Minoriteter

Minoritetsveckan 2021

Förskolorna i Skellefteå kommun arrangerar Minoritetsveckan 2021 mellan den 21 febrauri - 1 mars. Varje dag mellan den 23 februari - 1 mars kommer vi att presentera en av minoriteterna som finns i Sverige. Veckan ska inspirera och skapa nyfikenhet. Den ska bidra till att arbetet med uppdraget nationella minoriteter ges större utrymme och utvecklas på varje förskola. Den ska också lyfta fram det goda arbete som redan sker på förskolorna i Skellefteå kommun.

Sverige har fem nationella minoriteter med sina respektive minoritetsspråk:

  • Samer och samiska språk
  • Sverigefinnar och finska
  • Tornedalingar och meänkieli
  • Romer och romani chib
  • Judar och jiddisch


Vad är en nationell minoritet?

I Sverige har vi fem nationella minoriteter som är erkända. Det är sverigefinnar, judar, romer, samer och tornedalingar. Samerna tillhör Sveriges urfolk. De personer som tillhör dessa fem minoriteter har särskilda rättigheter som handlar om kultur, språk och inflytande. Det är också en viktig demokratisk princip när det gäller erkännandet av dessa minoriteter som utgår från internationella konventioner och som i grunden handlar om de mänskliga rättigheterna. Historiskt sätt har de nationella minoriteterna i Sverige varit utsatta för olika former av diskriminering. Därför är det en viktig markering från samhället att dessa fem fått det här erkännandet och rättigheterna som innebär att staten har ett ansvar för att skydda de nationella minoriteternas rättigheter.

Här kan du läsa mer:
Minoritet.se
Samer.se


Program Minoritetsveckan 2021

21 februari Modersmålsdagen
Den internationella Modersmålsdagen, International Mother Language Day, inleder minoritetsveckan 2021.
Avdelning Förskola, utbildning och arbetsmarknad, Skellefteå kommun anordnar en minoritetsvecka 21 februari – 1 mars 2021. Modersmålsdagen är dagen för språklig mångfald och språkundervisning.
Läs mer om Skellefteå kommuns arbete med modersmålsundervisning

 

23 februari Samernas dag

Samernas nationaldag firas den 6 februari till minne av det första landsmötet i Trondheim 1917.
Flaggan har en cirkel som är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Grönt står för växter, natur och landet Sápmi som är livsavgörande för överlevnad. Blått står för vattnet som är ett livselixir. Rött står för eld, värme och kärlek. Gul symboliserar solen och ett långsiktigt liv.
Samerna bor i fyra länder Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Detta stora landområde kallas för Sápmi. Sápmi breder ut sig över hela den norra delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvön i öster till svenska landskapet Dalarna i söder och Skellefteå kommun ligger mitt i. Sápmi som begrepp innefattar både landet Sápmi och folket samerna.
Text hämtad från minoritet.se

 

24 februari Sverigefinnarnas dag 

Sverigefinnarna har en officiell flagga sedan våren 2014. Flaggan är ritad av Andreas Jonasson.
Flaggan har vit botten och ett blått kors med en gul kant.
Sverigefinnarna är den största gruppen av de fem nationella minoriteterna, de finns spridda över hela landet.
Sverigefinnarna har också en egen dag som infaller den 24 februari och som firades för första gången 2011.
Det finns närmare 700 000 sverigefinnar i Sverige.
Text hämtad från minoritet.se

 

25 februari Romernas dag

Omkring 50 - 100 000 romer beräknas leva i Sverige.
Den 8 april är den romska internationella dagen och firas till minne av den första internationella romska kongressen, som hölls den 8 april 1971 i London.
Romani chib är en rad språkliga varieteter språk utan egen nation. I de flesta länder där det talas är det ett minoritetsspråk. Romska är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Åtminstone sedan 1500-talet har romer bott i Sverige och talat romska.
Text hämtad från minoritet.se


26 februari Tornedalingarnas dag

Tornedalingarnas dag firas den 15 juli.
Flaggan är gul, vit och blå, dess namn oavsett språk är Meänflaku. Färgerna symboliserar en sommarblå himmel, den gula solen samt de vintervita vidderna
Meänkieli talas främst i sex kommuner i norra Sverige: Haparanda, Övertorneå, Pajala, Kiruna, Gällivare, Kalix.
Cirka 70 000 talar meänkieli i dessa kommuner.
Text hämtad från minoritet.se

 

1 mars Judarnas dag

Jiddisch har varit ett av Sveriges officiella minoritetsspråk sedan år 2000.
Omkring 25 000 judar beräknas leva i Sverige.
För många jiddischtalande i Sverige är det inte förstaspråk, men starkt förknippat med familjeliv och judisk kultur. Det används bland släkt och vänner och i samband med förenings- och kulturaktiviteter.
Jiddisch är ett europeiskt språk men det är inte knutet till något speciellt land.
Dessutom finns det i det judiska församlingslivet en flera hundra år gammal tradition av jiddischtalare.

Text hämtad från minoritet.se


Internationella dagen mot diskriminering

Den 1 mars – FN:s internationella dag mot diskriminering (UNAIDS)
En dag som har syfte att uppmärksamma diskriminering och antidiskrimineringsarbete.
Internationella dagen mot diskriminering är instiftad av UNAIDS.
Diskriminering är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
Trots att diskriminering är förbjudet är det inte ovanligt att bli utsatt för det.
Ordet diskriminering känner nog de flesta till – ingen ska bli sämre behandlad än någon annan i jämförbar situation på grund av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller ålder.

Källor:
temadagar.se
unric.org
wikipedia.org
fn.se

Tips på saker och aktiviteter för barn när det gäller språk- och kulturskatter.

 

Språkväskor för utlåning

Det finns ett antal utlåningsväskor på olika minoritetsspråk som kommunen har för utlåning till förskolorna. Här hittar du dem.

Boktips

Här hittar du tips på böcker på de fem olika minoritetsspråken. Finns att läsa på kommunens bibliotek. Avtal för tjänst på digitala böcker på olika språk. (Polyglut).

Kalastips

Så här kan du fira och göra olika aktiviteter under Sverigefinnarnas dag den 24 februari.

Barnsamråd

Här kan du läsa och se hur ett barnsamråd går till på den tvåspråkiga förskoleavdelningen Brokan på Norrbacka förskola i Skellefteå, en avdelning med både finsk- och svenskspråkiga pedagoger. 

Intervjuer med...

Forskaren Petra Petersen berättar om vikten av att inkludera de nationella minoritetsspråken i förskolan med hjälp av digitala resurser på olika sätt. Ett exempel är robotprogrammering på minoritetsspråk.
Länk med Petra Petersen

Blivande specialpedagogen Viktor Långdahl berättar om sin uppsats - Att skapa förutsättningar för språkutveckling inom annat modersmål än svenska i förskolan där han bland annat vill inspirera och  lyfta vad man kan göra i praktiken som pedagog för att främja & stötta språkutveckling

Länk Här pratar Viktor Långdahl om varför det är viktigt att främja minoritetsspråk och barns kulturella identitet?

Länk Här pratar Viktor Långdahl om hur förskolan kan skapa förutsättningar för språkutveckling i modersmål hos barn med annat modersmål än svenska?

Länk Här berättar Viktor Långdahl om att se flerspråkigheten som en resurs och som en kompetens

Olika arbeten med minoritetsspråk på förskolor

Här kommer ett arbete på en förskola i Boliden-Jörn.

Länk till arbetet med förskolan i Boliden-Jörn

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-02-28