FORSKNING

Stiftelsen Rönnbäret delar ut drygt 1 miljon kronor till forskning

Under ForskarFredag 2021 delade Stiftelsen Rönnbäret ut drygt en miljon kronor till forskare på Campus Skellefteå. Evelina Fahlesson, Kommunalråd, Skellefteå kommun uppmärksammade årets stipendiater som tillsammans kommer att förverkliga projekt inom en rad forskningsområden rörande aktuella forskningsprojekt med koppling till Umeå universitet och Luleå tekniska universitet på Campus Skellefteå.

Årets stipendiater

Det är rönnbärens tid och stämningen var på topp under ForskarFredag när den samlade publiken fick ta del av korta presentationer av samtliga projekt som beviljats medel av Stiftelsen Rönnbäret.

-Sarah Rönnberg, biträdande professor, Luleå tekniska universitet i Skellefteå beviljades 110 000 kr för projektet ”Geomagnetiskt inducerade strömmar och övertoner”, diplomet mottogs av doktoranden Roger Alves de Oliveira, LTU som jobbar med projektet.

-Sofia Andersson, universitetslektor, Umeå universitet i Skellefteå beviljades 200 000 kr för projektet ”Palliativ vård och vård i livets slutskede”

-Robert Brännström, universitetslektor, Luleå tekniska universitet i Skellefteå beviljades 100 000 kr för projektet ”Konstnärlig kompetensutveckling inom området datorgrafik”.

-Olov Karlsson, docent, Luleå tekniska universitet beviljades 200 000 kr för ”Ökade möjligheter till hållbar energianvändning av biobaserade material”.

-Karl Andersson, professor, Luleå tekniska universitet beviljades 250 000 kr för projektet ”Utveckling av en XAI-modell som förutser och minskar luftföroreningar”.

-Manuel Alvarez, biträdande universitetslektor, Luleå tekniska universitet i Skellefteå beviljades 200 000 kr för projektet ”Hållbar och flexibel elanvändning för framtiden”, diplomet mottogs av Math Bollen. Professor och ämnesföreträdare på avdelningen Energivetenskap, LTU.

-Christer Åhlund, professor distribuerande system, Luleå tekniska universitet beviljas 300 000 kr som ett första steg för projektet ”Cybersäkerhet och blockkedjor”. Samma belopp beviljades för 2022 och 2023.

Stiftelsen Rönnbäret verkar för utveckling av forskning och högskoleutbildning i Skellefteå genom att dela ut medel motsvarande avkastningen av stiftelsekapitalet till privatpersoner eller organisationer som främjar stiftelsens ändamål, vilket i år uppgår till drygt 1 miljon kronor. Styrelsen består av ledamöter utsedda av Skellefteå kommun och Swedbank i Skellefteå.

Världsledande forskning på Campus Skellefteå

Under dagen hade många forskningsområden på Campus Skellefteå uppmärksammats mer ingående i form av föreläsningar, panelsamtalet i ledning av Helena Strömbro Ershag, redaktionschef på Norrans med fokus på Skellefteås expansiva fas och fokus på hållbar utveckling där Karl Andersson, LTU, Albert Edman, RISE, Johan Lundberg, Cerum/Umu och Evelina Fahlesson, Skellefteå kommun bidrog med kunskap och reflektioner. Robert Brännström, LTU, Sofia Gullholm, LTU Business och Rickard Falkman, RISE presenterade färska rön.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 mars 2022