"rootPage" is not defined.


Skebiz Day

Med Skebiz Day vill vi bygga broar - både mellan Skellefteås olika industriföretag och mellan företagen och kommunens skolelever.

Genom att visa upp sin verksamhet under Skebiz Day kan företagen samverka och lära av varandra, samtidigt som de får möjlighet att väcka intresse hos skolelever och potentiella framtida medarbetare.

Tisdag 7 november arrangeras Skebiz Day på industriområdena i Lövånger och Hedensbyn i centrala Skellefteå, med målet att göra detta till ett åretkommande evenemang på fler platser i kommunen.

Skebiz Day är ett projekt som drivs gemensamt av Skellefteå kommun,
Teknikföretagen och organisationen Företagarna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 oktober 2023