Hyra ut en bostad

Är du vår bostadshjälte? Nu är behovet extra stort igen. Par, familjer och studenter söker boende i Skellefteå! Vi söker dig som har ett rum, en lägenhet, en stuga eller ett helt hus i Skellefteå kommun som du skulle vilja hyra ut. Det finns ett antal olika vägar att gå och vi stöttar dig gärna genom att svara på dina frågor via vår bostadslots. Tveka inte att bli en bostadshjälte och kom ihåg att även kortare uthyrning hjälper till!

För dig som vill hyra ut privat

Det finns ett antal webbplatser och grupper där du kan registrera din bostad för uthyrning. Eller visa upp att du har en bostad.

Exempelvis:

Tips! Längre ner på sidan hittar du en inspelning från en bostadsträff där representanter från sakkunniga organisationer delar med sig att viktig information kring andrahandsuthyrning.

Hyr ut till Northvolts anställda och deras familjer!

Just nu har Northvolt ett stort behov av bostäder som passar par och familjer som flyttar till Skellefteå.

Registrera dig i Northvolts bostadsbank via länken nedan.
Du anmäler dig här Länk till annan webbplats.

När du registrerat din bostad i bostadsbanken matchar Northvolt ihop ditt objekt med någon av deras bostadssökande. Hittar de något passande, kontaktar de dig för vidare diskussion och detaljer. Northvolt fungerar som en bostadsförmedlare, där både hyresgäst och hyresvärd kan få hjälp med exempelvis hyreskontrakt och nyckelöverlämning för en trygg uthyrning för båda parter. Har du frågor eller vill ha vidare information, kontakta bostad@northvolt.com

För dig som vill ha hjälp via en bostadsförmedling

I Skellefteå finns även företag som har som affärsidé att hjälpa dig som privatperson att förmedla boende och hjälpa till vid bostadsuthyrning samt byte av bostad. Här finns:

Kontakta Skellefteå kommuns bostadslots om du har frågor och vill ha stöttning

Känns det här med att hyra ut lite krångligt? Det behöver det inte vara. Vår bostadslots stöttar dig och svarar på frågor, men kan inte agera bostadsförmedlare. Fyll i formuläret så blir du uppringd! Du kan också ringa Skellefteå kommuns kundtjänst på 0910-73 50 00, knappval 4 för att komma i kontakt med bostadslotsen.


Fyll i ditt namn

Vilken boendetyp vill du hyra ut? (frivilligt)

Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i din e-postadress (frivilligt)

Vanliga frågor vid uthyrning av din fastighet

Du får hyra ut ditt fritidshus eller permanenta hus för upp till 40 000 kronor per år skattefritt – plus att du får göra ett avdrag på 20 procent av hyresintäkten. Det blir alltså 50 000 kronor per år – skattefritt. De två avdragen får dock aldrig överstiga själva hyresintäkten.
Alla hyresintäkter utöver detta beskattas med 30 procent.

Om du vill hyra ut fler än fem rum och/eller till fler än nio gäster krävs det tillstånd enligt lagen om hotell- och pensionatsrörelse – ett tillstånd som söks hos Polisen. Driva hotell och pensionat, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov?
Beroende på hur och till hur många du vill hyra ut din bostad kan du behöva söka bygglov eller lov för ändrad användning. Det kan också finnas bestämmelser i detaljplanen som gäller för området som gör att det krävs lov, till exempel om byggnaden tidigare har använts till något annat. Det gäller även om du exempelvis ska hyra ut ett garage eller en annan ekonomibyggnad som bostad.

Kontakta en bygglovshandläggare via kundtjänst på 0910-73 50 00, eller boka tid för rådgivning via länken nedan, för att ta reda på vad som gäller för just din byggnad eller fastighet.
Öppet hus och rådgivning: Öppet hus och rådgivning - Skellefteå kommun

För en längre uthyrning är det bra att skriva ett kontrakt. På exempelvis Villaägarnas riksförbunds hemsida finns bra mallar för kontrakt. HÄR finns mallar! Länk till annan webbplats.

Det är upp till varje enskild bostadsrättsförening att godkänna om du får hyra ut eller inte.

Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden, annars riskerar du att bli av med hyreskontraktet. Kontrollera vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning där du bor. När du fått tillstånd får du inte ta ut högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut möblerat gäller ett påslag på 15 procent på hyran.

För dig som hyr ut en inredd källare eller någon annan del av ditt hus till en hyresgäst för 4 000 kronor per månad hela året, blir det totala tillåtna avdraget 49 600 kronor. Det är mer än hela hyresintäkten, som uppgår till 48 000 kronor. Hela hyresintäkten blir därför helt skattefri.

Om du ska ändra användning av ett utrymme som inte var gjort för att bo i kan du behöva anmäla det till bygglovsavdelningen för att få lov.

I källarutrymmen kan även andra brandskyddsregler gälla om de börjar användas som bostad.
Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00 om du har frågor så kan de koppla dig vidare till en bygglovshandläggare eller till räddningstjänsten.

Enligt 12 kap jordabalken, den så kallade hyreslagen, är hyran inte skälig om den är påtagligt högre än hyran för hus, som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Hyran ska bestämmas till ett bestämt belopp. Hyr man ut möblerat så kan man ta en särskild avgift för det.

Det finns flertalet kalkylatorer där man får hjälp att beräkna skälig hyra tex. HÄR! Länk till annan webbplats.

När man hyr ut sin bostad under en längre tid brukar man tala om kallhyra. Då får hyresgästen betala alla löpande kostnader för till exempel el, värme, vatten, sopavgifter och bredband utöver månadshyran.

Det kan vara en god idé att be hyresgästen betala ett par månaders deposition vid längre uthyrning. Om det skulle finnas skador när hyresgästen flyttar så finns möjligheten att göra en reglering innan återbetalning. Detta bör dock stå klart och tydligt i hyresavtalet.

Du ska i vissa fall betala skatt när du hyr ut din privatbostad – bostadsrätt, småhus och hyresrätt. Skattens storlek beror bland annat på vilken hyra du tar ut av din hyresgäst. På Skatteverkets hemsida finns mer information och en enkel beräkningshjälp där du får svar direkt vad du behöver ta upp för beskattning.

Hyra ut privatbostad - bostadsrätt, hus och hyresrätt | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Det är olika, vissa bolag har tilläggsförsäkringar. Om du ska hyra ut är det viktigt att du kontrollerar hur just ditt försäkringsbolag ställer sig till uthyrning. Kräv också att hyresgästen har egen hemförsäkring och att du får en kopia på försäkringsbrevet utfärdat på rätt adress. Kontrollera vad som gäller med ditt försäkringsbolag.

Som ägare till en bostad är du skyldig att se till att människors hälsa inte påverkas negativt på grund av bostadens skick och/eller brist på funktioner. Du behöver bland annat se till ventilation fungerar bra och att bostaden skyddar mot fukt, värme och kyla. Bostaden ska också erbjuda möjligheten att sköta sin personliga hygien och andra hushållssysslor. Om de kriterierna inte uppfylls är du som fastighetsägare skyldig att åtgärda det.

Vatten från egen brunn och enskilt avlopp
Om din fastighet har dricksvatten från en egen brunn kan du behöva kontrollera vattenkvalitén och eventuellt registrera verksamheten hos kommunen.

Om fastigheten har enskilt avlopp måste avloppsanläggningen vara dimensionerad för det antal personer som bor där. Om anläggningen är underdimensionerad kan det bli stopp i avloppet. Risken minskar genom att avloppet slamtöms oftare.

För frågor och rådgivning om ditt ansvar som fastighetsägare, registrering av dricksvattenanläggningen eller om enskilt avlopp på fastigheten, kontakta gärna Samhällsbyggnad, Miljö via kundtjänst på 0910-73 50 00.

Utrymmet som ska hyras ut behöver vara anpassat och byggt för boende. Det går alltså bra att bo i en villa eller lägenhet, men att inreda boenderum i källare, vindsvåning eller garage är mer komplicerat. Det beror på att kraven på brandskydd skiljer sig mycket mellan olika utrymmen och därför kan det krävas bygganmälan eller bygglov. Ska källaren, vinden eller garaget användas som bostadsutrymmen behöver du följa dagens byggregler om brandskydd. Det kan en brandkonsult hjälpa till med.

Om boendeformen liknar det bostaden är anpassad för behöver brandvarnare och släckutrustning finnas. Brandvarnare behöver finnas i varje boenderum och i alla utrymmen som behöver passeras för att nå utrymningsvägen. Utöver det ska det finnas minst en brandvarnare på varje våningsplan.

Om du ska hyra ut en lägenhet eller villa behöver brandskyddet vara anpassat för de som bor i byggnaden. Vid tillfällig övernattning, som liknar hotellverksamhet, och mer långvarig uthyrning ställs högre krav på brandskyddet än vid vanlig användning. Bygglov kan behövas för att göra de ändringar som krävs ur brandskyddssynpunkt.
Kontakta avdelningen för brandskydd och farliga ämnen vid räddningstjänsten för rådgivning via kundtjänst på 0910-73 50 00.

Besittningsskydd finns för att skydda hyresgästen. Olika regler gäller för olika bostadstyper. Här kan du läsa om vad som gäller för till exempel uthyrning av bostad, sommarstuga, rum, och så vidare.

Besittningsskydd - Sveriges Domstolar Länk till annan webbplats.

Underlätta så mycket du bara kan för hyresgästen. Sätt gärna ihop en skriftlig information kring de speciella saker man ska tänka på i ditt hem. Hur fungerar eventuellt larm, var finns brandsläckaren och alla brandvarnare och var sitter huvudkranen till vattnet, vad är lösenordet till ditt wifi och hur sätter man på tv:n?

En lista med instruktioner kring vad som gäller med städning och skötsel kan också var till stor nytta och vart hyresgästen kan vända sig vid frågor, stora som små. Tipsa gärna på saker i närområdet som kan vara bra att veta.

Tips på saker att tänka på:


  • Ta referenser.
  • Gör en besiktning vid in- och utflytt och låt hyresgästen skriva under.
  • Upprätta en inventarieförteckning som hyresgästen får skriva under om du hyr ut möblerat.

Källa: Fastighetsägarna Länk till annan webbplats., Villaägarna Länk till annan webbplats.

Information från sakkunniga aktörer kring bostadsuthyrning i andra hand

I denna video från en informationsträff kring bostadsuthyrning berättar ett antal aktörer om det mest grundläggande du behöver veta för att hyra ut din bostad i andra hand. Deltar gör Advokatbyrån Kaiding, Skatteverket, Fastighetsägarna, Skebo, Länsförsäkringar Västerbotten och Northvolt.

Skellefteå kommun gör inget urval vid förteckning av företag på den här sidan. Om ditt företag borde finnas med på den här sidan men inte gör det, kontakta då oss på inflyttare@skelleftea.se

Mer om bostäder och uthyrning

Reportage

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 april 2024