Stiftelsen Rönnbäret

Den årliga ceremonin när Stiftelsen Rönnbäret delar ut forskningsstipendier

En ceremoni hölls i samband med invigningen av Science Park på Campus Skellefteå där Evelina Fahlesson, Kommunalråd, Skellefteå kommun, presenterade årets stipendiater som tillsammans beviljats över 1,5 miljoner kronor för att förverkliga projekt inom en rad forskningsområden rörande aktuella forskningsprojekt med koppling till RISE, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet samt Region Västerbotten.

Att bidra till utvecklingen genom att ha möjligheten att dela ut medel till forskare som kan utveckla nya forskningsområden i Skellefteå är väldigt tillfredsställande, säger Evelina Fahlesson, kommunalråd Skellefteå kommun.

Evelina delar ut stipendier

Årets stipendiater

Temat för årets utlysning var hållbar samhällsomvandling.

  • 450 000 kr tilldelas Björn Flintberg, RISE, för ”Det svenska spelundret”
  • 450 000 kr tilldelas Jonny Johansson, Luleå Tekniska Universitet, för ”Elektrifiering av luftfart”
  • 200 000 kr tilldelas Edita Garskaite, Luleå Tekniska Universitet, för ”Development of sustainable technologies for the direct conversion of waste silicon panels into an environmentally neutral material sand”
  • 200 000 kr tilldelas Jeanette Beckman Rehnman, Umeå Universitet och Region Västerbotten, för ”Behandling av hornhinnesjukdomen Keratokonus och närsynthet”
  • 200 000 kr tilldelas Sofia Andersson, Linnéuniversitetet, för ”Palliativ vård – samtal vid allvarlig sjukdom”
  • 100 000 kr tilldelas Margareta Brännström, Umeå Universitet, för ” Vårdkvalitet i livets slutskede – En nationell registerstudie”
  • 100 000 kr tilldelas Angela Espin-Delgado, Luleå Tekniska Universitet, för ”Mikronät i ö-drift”

 

Jeanette Beckman Rehnman, Umeå Universitet och Region Västerbotten, Margareta Brännström, Umeå Universitet, och Sofia Andersson, Linnéuniversitetet

Vården i fokus

Glada miner över Rönnbärets förtroende för fortsatt arbete inom forskningsprojekt kopplat till vården är Jeanette Beckman Rehnman, Umeå Universitet och Region Västerbotten, Margareta Brännström, Umeå Universitet, och Sofia Andersson, Linnéuniversitetet.

Stiftelsen Rönnbäret

Stiftelsen Rönnbäret har som ändamål att verka för utveckling av forskning och högskoleutbildning i Skellefteå. Stiftelsen verkar genom att utdela medel motsvarande avkastningen av stiftelsekapitalet till privatpersoner eller organisationer som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsens styrelse består av ledamöter från Skellefteås kommunstyrelse samt representant för Swedbank i Skellefteå.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2023