Branscher

Hållbart träbyggande

Skellefteås ledande position inom svensk träförädling grundar sig i ett starkt utbud av råmaterial som medfört en lång historisk tradition av träbyggande. Välutvecklade
industriella processer, en världsledande tillämpad forskning, nya världsledande företag inom flera delar av det hållbara byggandet och helt nya tjänsteföretag är resultatet som utmärker Skellefteå idag. Några företag att nämna är Holmen Martinsons, Valutec, Renholmen och Skellefteå Snickericentral.

Berättelser från näringslivet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2023