"rootPage" is not defined.

Innovation och kreativitet

Från idé till verklighet

Innovationslusten har aldrig varit större i Skellefteå, och världens blickar vänds mot norr. För att ta vara på de många idéer som föds här finns en rad organisationer med expertis inom affärsutveckling och entreprenörskap. Vi har träffat två Skellefteåprofiler som hjälper unga innovatörer göra verklighet av sina drömmar.

Campus Skellefteå bubblar av kreativitet och innovation inom allt från datorspel och elkraft till träteknik. Här föds ständigt nya innovationer, men hur gör du för att din idé inte ska fastna i skrivbordslådan? Sofia Gullholm är områdeschef på LTU Business, som bistår universitet med innovationsrådgivning och hjälper studenter och forskare att ta nästa steg från ritbord till marknad.

– På LTU Business har vi en egenutvecklad innovationsprocess och kan möta en student som har identifierat ett behov. Vårt uppdrag är att stötta tidiga faser av kommersialisering av forskningsresultat – att vägleda i hur du tar nästa steg helt enkelt, säger Sofia.

LTU Business samlar strateger, affärsutvecklare, projektledare och experter inom en rad områden. Fokus ligger i att främja utvecklingen av norra Sverige, och den gröna omställningen.

– Vi stöttar forskare som har hittat något som genom kommersialisering kan göra skillnad i samhället. Är projektet knutet till universitetet så finns kostnadsfri rådgivning hos oss. Arbetsgruppen är ofta forskartung, men det saknas entreprenörskompetens – där kommer vi in i bilden, säger Sofia.

Hon lyfter vikten av att våga testa sina idéer, att i ett tidigt skede få input utifrån om hur projektet kan utvecklas och flyttas vidare.

– Våga tro på din egen idékraft! Det värsta som kan hända är att du går därifrån med nya verktyg till nästa gång du har en idé att utveckla.

En väg framåt för studenter i eller ifrån Skellefteå är Sammes Stiftelse. Den skapades 2007 efter att företagaren Samme Lindmark och hans hustru donerat en summa pengar för att främja unga Skellefteåbors intresse för företagande. Sedan dess har omkring 8 miljoner kronor delats ut till studenter.

– Du behöver alltså inte studera i Skellefteå för att vara aktuell för stipendiet, vi söker även unga från Skellefteå som studerar på andra orter, berättar Jörgen Markgren, kontaktperson för Sammes Stiftelse.

Deras sommarstipendium skapar tid för stipendiaten att utvecklas inom det område som denne utbildar sig. Den 24 maj 2023 samlades 20 sommarstipendiater för att ta emot ett stipendium på 30 000 kronor var, dessutom fick de delta vid årets upplaga av Creative Summit.

– Nytt för i år är att vi även delar ut 100 000 kronor till det eller de projekt som har allra störst betydelse för utvecklingen av Skellefteås näringsliv. En annan nyhet för i år är samarbetet med Idéforum, som i år medfinansierar fyra stipendier.

Genom åren finns många exempel på smarta innovationer och framgångsrika företag som fått sin start via Sammes Stiftelse.

– Ett av de mest fantastiska exemplen är nog spelstudion Arrowhead som sökte hos oss, idag är de 70–80 anställda. Men mest stolta är vi över att vi fått bidra till att så många Skellefteåtalanger har fått möjligheten att utvecklas och förkovra sig inom sina områden, säger Jörgen.

Läs mer om hur du kan söka stipendium från Sammes Stiftelse på sammesstiftelse.se. På ltubusiness.se kan du också se mer om hur LTU Business kan hjälpa dig ta nästa steg med din idé.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2023