Digitala och sociala medier

Umeå universitet

Kursen syftar till att ge studenten en övergripande förståelse och kunskap om digitala och sociala mediers betydelser och användningsområden i samtiden. De digitala mediernas historiska utveckling diskuteras och problematiseras utifrån både etablerade och nya teorier om digitala medier och människors användning av dessa.

Kategori:
Vård och samhälle
Utbildningstyp:
Universitet
Utbildningsform:
Distansutbildning
Studietakt:
25%
Startdatum:
17 januari 2022
Sista ansökningsdatum:
Datum saknas

Vidare behandlas frågor som rör ny kommunikationsteknik och deltagande i olika former. En röd tråd genom kursen är följande: Hur kan digitala och sociala medier fungera som resurs för produktion av kunskaper på individuell såväl som organisatorisk och kollektiv nivå? Vilka möjligheter och hinder kan uppstå? Frågeställningarna diskuteras och undersöks genom praktiska övningar och små medie- och kommunikationsvetenskapliga studier.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 juni 2022