Bo och leva

Skellefteå 2020-talets vinnare

Allt talar för att Skellefteå blir en av Sveriges främsta tillväxtzoner under 2020-talet. Flera företagsetableringar med fokus på hållbarhet och en allt starkare trend där människor ser fördelarna hos mellanstora städer är två anledningar till att investeringsklimatet är det bästa på hundra år.

Den enskilt största anledningen är förstås Northvolts etablering, där fabriken Northvolt Ett, helt utbyggd, kan ge cirka 2 500 arbetstillfällen. Inräknat leverantörer och ny service kan antalet växa till över 10 000 totalt.
För att skapa utrymme för tillväxten behövs bland annat nya bostäder. Bland aktörerna som satsar i Skellefteå finns Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad.

– Skellefteå har både energi och hög framtidstro. Vi är mycket glada att vi tillsammans med våra partners Heimstaden Bostad och Derome kan vara med och bidra till kommunens tillväxt genom nya bostäder med hög standard och stark hållbarhetsprofil, säger David Andersson, regionchef Norr på Magnolia Bostad.

70 miljarder fram till 2030

I Skellefteå märks redan förändringen. Nya bostadsområden växer upp runt om i hela kommunen och en av världens högsta byggnader i trä, Sara kulturhus, stod klart september 2021 och lockar nu långväga besökare.

– I Skellefteå investeras mest per capita i Sverige. Det handlar om minst 70 miljarder i privat och offentlig sektor fram till 2030. Dessutom ser vi stora satsningar längs hela Norrlandskusten. Västerbottens Handelskammare beräknar att det rör sig om cirka 300 miljarder de kommande 20 åren. Vi har ett riktigt bra läge, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå.

Läs mer om hur Skellefteå växer. Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022