Stiftelsen Rönnbäret

Stiftelsen Rönnbäret har som ändamål att verka för utveckling av forskning och högskoleutbildning i Skellefteå. Stiftelsen verkar genom att utdela medel motsvarande avkastningen av stiftelsekapitalet till privatpersoner eller organisationer som främjar stiftelsens ändamål.

Stiftelsens styrelse består av ledamöter från Skellefteås kommunstyrelse samt representant för Swedbank i Skellefteå.

Viktigt att Skellefteå växer

I juni 2015 antog kommunfullmäktige utvecklingsplanen Skellefteå 2030 och nu är målet utökat till 90 000 invånare år 2030. När det handlar om verksamheters utveckling så gör fler människor att kompetensförsörjningen till både näringsliv och offentlig sektor kan fungera bättre. Förutsatt att de som flyttar in till ett växande Skellefteå har de kunskaper som efterfrågas. Men lika viktigt som ekonomin är förstås att Skellefteå kan utvecklas till en ännu bättre plats när fler människor bor här. Det ger möjlighet att realisera ännu fler idéer och bli en plats där ännu fler trivs och vill leva sina liv. Här kan du bidra med dina projekt och idéer!

Ansökan om Rönnbärets stipendie

Alla projekt som prioriteras och finansieras av stiftelsen Rönnbäret ska bidra till uppfyllelsen av något eller några av de mål som definieras i utvecklingsplanen Skellefteå 2030. Huvudsakligt fokus är områden som rör IKT (informations- och kommunikationsteknik) samt ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet för lokalsamhället. Jämställdhetsaspekten är väsentlig vid bedömningen.

Ansökan för 2021 är stängd.

Besked om ansökan har beviljats eller avslagits kommer i maj och därefter planeras en formell utdelning.

De ansökningar som beviljats medel ska sedan inom ett år skicka en rapport till Stiftelsen Rönnbäret med redovisning om hur pengarna har använts och vilket resultat som har uppnåtts.

Beviljade ansökningar kommer att publiceras på Skellefteå kommun och på Campus Skellefteås webbplatser samt genom pressmeddelande.

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster kommer Skellefteå kommun att registrera i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst Länk till annan webbplats.

Datainspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

  • Sarah Rönnberg, biträdande professor, Luleå tekniska universitet i Skellefteå beviljades 110 000 kr för projektet ”Geomagnetiskt inducerade strömmar och övertoner”.
  • Sofia Andersson, universitetslektor, Umeå universitet i Skellefteå beviljades
    200 000 kr för projektet ”Palliativ vård och vård i livets slutskede”
  • Robert Brännström, universitetslektor, Luleå tekniska universitet i Skellefteå beviljades 100 000 kr för projektet ”Konstnärlig kompetensutveckling inom området datorgrafik”.
  • Olov Karlsson, docent, Luleå tekniska universitet beviljades 200 000 kr för ”Ökade möjligheter till hållbar energianvändning av biobaserade material”.
  • Karl Andersson, professor, Luleå tekniska universitet beviljades 250 000 kr för projektet ”Utveckling av en XAI-modell som förutser och minskar luftföroreningar”.
  • Manuel Alvarez, biträdande universitetslektor, Luleå tekniska universitet i Skellefteå beviljades 200 000 kr för projektet ”Hållbar och flexibel elanvändning för framtiden”.
  • Christer Åhlund, professor distribuerande system, Luleå tekniska universitet beviljas 300 000 kr som ett första steg för projektet ”Cybersäkerhet och blockkedjor”. Samma belopp beviljades för 2022 och 2023.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 december 2021

Hittar du inte vad du söker?

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.