Industri & Tillverkning

Tillverkningsindustrin i Skellefteå har sitt ursprung i den resursrika miljön där driftiga och kreativa entreprenörer har löst gamla problem på nya sätt och totalt förändrat hela marknader inom sina olika segment. I dag finns en modern industritradition med specialiserad tjänsteverksamhet och tillverkning av allt från små komponenter till stora kompletta högteknologiska produkter och system.

Den näringsmässiga specialiseringen i Skellefteå är inom metaller och mineraler, skogsindustri, gummi- och plastindustri, maskinindustri, samt energi.

Aktuella utbildningar inom
Industri & Tillverkning

 • Masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling

  Vår värld är hotad av klimatförändringar, överkonsumtion och föroreningar. Vill du bidra till att lösa dessa utmaningar är den här utbildningen ett steg på vägen. Du läser hela programmet på distans. Vår värld är hotad av klimatförändringar, överkonsumtion av naturresurser och ständigt ökande föroreningar. Programmet kommer att ge dig en fördjupad förståelse för både nuvarande och framtida miljöutmaningar. Du får också verktygen för att möta dessa utmaningar. Dina framtida arbetsgivare finns inom miljöteknikrelaterade områden i till exempel industri, konsultföretag och offentliga organisationer som kommuner och myndigheter. Programmet kommer att ge dig en fördjupad förståelse för både nuvarande och framtida miljöutmaningar. Du får också verktygen för att möta dessa utmaningar.

 • Högskoleingenjör Maskinteknik

  Som maskiningenjör är du med och utvecklar framtidens produkter och tjänster. Högskoleingenjör maskinteknik är en treårig utbildning som ger dig breda kunskaper samt spetskompetens inom maskinteknik. Du kan exempelvis arbeta med produktutveckling, produktionsutveckling eller kvalitetsutveckling.

 • Tekniskt Basår

  Tekniskt basår är för dig som vill läsa till civilingenjör eller högskoleingenjör men saknar särskild behörighet i matematik, fysik och kemi. Om du klarar samtliga kurser under året så garanteras du en plats på valfri ingenjörsutbildning vid LTU. 60 förutbildningspoäng, förberedande program. Om du väljer Tekniskt basår på campus i Skellefteå kommer föreläsningar, lektioner, seminarier och examinationer till stor del ske på Campus. För respektive kurs finns en nätbaserad lärplattform, Canvas, med tillgängligt undervisningsmaterial. Utbildningen ges med studietakten 100% vilket motsvarar 40 timmars studievecka.

 • VVS-ingenjör

  Ett yrke för dig som är intresserad av teknik, beräkningar och konstruktion och vill bidra till ett hållbart samhälle. Som VVS-ingenjör arbetar du med att planera, designa och förvalta system för värme, ventilation och sanitet i fastigheter och privatbostäder vid ny- och ombyggnation. Med fokus på energieffektivisering och optimering arbetar du med tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Vill du arbeta med teknik, projektledning, problemlösning, miljö och design kan detta vara yrket för dig. Utbildningen passar dig som har en bakgrund inom bygg, fastighet eller VVS och vill ta steget vidare i karriären, och även för dig som vill läsa eftergymnasiala studier med inriktning VVS.

 • Specialistundersköterska inom psykiatri

  Är du utbildad undersköterska med minst ett års yrkeslivserfarenhet som har intresse av psykiatrisk omvårdnad? Vill du jobba med personer som har psykisk ohälsa? Sök vår snabba YH-utbildning till specialistundersköterska inom psykiatri (psykiatriundersköterska). En specialistundersköterska inom psykiatri arbetar med att vårda personer med olika typer av psykisk ohälsa. Du arbetar med att ge omsorg och omvårdnad utifrån patienternas olika individuella behov och ofta utifrån någon form av genomförandeplan. Som specialistundersköterska inom psykiatri bidrar du till att patienterna får en upplevelse av trygghet genom ett lyhört och professionellt bemötande. Ofta har du en kontinuerlig dialog och avstämning med andra yrkesroller såsom enhetschefer, sjuksköterskor och planeringsledare.

 • Platschef – hållbar produktion

  Jobbar du inom byggsektorn och är redo att ta nästa steg i karriären? Axla rollen som platschef och lär dig leda byggprojekt till framgång utifrån hållbar produktion. Som platschef ansvarar du för byggprojektets kvalitet, arbetsmiljö, tidsplan och ekonomi. Du ser till att byggprojektet följer de lagar och avtal som gäller. Du som chef har även fullt personalansvar och det krävs att du kan lösa eventuella konflikter och använder ett individanpassat ledarskap under arbetets gång. I din roll som platschef har du med andra ord koll på byggprojektets administrativa och praktiska arbetsuppgifter och tar fram anbudsunderlag utifrån lagstiftning samt ekonomiska och hållbara kriterier. Du upprättar även arbetsmiljöplaner, bedömer arbetsmiljörisker och anpassar lämpliga lösningar genom att använda dig av digitala verktyg och modern teknik. För att kunna söka YH-utbildningen till platschef behöver du ha jobbat 3 år heltid inom bygg- och anläggningsbranschen.

 • Kvalitetssamordnare inom industriell tillverkning

  Är du nyfiken på hur man skapar kvalitet och säkerhet i industriella processer och produkter? Plugga till kvalitetssamordnare! Du specialiserar dig inom industriell tillverkning och lär dig om hur du kan arbeta med hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ) i en industriell kontext. Som kvalitetssamordnare inom industriell tillverkning kommer du arbeta med hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ) inom en industri. I utbildningen, som innehåller stora delar HSEQ, lär du dig bland annat: Om de lagar, regler och standarder som styr HSEQ-arbetet. Om olika ledningssystem, metoder och verktyg för att planera, genomföra, följa upp och förbättra HSEQ-prestationen i en organisation. Om hur du på olika sätt kan jobba med HSEQ-frågor och hur du kan samverka med olika intressenter och aktörer. Utbildningen ger dig en bred och specialiserad grund för att kunna arbeta som kvalitetssamordnare inom olika typer av tillverkningsföretag.

 • Träteknik, master

  Masterprogrammet i Träteknik baseras på studentens nyfikenhet och fokuserar på projektarbete i nära samspel med våra forskare inom något av följande 3 områden: Träkonstruktion, Materialutveckling eller Processutveckling. Vi utbildar specialister som tar användningen av trä in i framtiden.

 • Byggproduktionsledare ROT

  Som Byggproduktionsledare inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) leder du arbetet i byggprojekt och är den som ansvar för hela byggprocessen. Du kommer ha en samordnande roll med kunskap om byggproduktionens alla delar. Inom ROT utgår man från befintliga byggnader och gör en plan utifrån de förutsättningar som finns.

 • Elkonstruktör

  Yrket för dig som vill arbeta med CAD och 3D modellering. Utbilda dig till elkonstruktör och vi kan garantera dig ett varierat yrkesliv med stora karriärmöjligheter. Som elkonstruktör är du en nyckelperson i processen, från specifikation till ritning och färdig produkt och du skapar ritningar för den el som finns i alla typer av maskiner, byggnader och miljöer. Du arbetar med utredningar, utveckling, framtagning och underhåll av produkter där design, installation och verifiering ingår. Arbetslivet har varit med och tagit fram programmet vilket gör att du får rätt kompetens, både teoretiskt och praktiskt. Distans med fysiska träffar i Skellefteå

 • Drifttekniker, Kraft & Värme/Process

  Har du ett intresse för teknik och problemlösning, då kan detta vara en utbildning för dig. En drifttekniker är nyckelperson vid anläggningar som tillhandahåller värme, ånga, kyla och el. Rollen innefattar ansvar för driftsbedömningar, service, underhåll och problemlösning. Driftteknikern behöver ha en övergripande förståelse för värme och energi. Det innefattar att välja arbetsmetoder och verktyg med hänsyn till tekniska, processinriktade och miljömässiga aspekter utifrån en hållbar energi- och miljöstrategi. Du kan bland annat jobba som Drifttekniker, Livsmedelstekniker, Läkemedelstekniker Processtekniker, Servicetekniker eller Processoperatör.

 • Internationell svetsspecialist

  Har du arbetat som svetsare några år och vill fördjupa dina kunskaper inom svetsteknologi? Många företag inom tillverkningsindustrin har behov av internationella svetsspecialister. Efter godkänd examinering kan du arbeta både i Sverige och utomlands.

T2 College

Ett erbjuder ett intressant utbud tillsammans med industriföretagen för att skapa en hållbar utveckling inom industrin. Här tar man tillvara på den nya tekniken och inspirerar morgondagens industriarbetare till nya, smarta lösningar.

T2 kursutbud Länk till annan webbplats.

 

Campus Skellefteå

Campus Skellefteå för dig som söker utveckling, samarbeten och kunskap. För studenter, forskare, näringsliv och allmänhet som vill mötas på en plats som inspirerar, coachar och skapar rätt förutsättningar att växa. Nytänkande och utveckling av framtidens lärande och tillämpad forskning.

Campus Skellefteå

Behind the scenes - Visste ni att det på vårt Campus Skellefteå bedrivs ledande forskning inom allt från hållbart träbyggande, framtidens energilösningar, AI och smart teknik – likväl som spel och digitalisering av vård och omsorg. Här finns labbmiljöer där man testar, utvecklar och skapar ny kunskap. Nu får du också ta del av allt detta. Häng med Ida Lindh, strategiskt ansvarig på Campus Skellefteå när hon samtalar och tittar in i miljöer och träffar personal på området!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 augusti 2023