Hållbarhet

De gröna initiativen gör att stoltheten växer i klimatsmarta Skellefteå

Skellefteå är en plats att vara stolt över. Tillväxten är stark och den gröna omställningen har kommit långt. Men varför sker så mycket just här och varför just nu?

– Det finns många orsaker till att just Skellefteå kommit så långt på den här resan. Ett av de viktigaste skälen är närheten mellan människorna. Vi känner varandra här och beslutsvägarna är korta. Det blir mycket verkstad och litet snack, så att säga. Kommunen råder dessutom över flera verksamheter som är avgörande för omställningen. Det underlättar samverkan och hållbara förändringar kan genomföras snabbt.

Seved

 – Det som driver utvecklingen är starka etableringar och omställningen till ett hållbart samhälle, säger Seved Lycksell, utvecklingsstrateg på Skellefteå Kraft, som är en nyckelspelare som energiproducent.

Kraftbolaget är tillsammans med Skellefteå kommun, Skebo och Skellefteå Industrihus även aktörerna bakom Sustainable Skellefteå, ett samarbete inom hållbar samhällsutveckling.

Stolta ambassadörer

Det som sker i Skellefteå drar blickarna till sig. Platsen får uppmärksamhet runt om i landet och tar ofta emot studiebesök från städer som vill se och lära. Och alla Skellefteåbor kan vara goda ambassadörer, för här finns mycket att vara stolt över. Kanske viktigast av allt är de höga klimatambitionerna. En hållbar plats för en bättre vardag, så lyder kommunens framtidsvision. En plan har tagits fram för att minska och kompensera för koldioxidutsläppen och slutligen fasa ut dem helt. Målet är att bli klimatneutral om åtta år.

Förnybar energi

Klimat och energi hänger nära samman. För att nå ett hållbart samhälle är energifrågan avgörande. Den gröna omställningen kräver mycket el som måste produceras med förnybar energi för att vara hållbar. Skellefteå har stor elnätskapacitet och här finns mycket energi. Det kommunala kraftbolaget är den femte största elproducenten i landet och den mesta elen kommer från vattenkraft, vindkraft och kraftvärme. Många intressanta satsningarna görs i de egna bolagen där sådant som flyget, hamnen och kollektivtrafiken siktar mot hundra procent förnybara energilösningar.

Northvolt ett 2020

Ett industriprojekt som batterifabriken Northvolt är naturligtvis betydelsefullt. En annan spännande sak händer vid Rönnskärsverket. Smältverket är vår kontinents största mottagare av elektronikskrot för återvinning. Det är enormt betydelsefullt för miljön och till stor nytta för befolkningen. Men det är inte bara kommunen och industrierna som drar åt samma håll. Vanliga medborgare, organisationer och företag jobbar tillsammans för att framtidssäkra Skellefteå.

Trähus och solceller

Den starka tillväxten i kommunen ökar behovet av boende. I centrala stan byggs nya kvarter som ska utrustas med solceller och andra hållbara energilösningar. Närhet till service och fin natur, bra gång- och cykelvägar och hus byggda till största delen i trä gör området till ett intressant val för den som vill minska sitt miljöavtryck. Ett annat projekt för att öka möjligheterna till naturnära och hållbart boende har gjorts av Skellefteå byautvecklingsråd. I ett projekt har de tagit fram färdiga underlag för byggande i kommunens byar. Såväl privatpersoner som kommunen och byggentreprenörer får ta del av dem.

Sara kulturhus är ett annat spännande exempel på hållbart byggande i Skellefteå. Huset är byggt i trä, har ett finurligt klimatsystem och drivs helt med förnybar energi. Byggnaden tillverkar till och med sin egen el.

– Vårt fina kulturhus är en riktig fjäder i hatten för kommunen. Lika viktigt som ren natur, bra jobb och miljövänliga tekniklösningar är ställen där människor kan mötas, skapa och uppleva kultur tillsammans. Sara kulturhus bidrar i högsta grad till det.

Fossilfri förflyttning

Skellefteå buss har minskat utsläppen avsevärt genom att använda mer biogas, el och grön diesel som drivmedel. I fjol köpte man in sex utsläppsfria fordon som drivs med förnybar el. Energiförbrukning är åttio procent lägre än för motsvarande dieselbussar. Resan blir dessutom tyst och behaglig men lika säker och bekväm som förut.

Den som behöver kan hyra Skellefteå Krafts tjänstebilar i en elbilspool, under kväll, natt och tidig morgon då fordonen annars skulle stå outnyttjade. Kommunen vill underlätta familjers vardagsliv genom att anlägga så kallade mobilitetshubbar. Det är platser där invånarna exempelvis kan parkera för att byta transportsätt och ladda sina elfordon medan de är på jobbet. Där kan också finnas närbutik, paketutlämning och annan service. När livspusslet går ihop och det är lätt att gå, ta cykeln eller åka kollektivt vinner både miljön och vår egen hälsa.

Snart går det också att flyga fossilfritt. Skellefteå flygplats kan bli först i världen med att byta ut fossilberoende flygplan mot elflyg. Här satsar man även på drönartransporter och till hösten startar en ny linje tur och retur Karleby/Jakobstad. Utsläppen ska minskas genom att inledningsvis använda femtio procent miljövänlig biojetbränsle i maskinerna. Om fyra år ska sträckan trafikeras med elflyg. Hur vi väljer att förflytta oss gör stor skillnad för miljön.

Grönt och lokalproducerat

Grunden till förändring startar med oss själva och i Skellefteå händer en hel del. Här arrangeras exempelvis klädbytardagar och secondhandbutikerna är många. Inte bara privatekonomin mår bra när vi återanvänder, vårdar och lagar våra kläder och prylar. Att köpa på second hand eller att byta med varandra sparar även massor med energi, kemikalier och vatten.

En tredjedel av hushållens klimatpåverkan kommer från maten så vad vi lägger på tallriken har stor betydelse. Att välja vegetabilier framför kött gör störst miljönytta. Är grönsakerna dessutom lokalproducerade är det ännu bättre. REKO-ring är en växande folkrörelse som också finns i kommunen. Det är ett sätt att köpa och sälja närproducerad mat utan mellanhänder. Via sociala medier lägger man sin beställning och avtalar tid och plats för överlämning av varorna direkt med producenten. En stormarknad har även startat butiksodling av gurkor och planerar att producera sallad och örtkryddor i affären. Genom att handla mat från närområdet stöttar vi den lokala ekonomin, bidrar till att minska transporterna och får ner matsvinnet. Riktigt bra varor med hög kvalitet får vi på köpet.

Framtiden är samarbete

Seved är en av initiativtagarna till samverkansprogrammet Sustainable Skellefteå. Med satsningen vill kommunen hjälpa sina förvaltningar, företag och medborgare att hitta varandra och underlätta samarbeten. Målet är att den snabba tillväxten som sker ska göras på ett hållbart sätt. En del i det är att synas och höras.

– Vi vill hålla hållbarhetsfanan högt, säger han. När alla tycker att hållbarhet är viktigt och roligt, då börjar fantastiska saker att hända. Men viktigast av allt är ändå samarbetet. Det blir som bäst när vi hjälps åt. Och hjälpas åt, det är vi särskilt bra på här i Skellefteå.

Tips i Skellefteå för en mer hållbar vardag

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2023