Platsvarumärket Skellefteå

Mer än 2000 nya personer behöver någonstans att bo - årligen fram till 2040

Under första halvåret 2024 i år ökade Skellefteå kommun med över 1300 invånare i kommunen. Skellefteå kommuns planering bygger på ett tillväxtscenario med en befolkningsökning på 16 000 personer mellan 2020-2030, och fram till 2040 en total ökning på 25% i kommunen. Lyckas vi möta utmaningarna så kan området Skelleftedalen öka med upp till 40% fram till 2040. Det innebär 2 000-4 000 personer/år som behöver någonstans att bo.

Flera byggherrar investerar nu i Skellefteå och byggande pågår men det behövs en ännu högre byggtakt för att möta behovet av inflyttning. På den här sidan berättar vi lite mer om den samhällsomvandling som pågår i Skellefteå som driver behovet av bostäder samt information till dig som fastighetsinvesterare.

100-200 miljarder i investeringar kommande år

Det är en hög investeringstakt i Skellefteå både vad gäller privata och offentliga investeringar. Kommunkoncern har en investeringsplan om 42 miljarder de närmaste åren vilket innefattar infrastruktur, bostäder, skolor etcetera. Näringslivet investerar storskaligt för att möta framtidens behov av hållbara lösningar och för en diversifierad arbetsmarknad. Exempel på större företagsinvesteringar är Northvolt, Boliden, Holmen, Dongjin, Wibax, Schenker, Fumex och många fler.

1400 klara byggrätter

Det finns minst 1400 klara byggrätter för bostäder exklusive privatägda, byggklara tomter.

På vår Näringslivswebb hittar du byggrätter

Behovet av permanenta bostäder är stort

Behovet av bostäder är cirka 1000 bostäder/år. I brist på permanenta bostäder och storskaliga byggprojekt är behovet av tillfälliga boenden stort.

Grafen nedan visar på det ackumulerade behovet av nya bostäder (lila) samt det ackumulerade behovet av tillfälliga lösningar under expansionsfas för olika investeringar.

Diagram som visar ett totalt behov av ca 6000 bostäder och där de tillfälliga lösningar är i majoritet 2024-2025 för att sedan ersättas av permanenta bostäder.Förstora bilden

Exempel på färdiga bostadsprojekt

Färdigställda permanenta bostäder

År

Antal

2021

438

2022

789

2023

721

2024

759

Så många är vi som bor i
Skellefteå just nu

öppet folkbokförda plus schablon 0,2%

Befolkningsökning 2024

Totalt antal just nu minus föregående år

Så många bostadsprojekt
är på gång just nu

Antalet är en mix av olika boendetyper

Investeringar i nya verksamhetsområden

Skellefteå kommun har utvecklat flera nya verksamhetsområden de senaste åren och intresset för mark är högt. Det är både lokala företag som växer och investerar i nya lokaler samt nya företagsetableringar. Totalt är det över 100 ha ny verksamhetsmark som förberetts utöver Northvolt tomt på cirka 160 ha.

Hållbarhet står alltid i fokus när kommunen utvecklar nya områden och tillsammans med våra leverantörer har nedan områden uppmärksammats nationellt för sitt hållbarhetsarbete.

Pågående infrastrukturprojekt

Skellefteåtriangeln visar noder för flyg/vägtransport och järnväg/vägtranspor samt viktig industri och framtida transportnoder för industrin.Förstora bilden

Skelleftetriangeln är ett paket med infrastrukturlösningar som är av högsta prioritet för Skellefteå. Förslaget har skickats som en hemställan till regeringen då det krävs både kommunala och statliga investeringar i de olika delarna. För Skellefteå kommuns del innebär det investeringar i ny hamn och tillhörande kombiterminal, nytt resecenter för kommande tågtrafik med Norrbotniabanan, undersöker förutsättningarna för ny flygplatsterminal samt planering för att möjliggöra statlig infrastruktur. Den statliga infrastrukturen som behövs inom Skelleftetriangeln är att snabba på byggandet av Norrbotniabanan, omdragning av E4:an utanför centrum, förbättrade åtgärder på Skelleftehamnsleden samt Sundgrundsleden för att klara av ökad trafik av tunga transporter.

Klicka på kartbilden för att förstora.

Kompetensbehovet

I och med satsningen på Skellefteå Universities Alliance (SUA) är visionen att tiodubbla antalet studenter i staden, från dagens 1500 till 15 000. Utbildningar för att täcka det delvis unika kompetensbehovet är redan igång men behovet är även här stor. Det här är ett grovt estimat på kompentensbehovet de kommande fem åren:

Vård och omsorg:
Vårdbiträden, undersköterskor, servicepersonal, stödpersonal, stödassistenter (gymnasiala utbildningar): 350-400 per år kommande 5 åren
Sjuksköterskor: 30 per år under kommande 5 åren
Socionomer: 30 per år under 5 åren
Chefer inom vård och omsorg: 30 per år under kommande 5 åren

Pedagoger:
Lärare grundskola: 40-50 per år kommande fem åren
Lärare fritidshem: 10 per år kommande 5 åren
Förskolelärare: 30 per år kommande 5 åren
Barnskötare: 60-70 per år kommande 5 åren

Övriga kompetenser:
Kockar: 5-6 per år kommande 5 åren
Ingenjörer högskole - och civil Inriktningar (VA, avfall, maskin, process, el/styr/automation, IT/system/fastighet, Entreprenadingenjör /anläggningsingenjör etc): 6 per år kommande 5 åren

Lantmätare: 3 per år kommande 5 åren
HR: 3 per år kommande 5 åren
Bibliotekarier: 2 per år kommande 5 åren
Lönekonsulter: 2 per år kommande 5 åren

Delrapport från Akademi Norrs rapport "Hållbar kompetensförsörjning i norra Sverige".

Delrapport från Akademi Norrs rapport "Hållbar kompetensförsörjning i norra Sverige".

Utöver dessa kompetenser har vi naturligtvis behov av fler kompetenser men inte i lika stor mängd som ovan till exempel civilekonomer, badmästare, systemförvaltare, förhandlare, drifttekniker, analytiker, It-projektledare, utvecklare etcetra. (Vi har 400 olika yrkeskategorier på Skellefteå kommun).

Exempel på utbildningar som är sökbara just nu.

Välkommen till Skellefteå

Du som bostadsbyggare är välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om allt som händer i vår kommun och hur du kan vara en del av det unika som händer hos oss.