CAMPUSSERVICE OCH NÄTVERKANDE

Nätverksträff distansstuderande sjuksköterskor

Under året har flertalet distansstuderande bjudits in till Campus Skellefteå för att få veta mer om vilken stöd och service man kan få i sina studier via Campustjänster. Sjuksköterska termin 2 bjöds in att möta representanter från Skellefteå kommun och Region Västerbotten.

Sjuksköterskorna som läser termin 2 på distans via Umeå universitet samlades i Campusbibliotekets Vardagsrum och tog för sig av en enklare middag medan man presenterade sig för varandra och Representanterna berättade om bredden i yrket som sjuksköterska och bjöd på en inblick i sina egna erfarenheter och vägar och hur de hamnat där de är idag. Inspirerande och uppskattat.

Erika Svanborg-Ekström, Campusbiblioteket inledde med att berätta om vilket stöd och service man erbjuder under studietiden. och därefter fick deltagarna veta mer om Skellefteå kommun som framtida arbetsgivare. En presentation av behov och möjligheter och chanser gavs att ställa frågor till Katarzyna Wikström, förvaltningschef Socialkontoret, Skellefteå kommun.

Maria Robertsson, enhetschef på Socialkontoret, Skellefteå kommun och Region Västerbotten genom områdeschef Camilla Andersson, presenterade sig som en framtida arbetsgivare och om möjligheter, behov och andra aktuella frågor.

Lärcentra som stöd för dig som student i praktisk träning där Anna-Vikberg Olofsson, samordnare för VFU berättade om möjligheterna som man ges genom att praktiskt kunna öva på det som kan ske under en arbetsdag som sjuksköterskor. Här kan du se mer om hur det fungerar:
Lärcentra Länk till annan webbplats.

Nätverksträffen avslutades med frågor, diskussion, aktuella funderingar och förhoppningsvis nya kunskaper, insikter och nya bekantskaper.

Nästa träff erbjuds Sjuksköterskor termin 1 den 6 och 8 december och anmälan kan man göra här.

Distansträff Sjuksköterska Nätverksträff Länk till annan webbplats.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 april 2022