Skellefteå kommuns logotyp. Klicka för att komma till invånarwebbens startsida.

Läsligan vill hjälpa ungdomar mellan 9 och 14 år att hitta läslusten – utan att det behöver konkurrera med idrotten och skolan. Under 2024 arbetar Läsligan för att sprida tips och övningar i digitala kanaler.

Det är sedan länge känt att fysisk aktivitet gör att vi mår bättre och ökar vår inlärning. Lika viktigt som det är för barn och unga att röra på sig, skapa en bra grund för god rörelserikedom, är det att vara en aktiv läsare. God läsförmåga och läsförståelse gör det inte bara lättare i skolan, det skapar också flexibla och öppna individer samt snabbare hjärnor, något som är viktigt inom alla idrotter och i samhället i stort.

2023 gav Läsligan ut en metodbok som riktar sig till föreningar, föräldrar och förebilder. Boken innehåller tips och övningar på hur de kan göra läsningen till en naturlig del av det idrottsliga sammanhanget.

Under 2024 blir materialet i boken tillgängligt digitalt, bland här på den här sidan. Målet är fler ledare och aktiva ska få upp ögonen för Läsligan.

Idrottsledare, tränare och aktiva på elitnivå är viktiga förebilder för många barn och unga. Det kan vara just på träningen som de känner sig som tryggast och där de är mest mottagliga för vägledning. Med Läsligans hjälp kan dessa vuxna bidra till att skapa positiva attityder till läsning hos barn och unga.

Läsligan vill peppa fler idrottande barn och unga att upptäcka böckernas magiska värld.

Projektet startade 2014 av Skellefteå kommun och kommunikationsbyrån Henson.

Projektet tog sin kraft ur internationella PISA-rapporten från just detta år, som visade att svenska ungdomar läser allt mindre.

För lite läsning leder till sämre läsförståelse och sämre skolresultat. Det leder i sin tur till färre valmöjligheter i vuxen ålder. Det här vill och kan vi ändra på tillsammans.

Läsligan samverkar med bibliotek, bokhandel, föreningar, idrottsprofiler och andra aktörer inom Skellefteå kommun.

Är du intresserad av att veta mer?

Skicka ett mejl till lasliganpriset@gmail.com

Symbolen för Läsligan, en cirkel runt ordet Läsligan i stora bokstäver.