrapa bilen fri från snö och is, slipper leta parkering, osv. Dessutom sparar bussåkare på miljö och resurser för ett mer hållbart samhälle.

 • Arbetspendling? Hur ska då skoleleverna kunna åka buss till skolan?

  Det nya systemet innebär att skolbusstrafiken skiljs från den allmänna kollektivtrafiken och beställs separat. Skolbussarna kommer att gå enligt sin egen busstidtabell, anpassad efter skolelevernas behov.

 • Ska jag ta bussen i stället för att cykla då?

  Nej, absolut inte. Att gå eller cykla är förstås en perfekt vardagsmotion för dem som har möjlighet till det. Däremot är det meningen att buss ska vara mer intressant alternativ till att ta bilen i stället för att cykla, t.ex. under kalla vinterdagar.

 • Hur kommer linjerna att gå?

  I stadstrafiken blir det tre linjer där bussarna kommer att gå med 30 minuters mellanrum under större delen av dagen.
  Linje 1: Anderstorp – Centrum – Erikslid – Moröbacke – Solbacken.
  Linje 2: Mobacken – Centrum – Bergsbyn – Ursviken – Skelleftehamn
  Linje 3: Sunnanå – Centrum – Sjungande Dalen – Klintfors

  Linje 2 och 3 får dessutom förlängningar (se linjekartan nedan) som kommer att trafikeras några turer varje dag.

   

  Dessutom blir det en servicelinje.
  Linje 9: Lasarettet – Centrum – Morön – Moröhöjden – Solbacken.
  Denna linje kommer att gå i lågtrafik mellan klockan 10 och 14 måndag till fredag.

  Linje 12: Nattrafik, ingen förändring mot dagens system.
  Se linjekarta

 • Hur kommer linjerna att förändras för oss som bor i samhällen utanför Skelleftedalen?

  Linjerna från ytterområdena får en rakare dragning med färre avstickare för att också pendlare från dessa orter ska kunna byta till bussar i stadstrafiken på ett smidigt sätt.
  Se linjekarta

 • Ni pratar om arbetspendling, varför går det ingen buss ut till Rönnskär?

  Diskussioner pågår med Boliden/Rönnskär och vi försöker hitta en lösning. Problemet är att skiftssystemet gör att det blir många tider som ska passas och antalet bussresenärer till Rönnskär har minskat de senaste åren.

 • Har ni glömt bort Moröhöjden/Morön?

  Nej, det går två linjer förbi Morön, den ena på Skelleftehamnsleden och den andra på Torsgatan. Avståndet till en hållplats blir inte längre än 400 meter för de flesta som bor på Morön. Busstrafiken på Morön-Moröhöjden kompletteras dessutom med en servicelinje (linje 9) som går under lågtrafik (klockan 10-14) längs sträckan Lasarettet – Centrum - Morön -Moröhöjden – Solbacken och omvänt. Denna har flera hållplatser på både Morön och Moröhöjden.

 • Hur kommer det att fungera med byten mellan lokal- och regiontrafik?

  Med taktfasta tidtabeller underlättas byten mellan regional och lokaltrafik. Alla linjer kommer att mötas i centrala Skellefteå vid samma tidpunkt och det blir då möjligt att snabbt byta till en annan linje för att åka vidare till sin slutdestination.

 • Min busslinje är borttagen. Hur ska jag kunna ta mig till och från nödvändig service?

  Det är beslutat att införa något som kallas zonindelad närtrafik, det är inte igång ännu men blir en modernare version av ringbilssystemet som används idag.
  Beslutet innebär att boende i områden dit den linjelagda trafiken inte når får möjlighet att två gånger i veckan förboka en resa till sitt närmaste samhälle (exempelvis boende i Strömfors kan åka till Boliden).

  Ankomsttiden kommer att vara anpassad så att det även går att resa vidare inom kollektivtrafiken in till Skellefteå men tidtabeller/dagar för denna trafik är inte klar ännu.
  Kostnaden för biljetten kommer att baseras på antalet km du reser och vara anpassat till Länstrafikens taxesystem.

 • Varför har ni plockat bort min närmsta hållplats?
  Riktlinjen att vi inom stadstrafiken ska ha max 400 meter till sin närmaste hållplats (för landsbygd gäller 2 km). Det innebär ett avstånd på 800 meter mellan hållplatserna. Därför tas vissa hållplatser bort och andra flyttas för att det är för tätt mellan dem. Det ger bättre flyt för bussen och förbättrar komforten för resenärerna.
  Hållplatser kan också flyttas för att skapa en säkrare trafiksituation för både dig som åker buss och för den som passerar förbi med annat fordon.

 • Vilka tider går bussen?

  Från och med augusti 2019 kommer kollektivtrafiken att vara anpassad för att fler ska kunna pendla till sitt jobb. Det innebär att bussarna i stadstrafiken i högtrafik kommer att hålla en 30-minuterstakt, d.v.s. gå två gånger i timmen, för att sedan gå en gång i timmen i lågtrafik. För landsbygdstrafiken styrs turerna utifrån de vanligaste tiderna för arbetsdagens start och slut, klockan 7 (retur 16), 8 (17), 10 (18/19). Självklart kommer det också att finnas turer under resten av dagen, men med lägre turtäthet. Eftersom hela kommunen är ett sammansatt system betyder det att du kan resa från alla håll och vara inne i centrala Skellefteå till 06.35, 07.35 och 09.35 vilket gör det möjligt att byta i centrala Skellefteå för ankomst t.ex. till Anderstorp eller Morö backe före 07.00 och 08.00. Till de industrier och större företag som ligger längs linjerna utanför Skellefteå är tidtabellerna anpassade för att möjliggöra tidiga ankomster.

 • Vart hittar jag tidtabellerna för vintern?

  Tidtabellerna för hösten/vintern släpptes den 1 juni 2019 för både stads- och regiontrafik.
  Regiontrafikens tider (Länstrafiken) finns på tabussen.nu/tidtabeller
  Stadstrafikens nya tidtabeller (ännu i råformat) hittar du lite högre upp på denna sida eller på Skellefteå buss hemsida.

 • Jag måste byta från regiontrafik till lokaltrafik - varför kan jag inte köpa en biljett som gäller för hela resan?

  Skellefteå kommun ansvarar för planering av kollektivtrafikens linjedragning och tider sedan upphandlas aktörerna som trafikerar dessa linjer. Våra två aktörer för lokal- respektive regiontrafik (Skellefteå buss och Länstrafiken) har två olika biljettsystem. I dagsläget kan inte respektive system kontrollera och godkänna en biljett som inte är registrerad i det egna systemet.
  Det finns ett nationellt beslut om att göra det enklare att köpa biljetter som gäller för all typ av kollektivtrafik, men när det blir verklighet vet vi tyvärr inte.

 • Varför gäller inte samma app oavsett var jag vill åka?

  Skellefteå kommun ansvarar för planering av kollektivtrafikens linjedragning och tider. Därefter upphandlas vilka bolag som ska trafikera dessa linjer. Tyvärr har våra två aktörer för lokal- respektive regiontrafik (Skellefteå buss och Länstrafiken) två olika biljettsystem som i dagsläget inte kan kopplas ihop. Det finns alltså två appar för biljetter och du som resenär får använda den som passar din resa.

  Kommunen samarbetar med Länstrafiken och hoppas inom kort ha en lösning för dig som vill göra bussresor där du gör byten mellan lokal- och regiontrafiken.

 • Jag åker med Skellefteå buss och byter till en annan linje med Skellefteå buss, varför måste jag ändå köpa två biljetter?

  Skellefteå buss kör stadstrafiken och har vunnit upphandlingarna också för den regionala trafiken. Därför står det Skellefteå buss på alla bussar oavsett vad de kör. Biljettsystemen är däremot olika vilket tyvärr försvårar för resenärerna. Läs mer under frågan ”Jag måste byta från region- till lokaltrafik…”

 • Är bussar och hållplatser tillgänglighetsanpassade?

  Alla bussar upphandlas med tydliga krav på tillgänglighet utifrån en branschgemensam standard (Bus Nordic 2018).

  Upprustning av hållplatser blir ett löpande arbete där så många som det finns utrymme för (ekonomiskt och tidsmässigt) planeras in varje år. Hållplatserna utformas efter en beslutad standard över hela kommunen som tar hänsyn till att hela resan ska bli så trygg och säker som möjligt.
  Du kan läsa mer om ansvar och bussrelaterad infrastruktur här

 • Kommer busstationer och hållplatser att rustas upp?

  Busstationen i centrala Skellefteå kommer att bli helt ny i och med resecentrum. Detsamma gäller Bureå som får ett resecentrum efter Norrbotniabanan. Därför görs inget åt dessa två stationer fram till dess. Vad gäller övriga stationer och hållplatser är målet att rusta upp dem löpande, t.ex. en uppfräschning i Byske planeras nu.
  Busshållplatserna har kategoriserats och upprustningen sker i prioriteringsordning efter hur många som nyttjar hållplatsen (skolor och direkt farliga hållplatser åtgärdas snabbare) och utifrån den budget som blivit beslutat.

 • När kommer Skellefteås resecentrum att stå klart?
  Resecentrum planeras för närvarande och arbetet sker i dialog med Trafikverket i väntan på järnvägsplanen för Norrbotniabanan.
  Tanken med ett resecentrum är att öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång- och cykeltrafik, lokal- och regional busstrafik och biltrafik.
  Vill du veta mer om Resecentrum så kan du läsa om det här