Näringslivsservice

Hela norra Sverige har hamnat i ett nytt ljus och Skellefteå är en central punkt. Inte minst vår gröna energiproduktion,...

Vad händer i näringslivet?

Det finns en prestigelös inställning i Skellefteå som har haft positiv inverkan på möjligheterna för företag att lyckas ...

Starta, driva och utveckla företag

I Skellefteå har entreprenörsandan alltid varit central, och det finns gott om plats för nya idéer. Just nu växer den ny...

Etablera företag

Här finns unika förutsättningar för innovation, utveckling och hållbar tillväxt. Skellefteås mångåriga tradition av stor...

Mark och lokaler

Skellefteå är en stor kommun, nästan 40 gånger större till ytan än Stockholm kommun. Entreprenörskapet är aktivt i hela ...

Tillstånd och upphandling

När du ska starta eller utveckla ditt företag kan du behöva ansöka, eller göra en anmälan, om olika tillstånd hos kommun...

Technical visits

I Skellefteå pågår just nu en stor och historisk samhällsomvandling och Skellefteå med omnejd växer nu i snabbt takt.

Kompetensförsörjning

Basecamp är plattformen för kompetensförsörjningsfrågor. Att attrahera kompetens till en växande arbetsmarknad är en sto...

Skellefteå ska kännetecknas av ett expansivt, kreativt och branschledande näringsliv och en bred och växande arbetsmarknad, där nya företag och verksamheter etableras och där befintliga växer. Vårt uppdrag är att stötta den utvecklingen och stimulera både bredd och spets i ett näringsliv som redan andas innovation. Vi finns för dig och ditt företag, tillsammans tar vi oss långt!

Kontakta oss - vi hjälper dig vidare!

På gång

CASE FRÅN NÄRINGSLIVET

Läs berättelserna om företagen i Skellefteå!

Här hittar du reportage om företagen och människorna som gör Skellefteå till den attraktiva plats det är. Häng med!

 • Förbättrat betyg för företagsklimatet

  Företagsklimatet i Skellefteå kommun får ett bättre betyg i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Genomsnittsbetyget är tillbaka på samma nivåer som under 2021 och 2022 efter att ha sjunkit rejält i fjolårets mätning. – Över tid ger mätningarna en indikation för hur företagsklimatet upplevs av de som har svarat. Vi är inte nöjda med de nivåer vi legat på, säger Anja Palm, näringslivschef Skellefteå kommun.

 • Ett Skellefteå i högkonjunktur behöver ett trendbrott för att växla upp byggboomen

  Arbetslösheten är lägst i Sverige och det finns gott om arbetstillfällen. Befolkningsrekordet slås varje vecka och prognoserna pekar stadigt uppåt. Enligt bankerna finns dessutom de bästa konjunkturutsikterna där. Skellefteå är onekligen en hotspot i Sverige där alla möjligheter för att bygga för en hållbar framtid finns – men byggbranschen avvaktar ändå. Nu behövs ett trendbrott. Omgående.

 • Skellefteåsamarbete som stärker kompetens

  Solviks folkhögskola och Skellefteå Taxi utvecklade en ny och komprimerad taxiförarutbildning för att möta det växande bemanningsbehovet som finns i regionen. Nu gör man sig redo för vårterminens nya kursdeltagare, och fortsätter det framgångsrika samarbetet. - Den här utbildningen är förankrad i verkligheten och hur jobbet faktiskt ser ut. För oss var det värdefullt att kunna vara medskapande i utformningen av kursen och bidra med vår kunskap, säger Sofie Strömberg, HR-ansvarig på Skellefteå Taxi.

 • 1600 nya bostäder på två år – nu vill Skellefteå växla upp byggboomen

  Under 2023 färdigställdes cirka 800 nya bostäder i Skellefteå, lika många som under 2022. Trots den rekordhöga inflyttningstakten och den påtagliga bostadsbristen, står Skellefteå inför utmaningar från omvärldsfaktorer och förlegade fördomar om Norrland från investerare, vilket hämmar satsningarna. – I Skellefteå har vi högkonjunktur, med en mängd av möjligheter för tillväxt och utveckling, men det är avgörande att vi kan tillföra nya bostäder, säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef i Skellefteå.

 • Toppnamn inom näringslivet föreläste i Skellefteå under Prideveckan

  Sedan 2014 har Skellefteå kommun bjudit in till ett lunchseminarium i samband med att RFSL anordnat Prideveckan. Årets föreläsare var ingen mindre än Caroline Farberger. Caroline är den första seniora företagsledaren i Norden som pratat öppet om sin könsövergång, efter att tidigare ha levt som Carl Farberger. Caroline har därför blivit en förespråkare och ambassadör för mångfald och inkluderande ledarskap. Här kan du se föreläsningen.