Internationell utbildning

Anderstorpsgymnasiet startar engelskspråkigt diploma-program

Hösten 2022 är det premiär för en internationell, högskoleförberedande gymnasieutbildning i Skellefteå. Anderstorpsgymnasiet har blivit en kandidatskola för International Baccalaureates (IB)s Diploma programme och målsättningen är att kunna titulera sig som en IB-skola under 2023.

– Undervisningen genomförs på engelska och ger möjlighet för både internationella och svenska elever att förbereda sig inför fortsatta studier, säger Maria Hedman som är IB-koordinator på Anderstorpsgymnasiet.

International Baccalaureate bedriver undervisning i 159 länder runt om i världen på 5 500 olika skolor. I Sverige finns det sedan tidigare 28 olika skolor med programmet International Baccalaureate, med Bollnäs som den nordligaste orten. Maria Hedman har 20 års erfarenhet av arbete på en IB-skola i Stockholm. Hon menar att det är oerhört värdefullt att Skellefteå nu kan erbjuda den här typen av möjligheter för gymnasieelever:

– Med allt positivt som händer kopplat till Skellefteås tillväxt just nu ligger det helt rätt i tiden. Programmet underlättar för internationella familjer som flyttar hit för att jobba och har medföljande ungdomar som inte kan svenska. Dessutom får svenska elever chans att lära sig engelska för att sedan söka sig vidare till utbildningar och jobb utomlands.

Reflektioner kring lärandet

International baccalaureates gymnasieprogram är ett tvåårigt diploma-program och utbildningen på Anderstorpsgymnasiet inleds därför med ett preparandår, som förbereder eleverna för de år som följer. Förutom samhälls- och naturorienterande ämnen, två språk och matematik, ingår dessutom element som har sin utgångspunkt i den speciella IB-filosofin. Hit hör bland annat Theory of Knowledge, som inkluderar kunskapsteori och filosofiska reflektioner över hur det fungerar att lära sig saker. Ett annat exempel är CAS (Creativity, Activity, Service), där eleverna får engagera sig i självvalda aktiviteter som kommer till godo för andra människor.

Elever och lärare jobbar tillsammans

– Även sättet att jobba tillsammans med eleverna är något som utmärker IB-programmet. Istället för att matas med information får de utveckla sina kommunikativa och sociala förmågor, med fokus på sitt eget undersökande och tänkande. Dessutom bedöms slutproven av en extern examinator, vilket gör att elever och lärare kommer närmare varandra och jobbar mot samma mål, säger Maria Hedman.

IB-programmets tio lärare har antingen engelska som modersmål eller goda kunskaper i engelska som har förvärvats på annat sätt. Inför starten till hösten finns det plats för 32 elever. Maria Hedman berättar:

– Vi ser att det inför hösten finns ett intresse för programmet, men fortfarande finns det möjlighet för fler att komma in. Det är kan säkert vara så att trycket ökar med åren och då kan det bli aktuellt att utöka antalet platser på IB-programmet.

Förutom IB-programmet på Anderstorpsgymnasiet finns det engelskspråkig undervisning på Internationella Engelska Skolan i Skellefteå (F-9) och Campus Skellefteå erbjuder universitetsutbildningar på engelska inom några av Skellefteås mest profilerade områden. Allt om Skellefteås engelskspråkiga utbildningsmöjligheter hittar du på på

Internationellt utbildningsutbud.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 September 2022