Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder, samt se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Justerade protokoll

februari

Uppsatt 2021-02-27 Tas ner 2021-03-22
Uppsatt 2021-02-26 Tas ner 2021-03-20
Justerat protokoll Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
Uppsatt 2021-02-24 Tas ner 2021-03-19
Uppsatt 2021-02-23 Tas ner 2021-03-18
Justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott
Uppsatt 2021-02-23 Tas ner 2021-03-18
Uppsatt 2021-02-23 Tas ner 2021-03-17
Uppsatt 2021-02-19 Tas ner 2021-03-14
Uppsatt 2021-02-19 Tas ner 2021-03-13
1 2 3 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-11-29