Kompetensattraktion

Insatser med näringslivet ska locka kompetens till Skellefteå

I Skellefteå är efterfrågan på kompetens hög inom en stor bredd av branscher. Arbetslösheten är mycket låg samtidigt som flera verksamheter expanderar och behöver arbetskraft. Även om befolkningen ökar kraftigare än på många år, så har platsen fler jobb än arbetssökande. Många fler behöver upptäcka möjligheter med en karriär med bas i norra Västerbotten och för att stötta utvecklingen vill Skellefteå kommun genomföra ett flertal insatser i samarbete med näringslivet. Näringslivet uppmuntras att vara en aktiv del i arbetet med kompetensattraktion.

Base Camp är ett exempel på det. Projektet är ett långsiktigt initiativ från näringslivskontoret och ska bidra till nytänkande hos verksamheter som arbetar med kompetensförsörjning. Genom en bredd av insatser, däribland inspirationsdagar och nätverksträffar, vill man utmana de traditionella tillvägagångssätten och presentera nya vägar framåt i rekryteringsprocessen.

– Det behövs något som accelererar omställningen och med Base Camp vill vi skapa förutsättningar för nytänkande i arbetet med kompetensförsörjningen. Många arbetsgivare gör redan idag mycket bra, vi vill komplettera det genom att diskutera konkreta lösningar för att kompetensförsörjningen inte ska bli ett tillväxthinder, säger Hanna Vallmark, ansvarig för kompetensattraktion på näringslivskontoret.

Förutom Base Camp arrangerar näringslivskontoret bland annat branschträffar med teknikkonsultföretag och bemannings- och rekryteringsföretag. Det dukas upp företagsfrukostar med arbetsgivare på orter utanför centrala Skellefteå och man har ett nära samarbete med arbetsförmedlingens nya kansli i Skellefteå. Man bjuder in ungdomar till näringslivsdagen Bizbuz Youth för att berätta om karriärmöjligheterna på hemmaplan och tar upp aktuella ämnen på Morgonmötet, en öppen mötesplats för människor som verkar i eller är intresserade av Skellefteås näringsliv.

”Förlåt” – en nationell kampanj

Under hösten lanseras en nationell kampanj på temat ”Förlåt Sverige”, som är ett annat steg i att locka människor till Skellefteå.

Budskapet?

Att med glimten i ögat be resten av Sverige om ursäkt för att deras invånare och medarbetare nu väljer Skellefteå som plats att bo, leva och arbeta på.

Det görs genom att lyfta allt lustfyllt som sticker ut med Skellefteå och genom att kombinera både konventionella och okonventionella fördelar med platsen.

– Skellefteå genomgår just nu en historisk expansion, med stora företagsetableringar som avlöser varandra och där det görs satsningar på allt från nya bostäder och restauranger till rekreationsområden och det kulturella utbudet. Genom att berätta om allt hoppas vi att en potentiell inflyttare kommer ett steg närmare i att fatta ett beslut att flytta till Skellefteå, säger Helena Renström, marknadschef Skellefteå kommun.

Konceptet ska i en senare tappning riktas till internationella platser som Skellefteå behöver arbetskraft från. Fast då såklart under rubriken ”Sorry” i stället. Kampanjen möjliggörs via finansiering av Tillväxtverket inom ramen för ett EU-finansierat projekt som heter North Sweden Green Deal.

Lyfter det hållbara livet

Vem vill inte vara del av den plats där den gröna omställningen har sitt nav? Där det är lätt att skapa perfekt balans mellan karriär och fritid och där självförtroendet hos invånarna är på topp? I Skellefteå finns det otaliga aktiviteter och upplevelser att ta del av, inte sällan precis utanför farstukvisten, och ett rikt utbud av restauranger som erbjuder unika, lokala smakupplevelser. Allt detta finns presenterat i den gemensamma kampanjen som marknadsenheten vid Skellefteå kommun gör tillsammans med Visit Skellefteå i den digitala kampanjen ”Change your life Länk till annan webbplats.”, som ska få fler människor från hela världen att upptäcka och välja Skellefteås hållbara livsmiljöer.

Förresten.

Du har väl inte missat att ansedda Time Magazine sommaren 2022 utsåg Skellefteå till en av världens 50 bästa platser Länk till annan webbplats.? Ännu en anledning för Skellefteåborna att sträcka på sig och ytterligare ett argument som underlättar beslutet för den flyttbenägna.

Populära inflyttarträffar

Skellefteå kommun anordnar även flera inflyttarevent, där ”PS Saknar dig” är ett exempel. Tillsammans med Piteå kommun samt andra arbetsgivare inom det privata näringslivet åker Skellefteå kommun till Skansen i Stockholm för att träffa både utflyttare och potentiella inflyttare och visa vilka möjligheter som finns på hemmaplan. Besökarna får även ta del av flertalet aktiviteter, riktade till både små och stora, samt mat med lokal anknytning. Senast eventet genomfördes fysiskt sökte sig över 1000 personer till Sollidenscenen på Skansen.

– Vi ser fram emot att återigen få träffa massor med nyfikna och framtida Skellefteåbor och berätta om allt spännande som sker på vår plats, säger Helena Renström.

I slutet av oktober öppnar anmälan för besökare.

Underlättar flytt till Skellefteå

Relocate och React EU Relocate Länk till annan webbplats. är två EU-finansierade projekt som tillsammans ska utveckla nya metoder för kompetensförflyttning från andra regioner i Sverige till Skellefteå. Målgruppen är arbetslösa, alltifrån nyligen inskrivna till långtidsarbetslösa, som funderar på att flytta till Skellefteå för att bo, jobba och leva här. Projektet drivs av Region Västerbotten tillsammans med Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen. Med i projektet är även arbetsgivare så som Skellefteå kommun själva och Northvolt.

Deltagarna i projekten får vid behov kompletterande vuxenutbildning, lära sig mer om Skellefteå som plats att bo och leva på och ges möjlighet till stöd i olika former, beroende på vilken situation de befinner sig i. En stor del i projektet utgörs av olika utbildningsalternativ via Skellefteå kommuns vuxenutbildning. Det kan vara kontakter och möten med arbetsgivare och även personligt stöd i form av guider som stöttar vid flytten, allt ifrån att söka jobb, utbildning och bostad till att bli en del av samhället. Eventuella medflyttare är också inkluderade.

Att åka ut och möta människor är en avgörande del i projekten och rekryteringsevent har genomförts på olika orter i Sverige. Under perioden oktober–december 2022 är ett flertal event inplanerade i Stockholm. Mer information om dem finns här Länk till annan webbplats..

Vill du ha mer information om insatserna eller diskutera ditt företags kompetensbehov, kontakta Skellefteå kommuns näringslivskontor på naringsliv@skelleftea.se eller Kundtjänst 0910-735000, knappval 5.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2023