Karriär

Mångfald skapade bättre arbetsplatskultur på Berco

Skellefteå växer så det knakar och platsen kommer att behöva tusentals nya människor de närmaste åren för att klara kompetensförsörjningen. När Berco Produktion stod inför en kraftfull expansion valde man att satsa på mångfald i personalstyrkan. Skellefteåföretaget rekryterade unga män och kvinnor samt nyanlända – och det gav resultat.

– Vi ser att våra medarbetare har högre motivation och större arbetsglädje idag, konstaterar vd Jim Wallström, som ser flera positiva effekter med att Skellefteå blir en mer internationell plats.

Berco Produktion har närmare 60 års erfarenhet av att bygga transportskåp till transportbilar och terränggående bandvagnar. Företaget startade sin verksamhet på 1960-talet och flyttade 1994 till de nuvarande lokalerna på Degerbyn. I mitten på 2010-talet tog Berco Produktion fram en tydlig strategi om att ta ytterligare marknadsandelar i Sverige samt öka sin export. Och mellan 2016 och 2020 fördubblade företaget sin omsättning, vilket såklart påverkade personalstyrkan och arbetet med den.

– Vår bransch har i alla tider dominerats av män, vilket skapar en viss kultur på både gott och ont. När vi såg den expansion som hägrade valde vi att satsa på fler kvinnor samt unga män och nyanlända. Syftet var att skapa en bättre arbetsplatskultur och vi kan tydligt se att det blivit en framgång. Vi har idag en bättre stämning på företaget, med ett uppmuntrande och hjälpsamt klimat där man lyssnar på varandra, säger Jim.

”Vi har idag en bättre stämning på företaget, med ett uppmuntrande och hjälpsamt klimat där man lyssnar på varandra”

Sami Suleiman började arbeta som montör på Berco 2017 och konstaterar att kollegorna är det bästa med jobbet.

– När jag kom till Sverige var det en utmaning att veta hur det fungerar på arbetsplatserna här, men medarbetarna var snälla och hjälpsamma, så det gick snabbt att bli en i gänget, säger han och får medhåll av kollegan Teklezgi Brhane, som sedan 2016 jobbar på slutmonteringen.

– Det är ett roligt arbete och jag trivs väldigt bra, säger han.

Jim berättar att Berco har ett tydligt fokus på trivseln på arbetsplatsen.

– Vi jobbar mycket med att varje medarbetare ska bli sedd och uppskattad, vilket kommer bli viktigt framgent för att kunna behålla befintlig personal och rekrytera nya talanger. Ofta läggs stort fokus på produktens eller tjänstens varumärke, men med en allt större rörlighet på arbetsmarknaden får man inte glömma bort arbetsgivarvarumärket.

Sami Suleiman uppskattar sina hjälpsamma kollegor.

Fler invånare - ökat utbud

Invånarantalet i Skellefteå kommun har legat ganska stabilt på 70 000 till 73 000 invånare sedan 1970-talet, men när platsen nu genomgår en historisk expansion är målet att växa till 90 000 invånare redan till 2030. Jim är född och uppvuxen i Skellefteå och hemvändare efter att ha jobbat på olika platser i Europa och han välkomnar en ökad mångfald i hemstaden.

– En så här stor förändring är positiv för Skellefteå. Som arbetsgivare gläds jag främst åt det bredare utbudet av utbildningar – ett starkare gymnasium med inriktning mot avancerad industri och ett Campus i kraftig utveckling är extremt viktigt för industrin. När nya invånare från andra kulturer runtom i världen kommer hit får vi dessutom ett större utbud av hotell, restauranger, butiker och möjligheter till rekreation. Kollektivtrafiken utvecklas och vi får ett internationellt kulturutbud som vi inte sett tidigare.

Bercos vd Jim Wallström konstaterar att företagets rekryteringsstrategi varit framgångsrik.

Norrbotniabanan viktig

Jim hoppas också att Skellefteås kraftiga expansion ska påskynda bygget av Norrbotniabanan.

– Den spelar en viktig roll för arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen. Det är bara att blicka söderut i länet, där det finns många människor som bor i Umeå och som tar tåget till jobbet i Örnsköldsvik. Norrbotniabanan skulle göra det enkelt för människor som bor på andra platser att jobba i Skellefteå, säger Jim, som även betonar vikten av mer hållbara godstransporter.

– Berco transporterar idag mycket på lastbil, men vi vill behålla vårt hållbarhetstänk och där blir Norrbotniabanan viktig.


Fotograf: Patrick Degerman

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2022