Konferens

HSS 2025 - Sveriges största samverkanskonferens till Skellefteå

År 2025 blir Campus Skellefteå, tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, värd för Sveriges största samverkanskonferens, Högskola och Samhälle i Samverkan (HSS). En konferens med fokus på hur vi kan vi lösa dagens och morgondagens samhällsutmaningar genom samverkan och hur kan samverkan mellan akademi, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor utvecklas och stärkas och vad Skellefteå att erbjuda.

HSS-konferensen har anordnats vartannat år av svenska lärosäten sedan 1999. Konferensen samlar deltagare från akademin, näringsliv, offentlig sektor, politik och civilsamhälle. Syftet är att diskutera de stora samhällsutmaningarna och hur vi kan ta oss an dem med målet att tillsammans skapa ett mer hållbart samhälle. Bakom konferensen står finansiärerna KK-stiftelsen, Tillväxtverket och Vinnova.

– HSS är en konferens som har stor betydelse för bred samverkan och våra möjligheter att lösa samhällsutmaningar och skapa utveckling i hela vårt land. Jag är så glad att LTU och Campus Skellefteå tar emot den och gör detta med Skellefteå som konferensort för 2025. Jag ser redan fram emot att deltaga, säger Jan Theliander, rektor Högskolan Väst.

Ida Lindh, strategiskt ansvarig för utvecklingen av Campus Skellefteå är på plats på Högskolan Väst i Trollhättan som står värd för årets konferens och på plats för att ta över stafettpinnen för ett genomförande av konferensen i Skellefteå 2025.

– Detta är första gången någonsin som HSS-konferensen ska anordnas på en plats som faktiskt saknar ett eget lärosäte. Det är ett gott betyg, och vi ser fram emot att visa upp den utveckling som sker i Skellefteå och på campus med fokus på samhällsutmaningar med samverkan, akademi, samhälle och näringsliv, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig för utvecklingen på Campus Skellefteå.

Skellefteå som står mitt i en enorm samhällsomvandling och där 75 miljarder kommer att investeras fram till 2030, en investeringstakt som innebär mest investeringar/capita i Sverige just nu och befolkningsmål på 90 000 invånare år 2030.

– Det är såklart jätteroligt och helt rätt i tiden att denna konferens ska genomföras i Skellefteå. Skellefteå är i mitt uppe i en historisk samhällsomvandling. Vi växer som aldrig förr och är också är fast beslutna att växa hållbart. Det kommer med många möjligheter, men också stora utmaningar. För att vi ska klara detta är samverkan med akademi och näringsliv helt centralt, säger Kristina Sundin, kommundirektör Skellefteå Kommun.

Den utveckling av Campusområdet med Campus Skellefteå som en avgörande roll för Skellefteås förmåga till kompetensförsörjning och med utgångspunkt att det pågår ledande forskning inom hållbart byggande i trä, framtidens energilösningar, AI och smart teknik – likväl som spel och digitalisering av vård och omsorg är också en faktor som spelar in här. Med detta som så kommer ett intressant program att jobbas fram och erbjudas till konferensen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 mars 2024