SPELINDUSTRIN

Skellefteå har beviljats ytterligare medel för att stärka spelindustrin

Skellefteå har under de senaste sex åren arbetat med ett flertal strategiska satsningar för att stödja och utveckla den lokala och regionala spelindustrin under namnet Arctic Game Lab, och nu har man blivit beviljade ytterligare medel för en pilotstudie för att stärka spelbranschen inom Kvarkenregionen.

Tillsammans med fem andra aktörer från både Sverige och Finland har man nu blivit beviljade projektmedel inom projektet Qvarken Game Lab för att arbeta med små och medelstora företag inom app- och spelindustrin eller med intressen i spelindustrin inom Österbotten i Finland samt i Västerbotten och i Västernorrland i Sverige. Från Sverige deltar Skellefteå Science City AB, Kramfors kommun och från Finland deltar Österbottens förbund, Novia, Centria och Åbo Akademi.

Satsningarna inom Arctic Game Lab har gett stor effekt och är i dagsläget det snabbast växande spelklustret i Sverige (Enligt Dataspelsbranschens Spelutvecklarindex 2020). Inom Arctic Game Lab regionen finns idag över 70 bolag, närmare 400 anställda och 500 studenter (från och med ht 2021). Arctic Game Lab är välkänt internationellt och man har ett väletablerat nätverk till spelbolag och samarbetspartners över hela världen, man är även del i internationella spelprojekt som t.ex. Baltic Sea Game Incubators som syftar till att höja kvaliteten på inkubatorer inom spelindustrin.

Arctic Game Week

Arctic Game Lab är ett varumärke som ägs av Skellefteå Science City och som ansvarar för att koordinera alla kommunala insatser för att utveckla spelindustrin. En av de viktigaste aktiviteterna som Arctic Game Lab arrangerar är Arctic Game Week där spelindustrikonferenser, workshops och masterclasses kombineras med Nordsken som är en av Nordens största mötesplatser för spelkultur. En av huvudmålsättningarna är att med hjälp av detta projekt ytterligare utöka och bredda hela Arctic Game Labs samarbeten inom spelinnovation och utbildning med övriga regioner, inte minst i norra Finland.

Vi ser framför oss en win-win situation där Arctic Game Lab kan dela med sig av sin erfarenhet av klusterbyggande och kunskap av hur man bygger en spelindustri samtidigt som vi kan dra nytta av den kunskap och det försprång som Novia och Åbo Akademi/ Experience lab besitter inom spelnära utbildning och forskning, exempelvis genom att införa nya grepp i utbildningar på Campus Skellefteå, säger Daniel Wilén, cluster manager på Arctic Game Lab.

Kvinnor en underrepresenterad grupp i spelindustrin

Projektet ska även jobba för ökad jämställdhet inom spelbranschen. Då kvinnor är en kraftigt underrepresenterad grupp i spelbolagen ska kompetenscentret strategiskt jobba med förändrings- och attitydsarbete inom jämställdhetsfrågor i spelbranschen. Fokus ligger på att dra nytta av alla de innovatörer, experter och inspiratörer som finns i regionerna.

En annan målsättning är att etablera djupare samarbeten mellan studieorter och utbildningsanordnare genom delade resurser inom forskning kring AR, XR och användarcentrerad design – kunskap som kan komma att bli centrala i det stora utbildningsbehov som finns i vår region genom alla stora industrietableringar som händer just nu.

–Genom en samverkan mellan utbildningar, näringsliv och riskkapital hoppas vi att det här projekt kan bli pilotstudien för ett gränsöverskridande kompetenscenter inom Kvarkenregionen, fortsätter Daniel Wilén.

Arctic Game Lab är en organisation som arbetar med att stärka spelbranschen i norra Sverige. Sedan 2016 pågår en regional satsning på spelbranschen i norra Sverige, där kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Boden ingår. Skellefteå Science City har uppdraget att driva den satsningen, med finansiellt stöd från kommunerna, regionerna och EU-projektet Innovation Game 2.0.

Skellefteå Game Camp Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2024