Industri & Produktion

Tillverkningsindustrin i Skellefteå har sitt ursprung i den resursrika miljön där driftiga och kreativa entreprenörer har löst gamla problem på nya sätt och totalt förändrat hela marknader inom sina olika segment. I dag finns en modern industritradition med specialiserad tjänsteverksamhet och tillverkning av allt från små komponenter till stora kompletta högteknologiska produkter och system.

Den näringsmässiga specialiseringen i Skellefteå är inom metaller och mineraler, skogsindustri, gummi- och plastindustri, maskinindustri, samt energi.

Aktuella utbildningar inom
Industri & Produktion

 • Introduktion till innovationsteknik

  Kursen syftar till att studenten skall utveckla grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om innovation. Utöver detta syftar kursen till att bidra till förståelse för betydelsen av innovation utifrån ett hållbart samhällsperspektiv. Kursen syftar också till att ge grundläggande kunskaper i vetenskapligt kunskapsbyggande och akademisk rapportering. Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 1 Antal övriga fysiska träffar: 3 Läs mer och anmäl dig här.

 • Projektledning för innovation

  Genom kursen tillägnar du dig kompetens för att arbeta i projekt samt leda projekt utifrån agila principer. Den kompetensen har blivit allt viktigare i pågående samhälleliga (inklusive digital) transformationer, där de nya organisationerna som växer fram ofta grundar sig i ett agilt förhållningssätt. Läs mer och anmäl dig här.

 • Högskoleingenjör Maskinteknik

  Som maskiningenjör är du med och utvecklar framtidens produkter och tjänster. Högskoleingenjör maskinteknik är en treårig utbildning som ger dig breda kunskaper samt spetskompetens inom maskinteknik. Du kan exempelvis arbeta med produktutveckling, produktionsutveckling eller kvalitetsutveckling.

 • Produktion

  Vill du snabbt få en akademisk examen som gör att du får vara med och utveckla framtidens produktionslandskap? Då är det här ett program för dig. Industrins behov av akademisk kompetens inom produktion är rekordstort, så efter den här tvååriga utbildningen har du en ljus arbetsmarknad framför dig. Med en högskoleexamen inom produktion kan du redan om två år jobba med till exempel planering, effektivisering, kvalitetskontroll och underhåll inom någon av regionens växande industrier. Här finns många möjligheter. Utbildningen är framtagen i ett nära samarbete med industrin och rustar dig med rätt akademisk kompetens, praktisk erfarenhet och värdefulla kontakter in på arbetsmarknaden. Du kommer att studera på Campus Skellefteå och delvis på distans.

 • Masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling

  Vår värld är hotad av klimatförändringar, överkonsumtion och föroreningar. Vill du bidra till att lösa dessa utmaningar är den här utbildningen ett steg på vägen. Du läser hela programmet på distans. Vår värld är hotad av klimatförändringar, överkonsumtion av naturresurser och ständigt ökande föroreningar. Programmet kommer att ge dig en fördjupad förståelse för både nuvarande och framtida miljöutmaningar. Du får också verktygen för att möta dessa utmaningar. Dina framtida arbetsgivare finns inom miljöteknikrelaterade områden i till exempel industri, konsultföretag och offentliga organisationer som kommuner och myndigheter. Programmet kommer att ge dig en fördjupad förståelse för både nuvarande och framtida miljöutmaningar. Du får också verktygen för att möta dessa utmaningar.

 • Tekniskt Basår

  Tekniskt basår är för dig som vill läsa till civilingenjör eller högskoleingenjör men saknar särskild behörighet i matematik, fysik och kemi. Om du klarar samtliga kurser under året så garanteras du en plats på valfri ingenjörsutbildning vid LTU. 60 förutbildningspoäng, förberedande program. Om du väljer Tekniskt basår på campus i Skellefteå kommer föreläsningar, lektioner, seminarier och examinationer till stor del ske på Campus. För respektive kurs finns en nätbaserad lärplattform, Canvas, med tillgängligt undervisningsmaterial. Utbildningen ges med studietakten 100% vilket motsvarar 40 timmars studievecka.

 • Digitala tvillingar i virtuell produktion

  Förkunskapskrav: 75 hp inom produktionsteknik, maskinteknik, produkt- och processutveckling, datateknik och /eller datavetenskap eller motsvarande eller 40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska. En digital tvilling används till att skapa en virtuell modell av ett verkligt produktionssystem. Den kan bland annat användas för att simulera hur produkten kommer att tillverkas, hur material flödar och hur maskiner rör sig. Kursen ger dig kunskaper om industriella digitala tvillingar och deras tillämpning inom ramen för smart produktion. Du kommer att få fördjupa dig i de möjligheter som digitala tvillingar erbjuder för att förbättra produktionssystem och processer. Du kommer att få förståelse för när användning av digitala tvillingar kan vara en bra lösning vid utvecklingen av produktionssystem. Läs mer och anmäl dig här.

 • Introduktion till Internet of Things för tillverkningsindustrin

  Förkunskapskrav: 60 hp inom produktionsteknik, maskinteknik, produkt- och processutveckling eller motsvarande eller 40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin . Internet ofThings (IoT) är ett är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att saker med inbyggd elektronik och internetuppkoppling som apparater, maskiner och fordon kan styras eller utbyta data över ett nätverk. I kursen får du grundläggande kunskap om olika komponenter som ingår moderna IoT-system, inklusive sensorteknologier, smarta etiketter, datakommunikation och cybersäkerhet. Kursen ges som distanskurs och kan antingen läsas helt utan träffar eller med en-två träffar i Skellefteå. Läs mer och anmäl dig här.

 • Dataanalys i virtuell produktion

  Förkunskapskrav: 60 hp inom produktionsteknik, maskinteknik, produkt- och processutveckling, datateknik och /eller datavetenskap eller motsvarande eller 40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dataanalys i virtuell produktion använder avancerade tekniker för att samla in, analysera och presentera data för att förbättra produktionen. Detta system är format för att hjälpa företag att optimera sin produktion och öka effektiviteten. Genom att lära dig att modellera, göra scenarioanalyser och utvärdera med hjälp av industriell mjukvara, identifiera flaskhalsar och använda AI-metoder och applikationer, har du alla verktyg som krävs för att lyckas med en full produktionsanalys. Kursen ges som distanskurs och kan antingen läsas helt utan träffar eller med en-två träffar i Skellefteå. Kurstillfället i Skellefteå ges med fast start och studietakt. Läs mer och anmäl dig här.

 • Industriell dynamik och nyindustrialisering i Sverige

  Välkomna till kursen Industriell dynamik och nyindustrialisering i Sverige. Denna kurs fokuserar på drivkrafter och orsaker till industriell omvandling i en svensk nutida och historisk kontext. I kursen kommer vi gå igenom den "nyindustrialisering" som sker i synnerhet i norra Sverige och granska och analysera etableringar såsom Northvolt, H2GreenSteel, Hybrit, med flera. Den här kursen kommer ge dig som student ökad förmåga till analys av industriell dynamik och innovationsdriven samhällsförändring. Som deltagare i kursen kommer du att utveckla din kunskap och dina förmågor inom industrianalys, innovationsledning, företagsstrategi och policyutveckling. Läs mer och anmäl dig här.

 • VVS-ingenjör

  Ett yrke för dig som är intresserad av teknik, beräkningar och konstruktion och vill bidra till ett hållbart samhälle. Som VVS-ingenjör arbetar du med att planera, designa och förvalta system för värme, ventilation och sanitet i fastigheter och privatbostäder vid ny- och ombyggnation. Med fokus på energieffektivisering och optimering arbetar du med tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Vill du arbeta med teknik, projektledning, problemlösning, miljö och design kan detta vara yrket för dig. Utbildningen passar dig som har en bakgrund inom bygg, fastighet eller VVS och vill ta steget vidare i karriären, och även för dig som vill läsa eftergymnasiala studier med inriktning VVS.

 • Platschef – hållbar produktion

  Jobbar du inom byggsektorn och är redo att ta nästa steg i karriären? Axla rollen som platschef och lär dig leda byggprojekt till framgång utifrån hållbar produktion. Som platschef ansvarar du för byggprojektets kvalitet, arbetsmiljö, tidsplan och ekonomi. Du ser till att byggprojektet följer de lagar och avtal som gäller. Du som chef har även fullt personalansvar och det krävs att du kan lösa eventuella konflikter och använder ett individanpassat ledarskap under arbetets gång. I din roll som platschef har du med andra ord koll på byggprojektets administrativa och praktiska arbetsuppgifter och tar fram anbudsunderlag utifrån lagstiftning samt ekonomiska och hållbara kriterier. Du upprättar även arbetsmiljöplaner, bedömer arbetsmiljörisker och anpassar lämpliga lösningar genom att använda dig av digitala verktyg och modern teknik. För att kunna söka YH-utbildningen till platschef behöver du ha jobbat 3 år heltid inom bygg- och anläggningsbranschen.

T2 College

Ett erbjuder ett intressant utbud tillsammans med industriföretagen för att skapa en hållbar utveckling inom industrin. Här tar man tillvara på den nya tekniken och inspirerar morgondagens industriarbetare till nya, smarta lösningar.

T2 kursutbud Länk till annan webbplats.

 

Campus Skellefteå

Campus Skellefteå för dig som söker utveckling, samarbeten och kunskap. För studenter, forskare, näringsliv och allmänhet som vill mötas på en plats som inspirerar, coachar och skapar rätt förutsättningar att växa. Nytänkande och utveckling av framtidens lärande och tillämpad forskning.

Campus Skellefteå

Behind the scenes - Visste ni att det på vårt Campus Skellefteå bedrivs ledande forskning inom allt från hållbart träbyggande, framtidens energilösningar, AI och smart teknik – likväl som spel och digitalisering av vård och omsorg. Här finns labbmiljöer där man testar, utvecklar och skapar ny kunskap. Nu får du också ta del av allt detta. Häng med Ida Lindh, strategiskt ansvarig på Campus Skellefteå när hon samtalar och tittar in i miljöer och träffar personal på området!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2024