Varmt välkommen till

VFU Portalen Skellefteå

En VFU-samordnare har till uppgift att skapa goda förutsättningar för studenten att kunna genomföra en verksamhetsförlag utbildning. Vi välkomnar VFU-handledare och VFU-studenter och vill ge er bästa förutsättningarna för uppdraget. Här erbjuds information och inspiration som ett komplement till det som ges via aktuellt universitet och ämnesområde.

Den verksamhetsförlagda utbildningen - VFU utvecklar samspelet mellan teori och praktik, stärker utbildningens yrkesinriktning och kopplar de ämnesteoretiska studierna till verksamhet. Samarbetet regleras via VFU-avtalet.

VFU-handledare

Under VFU ges studenter möjlighet att träna och utveckla sina färdigheter inom sitt område där handledaren ansvarar för att handleda och stödja studenten för att denne ska kunna utveckla kunskaper och färdigheter kring alla förväntade studieresultat som kursplaner för de aktuella VFU-perioderna innehåller.

För dig som är intresserad av att handleda finns handledarutbildningar via universiteten i form av fristående kurser att tillgå.

Läs mer om VFU på Skellefteå kommuns webbplats

VFU-student

För dig som väljer verksamhetsförlagd utbildning, VFU, så får du under dessa perioder lära dig verksamheten och vad yrket innebär och möjlighet att praktisera dina teoretiska kunskaper och utveckla din förmåga att planera, genomföra delar i värdera undervisning med stöd av en VFU-handledare. Du är välkommen att ta del av övrig service och tillfällen som erbjuds på Campus.

Läs mer om Studentcentrum här!

Val av kommun för din VFU-placering görs i början av din utbildning, och kvarstår så länge du inte meddelat önskemål om annan kommun. I möjligaste mån placeras du utifrån önskad kommun - om inte detta är möjligt för utbildningsanordnaren att lösa för ni en dialog om placering i annan kommun.

Skellefteå växer och du behövs

Skellefteå är en växande stad med målet att 90 000 invånare år 2030 ska bo här i en vacker, rättvis och hållbar stad där det ska finnas plats för alla. Då behövs du mer än någonsin, du som vill jobba med människan i centrum. Inom vård och omsorg, som lärare och pedagog eller som socionom.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 september 2023