"rootPage" is not defined.

Forskning & Innovation

Peab blir entreprenör för det nya landmärket på Campus Skellefteå

Nu påbörjas byggandet av ännu en ny hållbar byggnad i Skellefteå. Peab är utsedd till entreprenör för byggandet av fastigheten där kompetenscentret Arctic Center of Energy ska ha sin hemvist. Huset blir en mötesplats och testbädd för samhällets elektrifiering.

Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med Peab påbörja planering, utformning och uppförande av det nya hållbara landmärket i Skellefteå som blir ett viktigt kompetenscenter kopplat till näringslivs-, och samhällsomvandlingen i Skellefteå, säger Kenneth Lindén, projektchef på Skellefteå kommun.

Huset som blir sju våningar och byggs i trästomme har höga hållbarhetsambitioner. Byggnaden ska certifieras enligt Sweden Green Buildings Councils mål för Miljöbyggnad nivå Guld samt NollCO2. En hög nivå som de mest ambitiösa byggnaderna, ofta med uttalad miljöprofil.

- Det känns hedrande att Peab får förtroendet att uppföra Skellefteås nya landmärke. Ett projekt mitt i staden som vi dessutom utför med lokala resurser ligger helt i linje med vår mission, ett närproducerat samhällsbygge, säger Jens Skoglind, arbetschef på Peab.

Bygget går nu, tillsammans med Peab in i projektering - och kalkyleringsfas och huset väntas stå klart årsskiftet 2025/2026.

Den nya byggnaden på Campus Skellefteå blir en levande mötesplats, testbädd och labbmiljö för samhället elektrifiering. Huset blir bland annat hemvist för kompetenscentret Arctic Center of Energy, som drivs av Luleå Tekniska Universitet, Northvolt, Skellefteå Kraft, RISE och Skellefteå kommun.


FAKTA

ACE har ambitionen att:

  • Utveckla norra Sverige som en global ledare för nya innovativa arbetssätt, lösningar och teknologier för hållbar energiomvandling genom ökad elektrifiering baserad på förnybar energi.
  • Säkra och sprida kompetens, kunskap och kompetens för omställningen till ett samhälle (t.ex. transporter, industri och byggnader) med ett förnybart energiförsörjningssystem.
  • Utveckla, testa och bevisa innovativa pedagogiska modeller och plattformar för integration av utbildning på alla nivåer relaterade till elektrifiering av samhället.

Kontakter kopplade till innehållet i artikeln:

Kenneth Lindén, Projektchef, Skellefteå kommun
kenneth.linden@skelleftea.se
0910734697

Jens Skoglind, Arbetschef, Peab
jens.skoglind@peab.se
0733372388

Sanna Orellano, Processledare, Arctic Center of Energy
sanna.k.orellano@skelleftea.se
0730959717

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2022