Kompetensförsörjning

Kraftsamling för att ta sig an utmaningarna som visas upp i nya rapporten

39 000 kompetensutvecklingsinsatser. Norra Sverige står inför en stor utmaning de närmaste åren. Det visar en rapport som tagits fram av Akademi Norr. En rapport som utbildningssidan visat stort intresse av.

- Vi visste att det var stora behov, men nu blir det mer konkretiserat, säger Ida Lindh, FoU strateg, Campus Skellefteå.

I norra Sverige har behovet av en noggrann och koordinerad kompetensbehovskartläggning blivit allt mer akut i takt med snabba samhällsförändringar. Den 17 juni släpptes en rapport där kommuner, regioner och företag i norra Sverige fått kartlägga sina kompetensbehov.

I rapporten nämns behovet att etablera en gemensam plattform för samverkan, där kommuner, företag och utbildningsinstitutioner kan samarbeta, för att skapa en mer dynamisk och responsiv kompetensförsörjningsprocess.

- Vårt bidrag i detta är Skellefteå Universities Alliance - SUA, en modell för samverkan inom högre utbildning som gagnar hela norra regionen i avsikt att utmana utbildnings- och kompetensbehovet, säger Ida Lindh, FoU strateg, Campus Skellefteå.

Ida Lindh välkomnar rapporten som ger en gemensam bild av utmaningarna och skapar ett bra underlag för att utveckla former att i samverkan möta framtida behov i kommuner och regioner, för utbildningsanordnare och arbetsliv.

- Vi behöver bra och aktuella kompentenskartläggningar. Vi visste att det var stora behov, men nu blir det mer konkretiserat. Utbudet av och närheten till högre utbildning har aldrig varit viktigare i vår region, säger Ida Lindh.

SUA:s ambition är att utarbeta nya arbetssätt för att kunna svara upp på näringslivets och offentligas behov av kompetens med hjälp av att erbjuda kortare kurser för kompetenshöjande insatser likväl som mer långsiktiga program.

- Vi måste vara snabbfotade och akademierna är inte kända för att agera med kort startsträcka. Genom att hitta nya sätt att samarbeta med och inom akademierna och med näringslivet måste vi tillsammans hitta sätt att möta behoven, inte bara ur ett lokalt perspektiv utan hela norra Sverige, säger Ida Lindh och fortsätter:

- Skellefteå är ju geografiskt bra placerat mitt emellan Norr- och Västerbotten och vi blir ännu starkare av att jobba med noder i den regionen. Det är värdefullt att kunna hitta utbyten i alla kommuner som är med i Akademi norr.

Att försöka hitta lösningar på kommunnivå är inte unikt. Ett exempel som ofta nämns är Campus Västervik som i 27 år samverkat med olika lärosäten för att erbjuda högre utbildning och forskning på ett lokalt campus, likt SUA. I Västervik finansieras campus av kommunen. Något som Ida Lindh inte tycker är rätt väg att gå i Skellefteå.

- Det handlar om att sunt och hållbart finansiera och organisera platsens arbete med utbildning och forskning. Hur kan vi hitta andra sätt att samordna utbildning och hur riggar vi det på bästa sätt? Det är det vi måste hitta vägar för, säger Ida Lindh.

FAKTA

Skellefteå Universities Alliance (SUA) bygger på banbrytande samarbete mellan en allians av lärosäten på plats i Skellefteå. Visionen är att möta det stora utbildnings- och kompetensbehovet och samtidigt skapa en modell för samverkan inom högre utbildning som utmanar de traditionella akademiska ramarna och främjar innovation inom utbildning och lärande samt forskning.

www.skelleftea.se/sua Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juni 2024