Väkommen till Affischsidorna

Introtext eller ingress

11.00

Registrering

12.00

Lunch

13.00

Den extraordinära samhällsomvandlingen i norra Sverige kommer kräva extraordinära lösningar. Skellefteå, som kommun, plats och livsmiljö är först ut att fronta den största samhällstillväxten i modern tid. Hur ser ledarskapet ut vid framtidens samhällsbyggande? Vilka förutsättningar finns och vilka saknas för att driva utvecklingen i rätt riktning och bli en förebild för samhällsomvandling för fler platser i Sverige, Europa och världen?

Ledarskapet vid framtidens samhällsbyggande

 • Kristina Sundin Jonsson
 • Peter Larsson
 • Jonas Lundström

Förutsättningar för satsningar i norr

 • Hans Lindblad

14.30

Fika

15.10

Elektrifiering av städer och samhällen blir allt viktigare när vi strävar mot en mer hållbar och motståndskraftig framtid. Vi utforskar hur nytänkande kring elektrifiering förändrar hur vi lever, arbetar och interagerar med varandra i vardagen och de möjligheter och utmaningar detta ger för att skapa beboeliga, rättvisa och hållbara livsmiljöer.

Kraften i norr

 • Joachim Nordin
 • Lina Bertling Tjernber

Elektrifiering - teknik eller beteenden?

 • Henrik Littorin
 • Anna Krook-Riekkol

18.30

Middag

08.30

Befolknings- och arbetskraftsbrist är några av de största utmaningarna för att möjliggöra den industriella utvecklingen och samhällsomvandlingen i norra Sverige. Hur kan vi använda vår industriella historia, dagens långtidsarbetslöshet, vårt europeiska nätverk och andra verktyg till framtidsbygget i norr? Vilka icketraditionella lösningar behöver komma på plats för att de nordligaste delarna av landet ska kunna bidra till Sveriges och Europas tillväxt över tid?

TALARE: Balans - systemförutsättningar för utökad arbetskraft

 • Dieter Müller
 • Sverker Sörlin
 • Laura Hartman
 • Per Widolf

Under de senaste 30 åren har 80 % av jobben i Sverige skapats genom småföretagen. Småföretagens och de lokala företagarnas roll kan inte underskattas vid norra Sveriges expansionspotential och diskussionen om hur attraktiva samhällen skapas. Hur påverkas ekosystemet vid en stor etablering? Vilka möjligheter skapas och vilka förutsättningar behöver komma på plats?

TALARE

 • Anja Palm
 • Pernilla Norlin

10.15

Fika

10.45

Efter två intensiva halvdagar med ljuset riktat på extraordinär samhällsexpansion summerar vi de insikter, utsikter och avsikter som fortsatt ska ligga i fokus för fortsatt framgångsrik tillväxt. Hur bygger man ett växande samhälle med hållbarhet som riktmärke och social hållbarhet som särskilt fokus?

Behov av kunskap
Panelsamtal

Tillväxtorternas utmaningar
Panelsamtal

Aktörernas roller och ansvar
Panelsamtal

Vad händer sen?

 • Kristina Sundin Jonsson
 • Helena Renström

12.00

Lunch

SOCIETY SUMMIT - EN DEL AV SOCIETY EXPO 2026

Behoven och utmaningarna börjar klarna. Den extraordinära samhällsomvandlingen i norra Sverige kräver extraordinära lösningar.

Skellefteå, som kommun, plats och livsmiljö är först ut att fronta den största samhällstillväxten i modern tid. Genom en framgångsrik modellutveckling i Skellefteå kan Sverige möjliggöra en ny samhällsbärande hållbarhetsmotor och på samma gång bli en förebild för samhällsomvandling för fler platser i Europa och världen.

Hur bygger man en växande plats och ett växande samhälle med hållbarhet som riktmärke och social hållbarhet som särskilt fokus? Följ utvecklingen via Society Summit och Society Expo 2026!

Society Summit är en mötesserie som tar sin utgångspunkt i platser och samhällen som befinner sig i extraordinär tillväxt eller exceptionell förändring. Vad händer när ordinarie samhällssystem, traditionella utvecklingsmodeller och partnerskap inte räcker till för att lösa utmaningar kopplade till tillväxt. Mötesserien fokuserar på att lyfta, synliggöra och identifiera innovativa lösningar och förslag för framtidsfrågor kopplade till ett hållbart samhällsbygge.