Att läsa och skriva i lärarutbildning och läraryrket - fokus grundlärare

Umeå universitet

Kursen vänder sig till lärarstudenter som vill fördjupa sina kunskaper om akademiska och yrkesmässiga texter och som vill komma väl förberedda till examensarbetet. Den första delen handlar om läsning och kritisk granskning av olika texter och den andra delen handlar om produktion av egen text. Texters uppbyggnad och deras språkliga form utgör den röda tråden.

Kategori:
Vård och samhälle
Utbildningstyp:
Universitet
Startdatum:
Datum saknas
Sista ansökningsdatum:
Datum saknas

När du läser den här kursen på distans tar du del av den campusservice som erbjuds på campus Skellefteå. Här finns även möjlighet till nätverksträffar och annat som kan inspirera.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 oktober 2022