Berättandets betydelser

Umeå universitet

Kursen behandlar vardagligt berättande i muntliga och medierade former med utgångspunkt i etnologisk forskning. Särskilt studeras dess betydelse för kultur och identitet, berättandets användning i olika former och syften samt bakgrund i folklig tradition. Studenten övar sig i dokumentation av berättelser och kvalitativ intervjumetodik. Kursen är även en del av Etnologi A.

Kategori:
Vård och samhälle
Utbildningstyp:
Universitet
Utbildningsform:
Distansutbildning
Studietakt:
25%
Startdatum:
17 januari 2022
Sista ansökningsdatum:
Datum saknas

När du läser den här kursen på distans tar du del av den campusservice som erbjuds på campus Skellefteå. Här finns även möjlighet till nätverksträffar och annat som kan inspirera.

Registration local study group/Anmälan lokal studiegrupp

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2022