UTBILDNING

Ny masterutbildning på Campus Skellefteå

Hösten 2021 startar Luleå tekniska universitet en ny masterutbildning i Skellefteå. Programmet, som har inriktning informationssäkerhet, har tidigare erbjudits på distans eller med Luleå som studieort, men flyttas nu till Skellefteå.

- Detta känns jätteroligt och vi ser stora möjligheter att utveckla programmet, inte minst den campusförlagda delen, och att nischa mot styrkeområden som finns lokalt. På sikt finns bland annat tankar om att utveckla det tekniska innehållet och inrikta utbildningen mer mot cybersäkerhet, dels för att det blir en allt viktigare del av informationssäkerhet men också för att det passar in i andra lokala styrkeområden, säger Christer Åhlund, ämnesföreträdare på Distribuerade datorsystem vid LTU i Skellefteå.

Forskning och utbildning inom området Mobila system och Distribuerade datorsystem där säkerhet inom informations- och kommunikationsteknologi är en viktig del som har funnits i Skellefteå sedan 2005. År 2016 startade centrumbildningen CISS (Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer) vid LTU genom finansiering från Skellefteå kommun. Centret leds av Christer Åhlund, och har resulterat i ett antal projekt i såväl näringslivet som offentlig sektor. Trender inom digitaliseringen såsom exempelvis sakernas internet inom eHälsa, elektrifiering och energioptimering av fastigheter har ökat behovet av kunskap och utveckling i olika säkerhetsaspekter. Mot den bakgrunden driver CISS idag en rad olika projekt med bland annat regionala företag och andra nationella och internationella aktörer.

- Vi har kommit fram till att ”CISS som centrumbildning är en viktig pusselbit för samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Vi har sett goda resultat till exempel inom äldreomsorgen, säger Gustaf Ulander, Internationella Enheten på Skellefteå kommun.

Genom att utbildningen flyttas till Skellefteå skapas möjligheter till en utökad samverkan med studenter och det lokala näringslivet, inom forskning och olika utvecklingsprojekt

- Det är såklart jätteroligt att vi får fler masterutbildningar och därmed studenter till Campus Skellefteå. Dels bidrar fler studenter till ett mer levande campus men just denna utbildning är också särskilt viktig eftersom det bidrar till att utveckla viktiga profilområden och där vi vet att behoven är stora, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig för Campus.

Mer information CISS och utbildningen

Vill du läsa mer om CISS Länk till annan webbplats.

Vill du läsa mer om utbildningen Länk till annan webbplats.

Vill du läsa mer om forskarämnet Distribuerade datorsystem: Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 mars 2022