Kompetensförsörjning

Jättesatsning i Västerbotten där fler ges möjlighet att utbilda sig och höja kompetensen i regionen

Fler utbildningar och större möjligheter för företag att få tag i kompetens. Nu går
kommuner, universitet och näringsliv ihop och gör en unik satsning i norra
Norrland.

Att så här många aktörer går ihop och kraftsamlar i hela norra Sverige är unikt. Men det är nödvändigt, då behoven är så olika i de medverkande kommunerna. Kompetensbristen i regionen är enorm just nu och behoven av eftergymnasial kompetens kommer att vara hög många år framåt. Därför är det viktigt att våga tänka nytt och hitta nya sätt att jobba.

Detta projekt är ett steg i det ledet och ger möjlighet att utveckla såväl utbildningsutbudet som former för studentstöd och service, så fler får chansen att plugga vidare
även om de vill bo kvar, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig Campus Skellefteå.

Förutsättningarna till utbildning på universitetsnivå ser olika ut beroende på i vilken kommun du bor. Alla har inte samma möjligheter och mest drabbat är glesbygden som har begränsade resurser. Nu ska en gemensam satsning, där 17 kommuner, tre universitet och representanter från näringslivet jobbar tillsammans, lösa problemen.

Den stora satsningen kommer innebära allt från att starta upp nya utbildningar till att kunna göra
praktik på hemorten och studera på distans. Akademi Norr samverkar i länet med flera starka
aktörer som Skellefteå kommun, Företagarna Västerbotten och Umeå universitet.

Det finns ett stort behov av att arbeta brett för att öka förutsättningar och intresse för högre utbildning och kompetensförsörjning i norra Norrland. Det här ger möjligheter för näringsliv, offentlig sektor och lärosäten att tillsammans verka i den riktningen. säger Lars-Erik Lauritz, föreståndare för Lärarhögskolan, Umeå Universitet.

För att lösa kompetensbristen snabbt ska företag, yrkeshögskolor och lärcentrum öka samarbetet. Tillsammans kommer de utveckla modeller för att kartlägga behov och ta fram nya
anpassade utbildningar. Där klustrar vi ihop arbetsgivarnas kompetensbehov och kopplar ihop med utbildningsaktörer. Det har redan resulterat i en ny utbildning till inlandet. Nu vill vi fortsätta jobba ännu mer operativt och få saker att hända.

Vårt sätt att samverka här i norr ligger redan i framkant, även nationellt sett. Vi har skapat metoder tillsammans som verkligen underlättar för kommuner och företag i inlandet. De kan
exempelvis ha behov av en utbildning men för få deltagare, säger Martin Bergvall.

Företagarna Västerbotten är en part som välkomnar ett brett samarbete över kommungränserna.
Och att näringsliv och offentlig sektor måste arbeta tillsammans för att lösa kompetensförsörjningen i Västerbotten.


Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för invånarna att kunna studera inom de yrken där behoven finns. Företagen i Västerbotten behöver anställa tusentals personer under lång tid framöver. Därför måste vi alla arbeta aktivt med att matcha kompetensbehovet och insatserna som ska genomföras, säger Jonas Nordin, regionchef, Företagarna Västerbotten.

FAKTA

Projektet Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd är ett tvååriga samverkansprojektet mellan Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska ge invånarna i glesbygden bättre möjligheter att ta del av högre utbildning, ge kommuner och företag i norra Norrland ökade möjligheter att rekrytera utbildad personal och därmed minska konsekvenserna på arbetsmarknaden som orsakas av gles geografi.

Samverkanspartners är bland annat Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet,
Företagarna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, flera yrkeshögskoleaktörer samt kommunerna
Skellefteå, Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Kramfors, Pajala, Lycksele, Norsjö,
Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina och Åsele.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2024