BO OCH LEVA

Så växer nya
Skellefteå fram

Skellefteå kommuns vision är att bygga en vacker, rättvis och hållbar stad där det ska finnas plats för alla. Ett långsiktigt arbete och när kommunen ska växa ordentligt mot målet 90 000 invånare år 2030 behövs förstås fler bostäder för alla inflyttare. Just nu byggs det på många håll i kommunen, och i alla former – hyresrätter, radhus, bostadsrätter och småhus.
– Det finns en stor investeringsvilja och ett nationellt intresse för Skellefteås bostadsmarknad och intresset växer stadigt, vilket är väldigt glädjande. Vi är många som hjälps åt för att kunna leva upp till den efterfrågan på bostäder som finns, säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef på Skellefteå kommun.

Bostäder på gång i Skellefteå

 1. Kvarnbacken – Området ligger på Ulriksgatan i centrala Kåge, attraktivt
  och naturskönt beläget nära Kågeälven. De nya lägenheterna blir ettor,
  tvåor och treor fördelade på sju tvåvåningsradhus.
  Skebo bygger drygt 50 hyresrätter. | Start: hösten 2020. | Klart: 2022.
 2. Polaris – Intill Sara kulturhus planerar Diös att bygga två nya hus med
  100 lägenheter, en blandning mellan bostads- och hyresrätter, samt lokaler
  för olika verksamheter på gatuplan. Huset närmast Torggatan planeras bli
  fyra våningar och huset på innergården blir upp emot 10 våningar högt. I
  nuläget färdigställs detaljplanen.
 3. Anderstorpsgården – Det nya bostadsområdet i stadsdelen Anderstorp
  ska bestå av hus på åtta, sex respektive två våningar. Området ligger
  nära det byggminnesförklarade Anderstorps gård och Skellefteälven.
  Heimstaden bygger cirka 200 bostäder i flerfamiljshus och radhus.
  Start: Slutet av 2020. | Klart: 2022.
 4. Grunnan – Grunnan ligger precis intill Skellefteälven vid E4 mitt emot
  Campus. Här uppförs två byggnader om sex respektive åtta våningar med
  totalt 60–80 bostadsrätter.
  Peab bostad bygger Preliminärt 60–80 bostadsrätter. | Start: preliminärt
  2021. | Klart: 2023.
 5. Höderskrapan – På kvarteret Höder mitt i centrala Skellefteå byggs
  41 nya bostadsrätter i storlekarna 2–5 rum. Husen kommer ha 5–8
  våningar och eget varmgarage med hiss direkt till lägenheterna.
  Nåiden Fastighetsutveckling bygger 41 bostadsrätter. | Klart: 2021.
 6. Frigg och Balder – Skebo förvärvar nyckelfärdiga fastigheter av Lindbäcks.
  På kvarteret Frigg byggs cirka 200 lägenheter samt kontor och offentlig
  eller kommersiell verksamhet på bottenplan. På Balder byggs drygt
  50 lägenheter. Arbetet inleds med bygget av Frigg och därefter Balder.
 7. Dammängesgatan, Kåge – Skellefteå kommun planerar ett nytt villakvarter
  i nordvästra delen av Kåge. 25 tomter har förberetts på Dammängesgatan
  i Kåge. Försäljningen av tomterna påbörjades i september 2019.
  Skellefteå kommun säljer 25 tomter. | Klart: Byggstart 2021.
 8. Nipan – Området ligger på södra sidan om Skellefteälven och avgränsas av Bockholmsvägen i söder och Skellefteälven samt befintliga bostäder i norr och i öster. Väster om planområdet gränsar Brogatan och befintliga flerbostadshus.
  Skebo Bygger här cirka 70 hyresrätter. | Start: 2020. | Klart: 2022.
 9. Västra Erikslid – Västra Erikslid ligger precis intill friluftsområdet Vitberget som Erikslids centrum. Här rustas Klockardalsparken upp och här bevaras mark som har betydelse för människans välbefinnande, det lokala kretsloppet samt växt- och djurliv.
  Bergsundet bygger 161 hyreslägenheter i fyra huskroppar byggda i trä. Heimstaden bygger cirka 300 lägenheter, även dessa hus i trä, som är planerade att färdigställas i tre etapper. | Byggstart 2020, respektive mitten av 2021. | Klart: 2022.
 10. Vårsådden – På Anderstorp i utkanten av centrala Skellefteå byggs 38 nya radhus i form av hyresrätter. Radhusen får en röd träfasad för att smälta in i det omgivande bostadsområdet.
  Heimstaden bygger 38 radhus i form av hyresrätter. | Start: Påbörjat Klart: Vintern 2021.
 11. Klemensnäs – Tio tillfälliga hus med totalt 440 rum har uppförts på Scharins tidigare industriområde i Klemensnäs till boenden för entreprenörer, som ska jobba vid Northvolt.
  Temporary Space Nordics har byggt 440 rum, entreprenörsboende. Klart: Augusti 2020.
 12. Kapella – Kvarteret Kapella består av fastigheter med olika ägare. Kommunen har tagit fram ett planprogram som ett förslag till ägarna. Först på tur att bebyggas är det nordvästra hörnet. Skellefteå kommun planerar för cirka 300 bostadsrätter i kvarteret Kapella. Flera fastighetsägare berörs.
 13. Älvshöjden – Ett flerbostadshus på totalt fyra våningar ska byggas på Östra Nygatan, med 29 nya bostadsrätter om 2–3 rum med balkong eller uteplats. På innergården planeras parkeringar, lekytor och gröna planteringar.
  Peab bostad bygger 29 bostadsrätter. | Klart: hösten 2022.
 14. Lejongapet, Getberget – Skebo förvärvar här nyckelfärdiga fastigheter med cirka 270 lägenheter av Lindbäcks. Riksbyggen bygger 70–75 lägenheter i form av bostadsrätter.
  Start: Preliminärt 2021. | Klart: Etappvis 2023–2025, respektive 2023.
 15. Falkträsket – Bostadsområdet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Skellefteå centrum och ligger i direkt anslutning till det befintliga villaområdet och blir ett grönt område med en egen damm. Ekeblad bygger 17 radhus och Skidstahus bygger 18 parhus/radhus.
  Start: hösten 2020 resp. våren 2021 | Klart: 2022 resp. slutet 2021.
  Skellefteå kommun tar fram cirka 40 småhustomter | Byggstart: 2021
 16. Kåge - Skidstahus planerar att bygga ett 20-tal stadsvillor med bostadsrätter på Byalagsgatan i Kåge. | Byggstart: våren 2021. | Klart: Slutet 2021.

(Artikeln skrevs i september 2020)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2022