Allbatts

Framtidens batterijobb
formas från Skellefteå

Ungefär 40 stora Li-Ion-batterifabriker håller på att byggas eller planeras att byggas runt om i Europa där Northvolt har hunnit längst. Det handlar om cirka 800 000 jobb som skapas tack vare jättesatsningen. Men vilka nya yrkesroller behövs och hur ska utbildningarna formas?

Här spelar Campus Skellefteå en nyckelroll i ett projekt att koordinera 20 partners i 11 länder. Spindeln i nätet är Anders Norberg med mångårig erfarenhet som utbildningsstrateg och forskare.

Anders Norberg

Den europeiska planen är att komma ikapp Kina och därefter bli den ledande världsdelen av tillverkning och utveckling av batterier för elfordon. Bedömare pratar om att Europa ligger tio år efter Kina och därför ska det springas fort på alla fronter just nu. Bara för några år sedan var stora gigawattfabriker inte ens på planeringsstadiet i Europa, men eftersom bilbranschen satsar mer och mer på elfordon så växer en ny industri fram.

Att EU-kommissionen bestämt sig för att ta upp kampen med Asien, och på så sätt inte vara för beroende av till exempel kinesisk produktion, innebär att det satsas enorma pengar i Europa. Det här kommer generera i tusentals arbetstillfällen per fabrik och de ringar det ger på vattnet även för andra jobb.

I Skellefteå bygger Northvolt Europas första gröna gigafabrik och är i full färd med att anställa för att driften ska ta fart – utmaningen har legat i att hitta kompetent arbetskraft.

Det handlar trots allt om en helt ny och komplex produktionsanläggning med många helt nya arbetsuppgifter.

En jättelik omställning

Så hur ska blivande medarbetare utbildas? Den frågan håller Anders Norberg och kollegorna Gustaf Ulander och Ann-Sofi Vincent som bäst på att utreda.

EU startade upp ERASMUS+-projektet Albatts där Skellefteå kommun koordinerar 20 partners i 11 länder, med fokus på att utveckla framtidens utbildningar för hela värdekedjan kring batterier och elektromobilitet.

Allt som allt satsas det cirka 40 miljoner kronor i projektet.

– Det handlar om en jättelik omställning, det handlar om cirka 800 000 jobb i Europa som skapas och 3–4 miljoner jobb berörs i värdekedjan. För många av dessa måste nya yrkesroller formuleras och ny utbildning utvecklas och implementeras i EU:s medlemsländer. Här spelar digitaliseringen en viktig roll för att möjliggöra samverkan i Europa och hitta bättre sätt för såväl up-skilling och re-skilling i berörda sektorer, säger Anders Norberg, projektkoordinator.

Han har en gedigen bakgrund inom utbildningsfrågor och är strategiskt ansvarig för högre utbildning och forskning på Skellefteå kommun. Han hade egentligen tänkt gå i pension 2021 men när fyraåriga projektet Albatts startade 1 december 2019 valde han att fortsätta.

– Antingen ska man vara passionerad för det eller inte hålla på. Det var ett lätt val på olika sätt. Jag vill naturligtvis bidra till att det blir bra i Skellefteå, men jag har väl haft något av en specialitet att tillskapa utbildning om nya branscher där man söker medel via olika EU-projekt och på så sätt skapar möjligheter till utbildning. I mitten av 90-talet var det multimediaproduktion, sedan kom en högre yrkesutbildning i skogsbruksteknik och informationssäkerhet, därefter tog datorspel och datorgrafik över som LTU startade upp i början av 2000-talet. Sedan blev det utbildningsutveckling i biohydrometallurgi, hur bakterier medverkar i metallutvinning, säger Anders.

Nu är projektet halvvägs och Anders jobbar för fullt med att sammanställa midterms-reports vilket är viktigt för att få ut resterande EU-medel. Den sista november 2023 är Albatts i mål och då ska man ha svarat på två stora och centrala frågor. Till att börja med:

Vad håller på att hända inom värdekedjan av batteritillverkning? Här jobbar Albatts med drygt hälften av sina resurser för att kartlägga och utreda vad som händer och vad det innebär när det skapas nya yrkesroller, vilken kompetens som behövs och precisera detta i vilka utbildningar som behövs.

– Ett problem har varit att vi inte fått ut någon information från kinesiska och koreanska fabriker, så det har handlat om att läsa artiklar, prata med experter och bygga nätverk. Jag tror att vi kommit ganska så rätt, säger Anders.

Läroplaner till alla länder

Det som också står på dagordningen för Albatts är att utreda hur utbildningarna ska genomföras. Här handlar det om att assistera medlemsländernas utbildningssystem att aktivera sig genom att formulera hur de här nya yrkesrollerna ser ut och beskriva dessa i en europeisk databas.

– Vi jobbar med läroplansfrågor men måste göra det på ett sätt så att det passar någorlunda in i de europeiska ländernas varierande utbildningssystem. Vårt projekt är en ritning för den här typen av utbildningar, en blandning av handlingsplan och vad som är bästa praxis. Vi utvecklar kursplaner, digitalt läromaterial, vi pilotkör en del kurser, utformar introduktionskurs till moderna batterifrågor, går igenom säkerhetsfrågor, och tittar på hur det här fungerar med elfordon på olika sätt, säger Anders.

– Upplägget är till för folk som är inne på att byta bransch, kanske från en pappersmassefabrik eller annan processindustri, eller folk som kan fordonsservice. Nu när fler bilar blir elektriska behöver de veta vilka steg som behövs för att göra ett karriärbyte, säger han.

Eftersom det finns ett betydande underskott i färdigheter och utbildning betonar Albatts särskilt att det behöver fyllas på med unga människor som inte ännu har erfarenhet av yrkeslivet. De måste komma in och få en bra grundutbildning.

– Northvolt beräknar att bortåt hälften av sina arbetare måste komma utan tidigare erfarenhet, man får inte tag på rätt folk med relevant erfarenhet helt enkelt. I Skellefteå finns ett 24 veckors utbildningspaket på VUX som heter automationsoperatör, som är en generell modern industriutbildning utvecklad av Vux tillsammans med Northvolt och med assistans av Albatts, säger Anders.

Inga nedsläckta fabriker – tvärtom!

Nu talar man om Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, där högt automatiserad produktion förs samman med smart digital teknik, som Internet of Things och maskininlärning, med stöd av stordata. Anders har via studiebesök på Tesla i USA och forskning sett vad som händer när västvärlden skapar den här typen av avancerad och komplex produktion.

– Man kan tro att det kan leda till så kallade ”dark factorys” som i Japan där det inte ens är lönt att ha på ljuset i fabrikstaket i viss produktion eftersom allt är robotstyrt. Faktum är nog istället att det kommer krävas ganska kvalificerad träning innan man blir anställd på en batterifabrik, plus den utbildning som ges internt. De här operatörerna är i närheten av sina maskiner och jobbar med kvalitetsövervakning, förebyggande underhåll och problemlösning – här kommer människans multi-intelligens väl till pass, säger Anders och förklarar:

– En operatör rör egentligen aldrig i ett batteri eller material utan mäter, övervakar och kvalitetssäkrar produktionen för att förebygga stopp. Det blir väldigt kostsamma stopp eftersom volym och hastighet i produktionen är mycket hög.

Mer än bara mat på bordet

Det som nyligen har kommit på tal är Industri 5.0 med rollen ”operatör 5.0” vilket handlar om att inkludera också mjuka värden – att det ska vara ett hållbart jobb som är spännande, utmanande och ger mer för människan än mat på bordet.

– I delar av Asien kanske man har så låga löner så där kan det handla mer om överlevnad. Jag tycker det är spännande att man betonar mjuka färdigheter och värdesätter problemlösningsförmåga och kunskaper som att fatta beslut om att stoppa maskinen i rätt tid. Man ska gärna kunna kommunicera på flera språk och ha en teknisk förmåga, förstås, säger Anders.

– Ju smartare maskinerna blir, även om de är dumma som brödrostar på ett annat plan, desto mer hamnar koncentrationerna på de mer mänskliga förmågorna. I vårt arbetsliv blir det mer nödvändigt att definiera vad människor är allra bäst på. Man vill ha aktiva och vakna personligheter som kan och vill samarbeta och är uppfyllda av visionen att den större uppgiften är att bidra till ett grönare Europa med mindre koldioxidavtryck. Det här är allt viktigare frågor som vi upptäckt i vårt projekt, säger han.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 juni 2022