Förskola och skola

Här är det nästan barnsligt enkelt att lägga det där berömda livspusslet. Klockren service och nära till allt. Om du frågar en barnfamilj vad som är bäst med att bo i Skellefteå är chansen stor att svaret blir ”det är en bra plats att växa upp på”. Och faktum är att det är svårt att inte hålla med. Närheten till allt och de natursköna lekområdena är bara några av de faktorer som gör Skellefteå till barnens stad.

Kommunal förskola

Förskolan är en plats för barn mellan 1–5 år som ska lägga grunden för det livslånga lärandet med omsorg om individens välbefinnande och utveckling – och vara en trygg och rolig tid i barnens liv. Du som vårdnadshavare kan välja mellan kommunal förskola, fristående förskola och pedagogisk omsorg, varav de två sista drivs i egen regi.


Fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Om du vill att ditt barn ska få vara i en mindre barngrupp kan du ansöka om plats i pedagogisk omsorg i form av familjedaghem istället för förskola. I ett familjedaghem tar en dagbarnvårdare emot en grupp barn mellan 1–5 år i sitt eget hem eller i annan lokal under den tid föräldrarna arbetar, studerar eller söker arbete.


Finskspråkig förskola

Skellefteå kommun erbjuder förskola på finska på Norrbacka förskola, som ligger i stadsdelen Alhem. Förskolan har en tvåspråkig enhet med både finsk- och svenskspråkiga pedagoger. Med hjälp av lek, sånger, spel, samtal och sagor på finska och svenska ges barnen en möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och lära sig båda språken på ett naturligt sätt.

En öppen förskola är en dagverksamhet där barn, föräldrar och förskolepersonal träffas för att prata, sjunga och leka tillsammans. Du kan komma till en öppen förskola med ditt barn när barnet är 3 månader eller äldre. Öppen förskola är gratis och kan vara i antingen kommunens eller kyrkans regi.

Familjecentraler är en träffpunkt för barn och föräldrar, och finns på några platser i kommunen. Skillnaden mellan en öppen förskola och en familjecentral är att det på familjecentraler förutom öppen förskola finns tillgång till barnavårdscentral (BVC), mödravård och socialtjänstens föräldrarådgivare.

Grundskolan i Skellefteå kommun arbetar med både ämneskunskaper och demokratiska värderingar. Målet är att ge barnen ett tryggt och inbjudande sammanhang, lärande för livet och skapa förutsättningar för att varje barn ska bli sitt bästa jag. När ditt barn ska fylla sex år är det dags att ansöka om i vilken skola ditt barn ska börja förskoleklass. Förskoleklass är avgiftsfri och omfattar upp till 20 timmar per vecka.

I kommunen finns det särskolor, men även möjlighet för elever att stanna på sina hemskolor och studera enligt särskolans kursplan.

Det finns ett antal fristående skolor i kommunen, bland annat Internationella Engelska Skolan. Önskar du att barnet ska gå på en fristående skola tar du kontakt direkt med skolan. De fristående skolorna har egen kö, och sköter sin egen antagning till skolan.

Elever i förskoleklass, grundsärskola och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Fritidshem erbjuds till elever från förskoleklass till vårterminen det år eleven fyller 13 år. Verksamheten stödjer elevernas sociala och allmänna utveckling och erbjuder en meningsfull fritid. Fritidsklubb är en öppen verksamhet för barn i åldrarna 10–12 år som erbjuder aktiviteter inom kultur, skapande, idrott och rörelse.

Skellefteå Kulturskola är en av de största i landet. Här erbjuds kurser i musik, dans, drama, litteratur, bild, slöjd, media och kulturarv samt har föreställningar i olika former.

Skellefteå har tre kommunala gymnasieskolor:
Anderstorpsskolan och Baldergymnasiet som ligger i centrala Skellefteå samt Naturbruksgymnasiet
som ligger i Burträsk. Skellefteå har även ett antal friskolor som ligger centralt i staden.

Webbplatsen Välkommen hit!

Funderar du på att flytta till Skellefteå? Kolla in vår digitala tjänst där du kan spana in och jämföra olika orter och områden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2023

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.