VFU-student

VFU - Socionomprogrammet

De tre första terminerna i Socionomprogrammet lägger en teoretisk grund, medan du under termin fyra jobbar bland annat med iscensättning av problematik som du kommer att möta i din roll som professionell socionom. Du får praktiskt prova på yrket under termin fem när du gör verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Du som studerar till socionom är välkommen att göra din VFU inom Skellefteå kommuns socialkontor. Till socialkontoret hör avdelningarna Individ- och familjeomsorgen (IFO), Stöd och service (SSF) samt Vård och omsorg (VoO). Du kan göra din praktik inom samtliga av dessa avdelningar men de allra flesta gör den inom IFO.

Under VFU-tiden får du möjlighet att testa teorin i praktiken och bland annat utmanas i din kommande roll som professionell socionom. Som student inom socialkontoret kommer du att ha en till två handledare som tillsammans med dig formar innehållet i praktiken och stöttar dig i din process mot din nya yrkesroll.

Kontakt

Mer information får du av hanna.dahlberg@skelleftea.se eller emma.aronsson@skelleftea.se
som du också når via kommunens kundtjänst 0910-73 50 00

Avtal och annan nyttig information

Du som studerar till socionom är välkommen att göra din praktik inom Skellefteå kommun.

VFU Socionom

Skellefteå är en växande stad med målet att 90 000 invånare år 2030 ska bo här i en vacker, rättvis och hållbar stad där det ska finnas plats för alla. Då behövs du mer än någonsin, du som vill jobba med människan i centrum. Val av kommun för din VFU-placering görs i början av din utbildning och hos Studentcentrum på Campus Skellefteå kan du träffa likasinnade och får energin att fortsätta kämpa, ganska härligt va? Till slut är du där. Precis där du tänkte vara.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024