"rootPage" is not defined.

Forskningsområden

Forskning inom tre huvudområden

Här skapas ny kunskap inom ett flertal områden. På Campus Skellefteå är forskning centrerad både till områden där vi har lång tradition och naturtillgång som byggt en gedigen bas över tid. Men också nya områden, inom t.ex. digitalisering, som är avgörande för samhällsutvecklingen framöver. Ny kunskap möjliggör en hållbar omställning.

Digitalisering
Inom digitalisering sträcker sig forskning från distribuerade datasystem och säkersäkerhet till gamification/spelutveckling och digital vård.

Elektrifiering
Forskning inom elektrifiering inkluderar både energiteknik och elkraft och här pågår en rad intressanta tillämpningar här – elflyg, smarta byggnader, vindkraft i kallt klimat.

Hållbart byggande
Forskning inom träteknik är en del i hela stadsutvecklingen – från broar till skolor och parkeringshus.

Campus Skellefteå för dig som söker utveckling, samarbeten och kunskap. För studenter, forskare, näringsliv och allmänhet som vill mötas på en plats som inspirerar, coachar och skapar rätt förutsättningar att växa. Nytänkande och utveckling av framtidens lärande och tillämpad forskning.

Luleå tekniska universitet bedriver forskning på Campus Skellefteå inom områdena träteknik, elkraftteknik, energiteknik, distribuerade datorsystem, entreprenörskap och produktinnovation. LTU har ett tiotal professorer knutna till Campus Skellefteå. Umeå universitet bedriver forskning främst i omvårdnad, delvis knuten till Stiftelsen för medicinsk forskning vid Skellefteå lasarett. Umu har två professorer på Campus Skellefteå. På Campus ligger också en nod av forskningsinstitutet, RISE (Research Institute of Sweden), med forskning, utveckling och innovationsrådgivning åt företag. Spikningsceremonier för licensiat- och doktorsavhandlingar sker regelbundet och är knutna till en forskningens Wall of Fame i Forumhuset.

Vid CDT samverkar Luleå tekniska universitet och IT-branschen. Här utvecklas och testas nya distansöverbryggande tekniker och dess tillämpningar.

En viktig uppgift för CDT är att driva företagsinnovationsprojekt, det vill säga projekt som ger kunskapsbaserad innovation till hållbara nya affärsmöjligheter.

När en idé (baserad på ny kunskap från forskning) utvärderats och antas kunna skapa nya affärsmöjligheter, omvandlas den till ett CDT-projekt. Idén kan bygga på en kombination eller blandning av ny teknik, identifierade behov eller framväxande marknadsmöjligheter.

CDT verkar genom ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och IT-företag. Universitetet är värd och juridisk person för verksamheten, en styrelse med majoriteten av medlemmar verksamma inom industrin sätter vår strategiska agenda, och vår operativa ledningsgrupp ansvarar för genomförandet. Projekten vi driver har stor bredd och deltagarna kommer från ett antal nationaliteter och både privata företag, offentliga verksamheter och organisationer.

Omfattar distribuerande system och mobila nätverk som möjliggör mobilitet och interaktivitet för datorer, data, programvara och användare. Ämnesföreträdaren leder LTUs FoI-område "Möjliggörande IKT"

Distribuerade datorsystem adresserar teknologier som möjliggör databehandling och datorkommunikation i godtycklig enhet. Exempel är sensorer i kläder, byggnader, bilar samt handhållna enheter som ”smartphones” och laptops vilket ger ett transparent datorstöd av teknologer såväl som användarmedvetet nyttjande av datorteknik. Hantering av mobilitet för sensorer och handhållna enheter vid uppkoppling mot Internet är också ett av ämnets huvudfokus.

Forskningsutbildningsämnet elkraftteknik omfattar studier av hållbara system för elgenerering, transport av elektrisk energi samt växelverkan mellan elnät, elgenerering och elanvändning.

Elkraftteknik på LTU. Länk till annan webbplats.

gscept är LTUs samlingsnamn för den kreativa forskningen och utbildningen i Skellefteå. Tack vare den unika miljö är man eftertraktade bland de visuella effektföretagen och spelindustrier runt om i världen.

Blogg: Inside Gscept Länk till annan webbplats.
Datorgrafikstudenterna Mikael Boman och Anton Stattin bloggar om skolan samt visar upp projekt, arbeten och bilder.

Har du frågor om utbildningen, vad Mikael och Anton gör, projekt, 3D eller hur det är att bo i Skellefteå - mejla in din fråga så svarar de i bloggen

TräCentrum Norr är en centrumbildning inom LTU tillsammans med träindustriföretag. Målet är en träindustri som genom nya/utvecklande produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärde och stärka konkurrenskraften.

Projekt, publikationer och nyheter som berör TräCentrum Norr Länk till annan webbplats.

Träproduktutveckling är inriktat på att ta fram kundanpassade träprodukter utifrån marknadens krav, träets egenskaper samt tillverkningsprocesser. För att göra detta så jobbar man i 3D miljöer med modeller och simulering.

Träteknik kan sammanfattas i rätt bit på rätt plats med ny mätteknik, avancerad informationsbehandling och träkommunikation från avverkning till färdig produkt.

Träteknik kan sammanfattas i rätt bit på rätt plats med ny mätteknik, avancerad informationsbehandling och träkommunikation från avverkning till färdig produkt.

Träteknik Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 november 2022

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.