"rootPage" is not defined.

Stiftelsen Rönnbäret

Stiftelsen Rönnbäret har som ändamål att verka för utveckling av forskning och högskoleutbildning i Skellefteå. Stiftelsen verkar genom att utdela medel motsvarande avkastningen av stiftelsekapitalet till privatpersoner eller organisationer som främjar stiftelsens ändamål.

Stiftelsens styrelse består av ledamöter från Skellefteås kommunstyrelse samt representant för Swedbank i Skellefteå.

Ansökan om Rönnbärets stipendie

Temat för 2023-års utlysning är Hållbar samhällsomvandling
Projektansökan ska, förutom projektbeskrivningen, visa hur projektet möter årets tema och hur det kan bidra till utvecklingen av forskning och forskningsmiljöer på Campus Skellefteå, men också hur det bidrar till det övergripande målet "Skellefteå till en hållbar plats för en bättre vardag". Jämställdhetsaspekten är viktig i bedömningen.

Ansökan stängd - öppnas snart upp för 2024.

Besked om ansökan har beviljats eller avslagits kommer i maj/juni och därefter planeras en formell utdelning och offentliggörande.
Var du har din anställning eller tillhörighet/Where do you have your employment or affiliation

De ansökningar som beviljats medel ska sedan inom ett år skicka en rapport till Stiftelsen Rönnbäret med redovisning om hur pengarna har använts och vilket resultat som har uppnåtts.

Beviljade ansökningar kommer att publiceras på Skellefteå kommun och på Campus Skellefteås webbplatser samt genom pressmeddelande.

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster kommer Skellefteå kommun att registrera i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst Länk till annan webbplats.

Datainspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Viktigt att Skellefteå växer

I juni 2015 antog kommunfullmäktige utvecklingsplanen Skellefteå 2030 och nu är målet utökat till 90 000 invånare år 2030. När det handlar om verksamheters utveckling så gör fler människor att kompetensförsörjningen till både näringsliv och offentlig sektor kan fungera bättre. Förutsatt att de som flyttar in till ett växande Skellefteå har de kunskaper som efterfrågas. Men lika viktigt som ekonomin är förstås att Skellefteå kan utvecklas till en ännu bättre plats när fler människor bor här. Det ger möjlighet att realisera ännu fler idéer och bli en plats där ännu fler trivs och vill leva sina liv. Här kan du bidra med dina projekt och idéer!

 • Björn Flintberg, doktorand Entreprenörskap och Innovation, LTU och RISE.
  450 000 kr för ”Det svenska spelundret”
 • Jonny Johansson, professor Elektroniksystem, Luleå Tekniska Universitet, 450 000 kr för ”Elektrifiering av luftfart”
 • Edita Garskaite, universitetslektor Träteknik, Luleå Tekniska Universitet, 450 000 kr för ”Development of sustainable technologies for the direct conversion of waste silicon panels into an environmentally neutral material sand”
 • Jeanette Beckman Rehnman, universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet och Region Västerbotten, 200 000 kr för ”Behandling av hornhinnesjukdomen Keratokonus och närsynthet”
 • Sofia Andersson, Linnéuniversitetet, 200 000 kr för ”Palliativ vård – samtal vid allvarlig sjukdom”
 • Margareta Brännström, professor vid institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet, 100 000 kr för ” Vårdkvalitet i livets slutskede – En nationell registerstudie”
 • Angela Espin-Delgado, doktorand Elkraftteknik, Luleå Tekniska Universitet, 100 000 kr för ”Mikronät i ö-drift”
 • Sarah Rönnberg, biträdande professor, Luleå tekniska universitet i Skellefteå beviljades 110 000 kr för projektet ”Geomagnetiskt inducerade strömmar och övertoner”.
 • Sofia Andersson, universitetslektor, Umeå universitet i Skellefteå beviljades
  200 000 kr för projektet ”Palliativ vård och vård i livets slutskede”
 • Robert Brännström, universitetslektor, Luleå tekniska universitet i Skellefteå beviljades 100 000 kr för projektet ”Konstnärlig kompetensutveckling inom området datorgrafik”.
 • Olov Karlsson, docent, Luleå tekniska universitet beviljades 200 000 kr för ”Ökade möjligheter till hållbar energianvändning av biobaserade material”.
 • Karl Andersson, professor, Luleå tekniska universitet beviljades 250 000 kr för projektet ”Utveckling av en XAI-modell som förutser och minskar luftföroreningar”.
 • Manuel Alvarez, biträdande universitetslektor, Luleå tekniska universitet i Skellefteå beviljades 200 000 kr för projektet ”Hållbar och flexibel elanvändning för framtiden”.
 • Christer Åhlund, professor distribuerande system, Luleå tekniska universitet beviljas 300 000 kr som ett första steg för projektet ”Cybersäkerhet och blockkedjor”. Samma belopp beviljades för 2022 och 2023.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023